settings icon
share icon
Kérdés

Ki volt a bibliai Máté?

Válasz


A bibliai Máté Jézus Krisztus egyik közvetlen tanítványa-, azaz apostola volt. Máté evangéliuma — Lukács, János, és Márk evangéliumaival egyetemben — Istentől ihletett, ezért maradéktalanul igaz és hű bizonyságul szolgálnak Jézus Krisztus életéről. Tartalma tekintetében Máté evangéliuma a leghosszabb a négy közül, Bibliatudósok szerint pedig keletkezését tekintve is ez volt az első.

Mielőtt azonban Máté Jézus Krisztus tanítványává vált volna, adószedő volt Kapernaum városában (Máté 9:9; 10:3). Lukács és Márk evangelista Lévi néven is említi Mátét, aki Alfeus fia volt (Márk 2:14; Lukács 5:27). Annak ellenére, hogy sem Márk, sem pedig Lukács nem írja konkrétan, "hogy Máté és Lévi egy és ugyanazon személy", a szövegkörnyezetből egyértelműen ezt a következtetést vonhatjuk le. Máté saját elhívásáról szóló beszámolója ugyanis mind nyelvezetében, mind pedig időbeli lefolyása tekintetében megegyezik azzal, amit Márk és Lukács Lévi elhívásáról ír. Az sem megy ritkaságszámba, hogy egyes bibliai szereplők új nevet kapnak miután találkoznak Istennel. Így lett Ábrámból Ábrahám, Jákóbból Izráel, Simonból Péter, és Saulból Pál. Valószínűnek tűnik tehát, hogy a Máté nevet (melynek jelentése: Isten ajándéka) Jézus Krisztus adta Lévinek, miután az megtért Hozzá.

Az adószedők koruk egyik legmegvetettebb kasztjához tartoztak. Népük ilyen mérvű utálatát azáltal vívták ki, hogy a megszálló római kormányzatnak dolgoztak, és azon gazdagodtak meg, hogy saját népük fiaitól szedték be a pénzt. Az sem volt ritka, hogy önkényeskedve magasabb adót hajtottak be, mint az feladatuk volt, a fölös résszel pedig a saját zsebeiket tömték (Lukács 19:8). Feltételezhetjük, hogy Máté kis vállalkozása igencsak jól ment, ugyanis azt olvassuk, hogy "nagy lakomát" készített Jézusnak, ahol vámszedők és egyebek "nagy sokasága" is jelen volt (Lukács 5:29).

Az olyan vámszedőket, mint Mátét, a vallási elöljárók nagyon bűnös személyeknek tekintették, és olyan rossz-életűnek tartották őket, hogy már az is elég volt ahhoz, hogy az ember saját jó hírének ártson, ha már együtt mutatkozott velük (Máté 9:10-11). Mikor Jézus tehát részt vett ezen a vacsorán, amit Máté szervezett, ahol sok más adószedő és bűnösnek tekintett ember is jelen volt, akkor a farizeusok már el is kezdték vegzálni Jézus tanítványait, és azt feszegették, hogy ugyan milyen társaságba jár mesterük. Jézus válasza azonban gyönyörűen és világosan foglalja össze Isten emberek iránt való nagy szeretetét, melyet az evangélium is közvetít felénk. Így olvassuk Jézus Krisztus feleletét: "Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek... Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hivogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre" (Máté 9:12-13). Az Úr Jézus tehát nem azért jött, hogy az ún. "jó", önigazult embereket mentse meg, hanem azokért, akik pontosan tudják, hogy nem érik fel maguktól Isten jóságának mércéjét, vagyis akik nyíltan megvallják, hogy nekik bizony szükségük van megváltásra (vö. Máté 5:3).

Lehetetlen ugyanis megváltani valakit, aki azt állítja, hogy neki aztán semmi szüksége sincs megváltásra. Jézus sok követője a szegények, a megvetettek, a betegek, a bűnösök, és a megfáradtak közül került ki (Máté 11:28). Ő viszont sosem kárhoztatta ezeket az embereket, hanem megbocsátotta bűneiket, és új erőt adott nekik. Jézus ezzel szemben leginkább a farizeusokat kárhoztatta, akik a törvény tudoraiként, és az Írás ismerőiként azt gondolták magukról, hogy ők jobbak, és érdemesebbek, mint az őket körülvevő "vámszedő és bűnös" emberek (Máté 9:10; 23:13-15).

Máté csak egy volt ezen vámszedők közül, akiket Jézus Krisztus kegyelmes áldozata megmentett a lelki a haláltól. Jézus hívásának menten engedelmeskedve, otthagyta vámszedő asztalát az azon lévő pénzzel együtt, és azonnal követte az Urat (Máté 9:9). Maga mögött hagyta minden földi gazdagságát, vámszedői tisztségét, egzisztenciális biztonságát és minden kényelmét, hogy azt nagy mennyei ajándékokkal kecsegtető hányattatásra és mártírhalálra cserélje. Ő azonban régi életét örömmel váltotta arra az új életre, amit csak Jézus Krisztus adhatott neki.

EnglishVissza a magyar oldalra

Ki volt a bibliai Máté?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries