settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Szentírás a szülőknek való engedelmességről?

Válasz


A szüleinknek való engedelmesség, szüleink tisztelete Isten közvetlen parancsai közé tartozik. ef 6 1 gyermekek, mert helyes. Az engedelmesség ebben az igei passzusban sem választható külön a szüleink tiszteletétől, mint ahogyan azt a fejezet második és harmadik versében olvassuk: honor hosszú élt a földön". A tisztelet rokonértelmű a nagy becsben tartó viszonyulással, vagyis azt is világosan láthatjuk Isten Igéjében, hogy a szüleink tisztelete mindig karöltve kell járjon a szüleink megbecsülésével is. A fogat csikorgatva megadott engedelmesség nem igazodik Isten ezen rendeléséhez.

Néha talán nagy kihívás lehet mindegyikünk életében, hogy engedelmeskedjünk szüleinknek és tiszteljük őket. Az is könnyen meglehet, hogy egyes gyerekeknek ez nagyobb feladatot jelent, mint másoknak. Azonban Isten nagyon nyomós okkal adta nekünk ezt a parancsot. A Példabeszédek könyvének vakítóan világító versei ma is azt mondják nekünk, hogy mindazok, akik figyelmeznek szüleikre, nőnek majd a bölcsességben. Így olvassuk Isten Szavát: péld 13:1 bölcs fiú a bolond azonban. Isten a gyermekek életére néző tervei között szerepel, hogy felnőtté válásuk során tanulják meg becsülni és tisztelni szüleiket, és hogy engedelmesek legyenek nekik, hogy bölcsen igazgathassák majd lépéseiket földi pályájuk során. Ahogyan gyermekéveik alatt tiszteletet tanulnak a szülői házban, úgy abból kilépve képesek lesznek másokat is tisztelni. Annak ellenére, hogy a fiatal Jézus Krisztus, az Atya egyszülött Fia, a testté lett Isten, Ő is engedelmeskedett földi szüleinek és szüntelen nőtt a bölcsességben és az Isten előtt való kedvességben (Lukács 2:51-52). A Szentírás világosan állítja, hogy azok gyermekek, akik nem részesülnek fenyítékben, vagy akik nem engedelmeskednek szüleiknek, azoknak sokkal nehezebb dolguk lesz az életben (lásd Példabeszédek 22:15; 19:18; és 29:15).

Hasonlóan, mint ahogyan a gyermekek felelőssége a szüleiknek való engedelmesség, úgy a szülők felelőssége, hogy Isten útjára tanítsák gyermekeiket. Id ef 6:4 . Azonban ha a szülők nem is tesznek eleget ebbéli felelősségüknek, a gyermekeknek akkor is kötelességük Isten azon parancsolatának engedelmeskedni, mely szüleik tiszteletére és az irántuk való engedelmességre hívja el őket. A szülők Istennek felelnek majd magatartásukért.

Mindnyájunk legfőbb felelőssége abban ölt testet, hogy szeressük Istent teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes értelmünkből, és minden erőnkből. Ő pedig azt parancsolta a gyerekeknek, hogy tiszteljék szüleiket. Az egyetlen legitim oka ezen parancs be nem töltésére az, ha a szülők olyasvalamit követelenek meg gyermekeiktől, mely egyértelműen szembemegy Isten Igéjével. Ebben az egy esetben a gyermeknek helyes inkább Istennek engedelmeskednie, mintsem hogy embereknek, azaz a szüleinek (lásd Apostolok Cselekedetei 5:29).

It may be challenging for children to learn to obey and honor their parents—for some children, it's harder than others! But there is a very good reason for this command. Proverbs teaches that those who listen to their parents gain wisdom: "A wise son heeds his father's instruction, but a mocker does not respond to rebukes" (Proverbs 13:1). God's design is for children to learn to honor and obey their parents as they grow up so that they can live wisely. As they learn respect at home, they will respect others appropriately when they leave the home. Even young Jesus, though He was the Son of God, obeyed His earthly parents and grew in wisdom (Luke 2:51—52). The Bible says that children who are not disciplined or who fail to obey to their parents are much worse off in life (see Proverbs 22:15; 19:18; and 29:15).

As children have a responsibility to obey their parents, parents have a responsibility to instruct their children in the ways of God. "Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord" (Ephesians 6:4). But even if one's parents are not following the command directed toward them, children still have the command to obey and respect their parents.

Our ultimate responsibility is to love and obey God, above all else. He has commanded children to obey their parents. The only appropriate reason for disobedience of one's parents would be if the parents were instructing a child to do something that clearly goes against one of God's commands. In that case, the child must obey God instead (see Acts 5:29).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Szentírás a szülőknek való engedelmességről?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries