settings icon
share icon
Kérdés

Mit tanulhatunk Jakab apostol, azaz Jézus Krisztus féltestvérének életéből?

Válasz


Jakab, Mária és József közös gyermekeként látta meg a napvilágot, Jézusnak féltestvére-, míg Józsefnek, Simonnak és Júdásnak pedig édestestvére volt (Máté 13:55). Máriának és Józsefnek lányai is születtek, róluk azonban az Írás nem tesz név szerint említést. Jakab neve párszor már az evangéliumokban is feltűnik, Jézus földi szolgálatának idején azonban még nem értette helyesen annak célját, és azt sem hitte, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia (János 7:2-5). Mindezek ellenére ő lesz az Úr feltámadásának egyik legkorábbi tanúja (1.Korinthusbeliekhez 15:7). A hallatlan esemény után, mely a történelem századainak tengerén mind máig visszhangzik, Jakab Jeruzsálemben marad, és hívők azon csoportjának is tagja lesz, akik az Apostolok Cselekedeteinek feljegyzése szerint rendre a felső házban gyűltek össze imádkozni (Apostolok Cselekedetei 1:14). Jézus feltámadása után tehát Jakab pozíciója a jeruzsálemi gyülekezeten belül egyre csak emelkedik.

Jakab még akkor is a Jeruzsálemben tartózkodott, mikor a frissen megtért Saul megérkezett, hogy Péterrel és vele találkozhasson (Galátziabeliekhez 1:19). Sok évvel később, mikor Péter megmenekül a börtönből, Jakabnak tesz tanúságot szabadulása csodás körülményiről (Apostolok Cselekedetei 12:17). Több jel is arra utal, hogy a jeruzsálemi tanács elnöki posztját is ő töltötte be.(Apostolok Cselekedetei 15:13-21). A gyülekezeti szerepét tekintve a hitben idősebb testvérek közé sorolják, a Galátziabeliekhez írt levél 2:9 igerésze pedig az egyház oszlopaként tesz róla említést. Miután Pál harmadik missziós útjáról is visszatért, Jakab újfent a jeruzsálemi gyűlés elnökeként fungált. Bár a Biblia nem emlékezik meg halálának körülményeiről, széles körben úgy tartják, hogy Kr.u. 62-ben mártírhalált halt.

Isten Szent Lelke Jakabon keresztül hagyta ránk mindazt a fényes mennyei bölcsességet, melyet ma Jakab levele címen találunk a Bibliában. A levél minden bizonnyal valamikor Kr.u. 50 és 60 között íródhatott. Bár Jakab néven nevezi magát benne, mégis csak úgy hivatkozik magára, mint "Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája" (Jakab 1:1). Ez az ihletett írás többet foglalkozik a keresztény etikával, mintsem a keresztény teológiával. Témáját nagyjából a hit kimunkálása címszó alatt lehetne összefoglalni, vagyis a szív belsejében végbemenő megtérés külső szemmel látható jegyeivel foglalkozik.

Jakab életének behatóbb tanulmányozása értékes tanulságokat tartogat mindannyiunk számára. Megtérése azt a lehengerlő bizonyságot rajzolja ki előttünk, amit Jézus Krisztus testbeni feltámadásának megtapasztalása vont maga után. Jakab ugyanis egy szkeptikus, kétkedő emberből a korai gyülekezet vezetője lett. Mindez pedig annak köszönhető, hogy ő abban a kegyelemben részesülhetett, hogy találkozhatott a feltámadt Jézus Krisztussal. Micsoda boldogság foghatta el, mikor újra életben látta azt, Akit ő csak testvéreként ismert. Mennyivel boldogabbak azonban mindazok, akik nem láthatták így az Úr Jézust, és mégis hisznek feltámadásában! Jakab a jeruzsálemi tanács előtti beszédéből kitűnik, hogy mennyire igeközpontú ember volt (Apostolok Cselekedetei 15:14-21), mint ahogy az is, hogy milyen fontosnak tartotta a gyülekezeten belüli békét. Nem győzi hangsúlyozni, hogy a Isten kegyelme messze a törvény betűje felett áll, de szavaiból az is érződik, hogy nagyon a szívén viseli a nem-zsidó hívők ügyét, még akkor is, ha ő maga majdnem kizárólag csak zsidó származású keresztények felé szolgált. Nehéz szó nélkül elmenni Jakab alázatos tartása mellett: sosem hivatkozik arra, hogy Jézus Krisztus vérrokonaként bármilyen külön tisztelet illetné őt. Ő pontosan értette, hogy test és vér nem örökli Isten országát, hogy az Jézus Krisztus anyja és testvére, aki nyílt szívvel hallgatja az Úr Igéjét és megcselekszi azt, hogy az Jézus Krisztus igaz barátja, aki betölti a szeretet királyi parancsolatát. Jakab azt is jól értette, hogy mindaz, aki nagy szeretne lenni az Isten országában, mindenkinek szolgája kell legyen a földön, Jézus Krisztus példáját követve tehát ő is csak egy "szolgának" mondja magát. Rövid összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy Jakab egy olyan kegyelembe fogadott vezető volt, akin keresztül Isten gazdagon megáldotta egyházát.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit tanulhatunk Jakab apostol, azaz Jézus Krisztus féltestvérének életéből?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries