settings icon
share icon
Kérdés

Ki volt a bibliai szereplő, Filep?

Válasz


A Biblia három különböző Filep nevű emberről tesz említést. Filepnek hívták Heródes egyik fivérét, akinek halála után a helytartó elvette annak feleségét (Lukács 3:1; Máté 14:3). Máté evangéliuma őt Fülöp néven is említi. A másik két Filep Krisztus szolgái voltak, akik a korai egyházban meghatározó szerepet töltöttek be. Az egyik Filep Jézus Krisztus közvetlen tanítvány és apostola volt, míg a másik Filep evangelistaként szolgálta az Urat.

Jézus Filep nevű apostola Bethsaidából származott, éppúgy mint Péter és András (János 1:44; 12:21). Filep eredetileg Keresztelő János tanítványa volt (János 1:43), Jézus Krisztus hívására azonban csatlakozott hozzá. Filep eztán örömittasan ment újságolni a hírt Natanaélnek, aki erre szintén Jézus közvetlen tanítványává vált. A Szentírás csak pár morzsányi információval szolgál a tanítványok életútjáról, pályájáról. Ez alól Filep élete sem képez kivételt. Ez persze teljesen érthető is, hiszen az evangélium a testté lett Igét tárja nyílt szívű olvasói elé, illetve azt, hogy a tanítványok Isten közvetlen jelenlétében milyen fejlődésen mentek keresztül. Igaz üzenetéhez hűen azonban arról sem hallgat, mikor a tanítványokon az eredendően bűnös emberi természetük kerekedett felül. János apostol Jézus Krisztus és Filep hat párbeszédét is megörökítette az utókornak.

Filep első feljegyzett cselekedete az volt, mikor már Jézus tanítványaként Nathanaélnek hirdette az örömhírt. Az is meg van írva, hogy egy későbbi alkalommal bethsaidai származású görögök azzal a kéréssel közelítették meg őt, hogy mutassa meg a nekik a Krisztust, és mutassa be őket Neki (János 12:20-22). Filep volt az a tanítvány, aki emberi módon gondolkodva azt számolgatta magában, hogy vajon mennyibe kerülne 5000 férfit és teljes családjukat kenyérrel jóllakatni (János 6:7). Az utolsó vacsora után pedig Filep volt az, aki arra kérte az Úr Jézust, hogy mutassa meg nekik az Atyát. Jézus erre aztán így felelt: "Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát..." (János 14: 8-9). A Szentírás legutolsó alkalommal a Jeruzsálemben összegyűlt emberek egyikeként tesz említést Filepről, akik azért jöttek össze, hogy Jézus Krisztus mennybemenetele után együtt imádkozzanak (Apostolok Cselekedetei 1:13). Emberi hagyományok szerint Filep misszionáriusként a mai Törökország területén található Frígiába ment, ahol Hierapolisz városában halt mártírhalált.

A másik Filepet általában úgy különböztetik meg az eddig említett Fileptől, hogy Filep evangelistának nevezik. A feltételezések szerint ez a Filep ahhoz a hetven férfihoz tartozott, akiket Jézus Krisztus kettesével küldött ki az evangélium hirdetésére (Lukács 10:1). A Szentírás alapján ezt azonban nem lehet igazolni. Ugyanakkor azt biztosan tudjuk, hogy Filep azon hét diakónus egyike volt, akiket arra választottak, hogy az apostolok munkáját segítve a jeruzsálemi templomban szolgáljanak (Apostolok Cselekedetei 6:5). Filep égett azért, hogy az Igét hirdesse. Ez abból is jól kitűnik, hogy mikor Jeruzsálemben "nagy üldözés" támadt (Apostolok Cselekedetei 8:1), akkor Filep Szamáriába ment, hogy ott evangelistaként szolgáljon (Apostolok Cselekedetei 8:5-12). Miután a szamáriai gyülekezet megszilárdult, a Szent Lélek egy alkalommal arra használta őt, hogy egy etiópiai eunuchnak hirdesse az evangéliumot. Ez a messziről jött ember az etiópiai királynő, Candace, udvartartásának tagja volt. Mikor Filep az eunuchra talált, az éppen a kocsiján ült, és menet közben Ézsaiás próféta ihletett szavait olvasta. Mivel azonban nem tudta helyesen értelmezni az Írást, ezért Filep felajánlotta neki, hogy segít elmagyarázni azt, mire az eunuch kocsijára invitálta őt. Az eunuch szemei nyomban megvilágosodtak, és megértette az örömteli üzenetet, majd az első kisebb tavacskánál megkeresztelkedett, és így lelki üdvét elnyerve indult már a hazaútra (Apostolok Cselekedetei 8:26-39). Abban a pillanatban, ahogy Filep megkeresztelte őt, a Lélek magával ragadta az evangelistát, mire az rögtön Azótusban találta magát, ahol tovább folytatta az örömhír prédikálást, és onnan elindulva egészen Cezáreáig minden településen így tett (Apostolok Cselekedetei 8:40)

Ezután húsz év is beletelik, mire Filep újra feltűnik a Szentírás hasábjain. Ekkor még mindig Czézaréában tartózkodik (Apostolok Cselekedetei 21:8-9). Egy alkalommal Pál, Lukács és mások Jeruzsálembe utaztak, és megálltak Filep czézáreai otthonánál, majd több napig vele maradtak. Ebben az igeszakaszban azt is megtudjuk, hogy Filepnek négy hajadon lánya volt. Mindegyikük rendelkezett a prófétálás ajándékával. A Biblia ezen találkozás kapcsán említi őt utoljára.

EnglishVissza a magyar oldalra

Ki volt a bibliai szereplő, Filep?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries