settings icon
share icon
Kérdés

Ki volt János Márk a Bibliában?

Válasz


János Márk, akit a Biblia többnyire csak Márk néven említ, Márk evangéliumának földi írója volt. A korai egyház egyik olyan híve volt ő, aki az Apostolok Cselekedetei könyvében tűnik fel a legtöbbször. Márk egy Mária nevű asszony fia volt (Apostolok Cselekedetei 12:12), kinek háza olyan gyülekezeti helységként szolgált, ahová imádkozni és szeretetvendégségre gyűltek össze a hittestvérek. Később Barnabás és Pál apostol oldalán láthatjuk őt, mikor az egyik missziós útjuk asszisztenseként csatlakozik hozzájuk (Apostolok Cselekedetei 12:25). János Márk egyben Barnabás unokatestvére is volt (Kolossébeliekhez 4:10).

János Márk Pál apostol és Barnabás segédje volt első hittérítő úton (Apostolok Cselekedetei 13:5), azonban nem maradt velük a teljes idő alatt. Pamfíliában történt, hogy hátrahagyta Isten két emberét, és a szolgálatot is (Apostolok Cselekedetei 15:38). Mivel a Biblia nem közli, hogy János Márk pontosan miért dobta be a törölközőt, így csak feltételezhetjük, hogy azért közvetlenül a ciprusi misszió után szállt ki, mert az igencsak gyümölcstelen maradt (Apostolok Cselekedetei 13:4-12). Azon a vidéken ugyanis mindössze egyetlen egy megtérőről számol be az Írás, mivel elég erős démoni ellenállás volt tapasztalható. Könnyen elképzelhető tehát, hogy a fiatal János Márk elszántsága tovaszállt, és a kemény út helyett az otthon kényelmét választotta.

Kis idővel azután, miután Pál és Barnabás visszatért első útjáról, Pál annak a vágyának adott hangot, hogy el szeretne menni azon városbeli testvérekhez, akiknél eddig jártak, hogy meggyőződhessen testi és szellemi jóllétük felől (Apostolok Cselekedetei 15:36). Barnabás ebbe csak azzal a feltétellel egyezett bele, ha János Márkot is magukkal viszik. Pál apostol, a fiatalember előzetes éretlen magatartására hivatkozva, ezt azonban visszautasította. János Márk személyét illetően tehát "meghasonlás" támadt Pál és Barnabás között (Apostolok Cselekedetei 15:39), így egymástól elválva külön utakra léptek. Barnabás elvitte magával Márkot Ciprusra, Pál pedig Silással ment Szíriába és Cilíciába, hogy az ottani területen élő gyülekezetek erősítésére legyenek (Apostolok Cselekedetei 15:39-41).

Barnabás, azaz a "vigasztalás fia" (Apostolok Cselekedetei 4:36), a megbocsátás erényét gyakorolva új esélyt akart adni János Márknak. Pál apostol ezzel szemben racionálisan az előttük lévő feladatra szegezte szemeit. A misszió, akkor mint ma, elszántságot, eltökéltséget, és kitartást kíván. Ennek ismeretében Pál úgy mérte fel, hogy János Márk veszélyezteti a küldetést, vagyis az újabb lelkek megnyerésének kerékkötőjévé válhat. Lukács, az Apostolok Cselekedeteinek írója sem Barnabás-, sem pedig Pál apostol oldalára nem áll, hanem egyszerűen csak lejegyzi a történteket, és a tényeket adja vissza. Azt azonban érdemes észrevennünk, hogy maga Isten Szent Lelke őrködött ezen látszólagos széthúzás felett, ugyanis végeredményben két missziós csapat indult útnak az örömhírt hirdetni, vagyis éppen kétszer annyi, mint amennyit eredetileg terveztek.

Barnabás tehát unokaöccsével, János Márkkal, Ciprus felé vette az irányt, itt azonban még nincs vége a történetnek. Pár évvel később a kezdetben türelmetlen ifjonc Pál apostol oldalán tűnik fel, aki "munkatársának" nevezi őt (Filemonhoz 2:4). Pál, földi pályája vége felé közeledve, egy római tömlöc mélyéről, a következő kérést intézi Timóteushoz: "...Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra" (2.Timóteushoz 4:11). Már csak ebből az igerészből is világosan kitűnik, hogy János Márk az eltelt évek alatt az Úr hű és megbízható szolgájává vált. Pál apostol is (f)elismerte ezt a fejlődést, és immáron értékes társként tekintett rá.

János Márk a saját nevével fémjelzett evangéliumot valamikor Kr.u. 55 és 59 között írta. Nem kizárható, hogy Márk evangéliumának 14:51-52 igehelye az íróra vonatkozó rejtett utalást tartalmaz. Ebben az igerészben egy a szellemi álmából utolsó pillanatban felriadt fiatalemberről olvashatunk, aki Jézus Krisztus letartóztatásának éjszakáján követni akarta az Urat, mire azonban a Jézust elfogó katonák őt is el akarták ragadni. Ekkor ő, a testét elfedő egyetlen gyolcsinget markuk szorításában hagyva, meztelenül futott tovább az éjszakába. Annak ténye, hogy ez az eset kizárólag Márk evangéliumában került feljegyzésre, valamint hogy a fiatalember neve nem említtetik, egyes Bibliatudósokat azon következtetés levonására készteti, hogy ez az ifjú maga János Márk volt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Ki volt János Márk a Bibliában?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries