settings icon
share icon
Kérdés

Ki volt a bibliai Lukács?

Válasz


Lukácsról, Lukács evangéliumának és az Apostolok Cselekedeteinek írójáról, csak viszonylag kevés ismert. Azt azonban mindenképp tudjuk róla, hogy foglalkozását tekintve orvos volt, valamint hogy ő az Újszövetség egyetlen pogány írója. Pál apostol Kolossébeliekhez írt levele választóvonalat húz Lukács és más "körülmetélkedésből valók" között (Kolossébeliekhez 4:11). Lukács az Újszövetség egyetlen olyan írója, aki bizonyosan nem tekinthető zsidónak.

Mint ahogyan már utaltunk rá, Lukács a róla elnevezett evangélium, és az Apostolok Cselekedeteinek emberi írója. Bár ő egyik könyvben sem említi magát, Pál apostol három levelében is nevén nevezi őt. Lukács evangéliuma és az Apostolok Cselekedetei ugyanazon személynek, a jó Theofilusnak, lettek címezve (Lukács 1:3; Apostolok Cselekedetei 1:1). Senki sem tudja teljes biztonsággal megmondani, hogy ki volt ez a Theofilus, azt viszont magától Lukácstól tudjuk meg, hogy a két egymást folytatólagosan kiegészítő könyv írásának célja pontosan az volt, hogy Theofilus bizonyosságot szerezhessen Jézus Krisztus személyéről és munkájáról (Lukács 1:4). Elképzelhető, hogy Theofilus már részesült egy alapvető keresztény tanításban, azonban még jobban el kellett mélyedjen abban. Legalább ennyire elképzelhető az is, hogy attól függetlenül, hogy Theofilus egy valós, létező személy volt, a Szent Lélek vastagon rajta hagyta ujjlenyomatát a szövegen (valamint a valóságon), és a Theofilus (a név jelentése: Istent szerető) név minden emberre vonatkozik, aki teljes szívből keresi Istent.

Tudvalevő az is, hogy Lukács és Pál apostol közeli barátságban álltak egymással. Pál "szeretett orvos"-ként is hivatkozik Lukácsra (Kolossébeliekhez 4:14). Tagadhatatlan összefüggés van Lukács orvosi hivatása és aközött, hogy az evangéliumok közül Lukács evangéliuma az, amely leginkább a gyógyításra, Jézus Krisztus orvosi tevékenységére összpontosít.

Pál apostol "munkatársként" is említi Lukácsot (Filemonhoz 1:24). Az is meg van írva, hogy Lukács Pál apostol Kis-ázsiabeli (Troász) második missziós útjához is csatlakozott (Apostolok Cselekedetei 16:6-11). Egyes Bibliatudósok arról spekulálnak, hogy talán maga Lukács volt az a "macedón férfiú", akit Pál álmában látott (Apostolok Cselekedetei 16:9). Lukács aztán a második missziós út során a Filippiben maradt (Apostolok Cselekedetei 17:1), csak hogy a harmadik úton megint csatlakozzon Pálhoz (Apostolok Cselekedetei 20:5). Jeruzsálembe és Rómába is elkísérte őt, és római raboskodása idején is vele maradt (2.Timótheushoz 4:11). Abból az életteli, színes leírásból, ahogyan Lukács az Apostolok Cselekedeteinek 27. fejezetében Pál utazásait jellemzi arra következtethetünk, hogy a navigációban igencsak jártas, világlátott ember volt.

Bibliatudósok arra is világosan rámutatnak, hogy Lukács mesteri szinten bírta a görög nyelvet. Szókincse felettébb változatos és gazdag. Stílusa olykor már-már a klasszikus görög irodalom magasságait súrolja, mint ahogyan arról evangéliumának bevezetője is tanúskodik (Lukács 1:1-4), máskor viszont kifejezetten zsidó irodalmi jegyeket hordoz magán (Lukács 1:5-2:52). Lukács a hajózáshoz is értett, és különösen nagy figyelmet szentelt a földrajzi részleteknek. Mindent egybevetve azt mondhatjuk tehát, hogy Lukács egy magasan képzett, jó felfogású, és körültekintő író volt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Ki volt a bibliai Lukács?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries