settings icon
share icon
Kérdés

Ki volt Apollós?

Válasz


Apollós egy olyan evangelista, apologista (a keresztény hit védelmének tudósa), és egyben gyülekezeti vezető volt, akit Pál apostol barátjaként ismert. Származását tekintve egy alexandriabeli (Egyiptom) zsidó volt, akit Isten Igéje "ékesenszóló férfiúnak" nevez, "ki az írásokban tudós vala", aki "meg volt tanítva az Úrnak útára" "és lélekben buzgó" volt (Apostolok Cselekedetei 18:24-25). Kr.u. 54-ben Efézusba utazott, ahol nagy bátorsággal szólta a zsinagógában az Igét. Ez időtájt azonban még nem rendelkezett teljes evangéliumi ismerettel, hiszen "csak János keresztségét tudja vala" (Apostolok Cselekedetei 18:25). Ez azt jelenti, hogy Apollós minden bizonnyal a megtérésre-, és a Messiásban való hitre szólította fel az embereket, még az is lehet, hogy tudta és hirdette, hogy a Názáreti Jézus a Messiás, azonban Krisztus életének és halálának teljes hatását nem ismerte még. Akvila és Prisczilla, akik szintén Pál apostol barátai voltak, több időt töltöttek Apollóssal, így kipótolhatták a Jézus Krisztusról való hiányos ismereteit (Apostolok Cselekedetei 18:26). Miután ők tehát felvértezték a teljes örömhír üzenetével, rögtön belekezdett prédikátori szolgálatába, Isten kezében pedig igen hatékony eszközzé vált az evangélium ügyének védelmére (Apostolok Cselekedetei 18:28).

Akháját végigjárva, Apollós végül Korinthusban találta meg helyét (Apostolok Cselekedetei 19:1), ahol azt "öntözte", amit Pál előzetesen "plántált" (1.Korinthusbeliekhez 3:6). Ezt jó észben tartani, mikor a Korinthusbeliekhez írt első levelet olvassuk és tanulmányozzuk. Isten-adta tálentumaival Apollós gyorsan követőkre tett szert a korinthusbeli gyülekezetben, idővel azonban egyesek annyira az ő szavain kezdtek csüngeni, hogy az megosztottsághoz vezetett a testvérek között. Bár Apollós ezt egy picit sem helyeselte vagy támogatta, Korinthusban kialakult egy olyan szakadár csoport, amely — Pál és Péter apostolt elvetve — kizárólag őt tekintette szellemi vezetőjének. Pál apostol a Korinthusbeliekhez írt első levél 1:12-13 igehelyén emeli fel szavát ezen pártoskodás ellen. Jézus Krisztus teste (szellemi gyülekezet) nincs semmilyen módon megosztva, ezért a közösségeinkben sem volna szabad semmilyen megosztottságnak lennie. Az igehirdető személye soha sem tornyosulhat Isten Igazsága felé.

Apollós utolsó bibliai említésére Pál apostol Tituszhoz írt levelében kerül sor. Így olvassuk az igét: "A törvénytudó Zénást és Apollóst gondosan indítsd útnak, hogy semmiben se legyen fogyatkozásuk" (Tituszhoz 3:13). Apollós a legnagyobb valószínűség szerint Kréta szigete felé vette az irányt, ahol akkoriban Titusz is tartózkodott. Az idézett igerészből az is világosan kitűnik, hogy Pál apostol továbbra is értékes munkatársként és barátként tekintett Apollósra.

Egyesek úgy tartják, hogy Apollós végül visszatért az efézusi gyülekezethez, hogy ott szolgáljon tovább. Míg szolgálatának ezen szakasza emberileg teljes mértékben elképzelhető, bibliailag nem igazolható. Mások egyenesen őt tartják a Zsidókhoz írt levél írójának. Amellett, hogy ez a Szentírás fényében épp annyira kevéssé bizonyítható, mint az előző feltevés, Pál apostol szerzősége mellett lényegesen több bibliai érvet lehet felvonultatni. Mindezt egybevetve azt kell mondjuk, hogy a Zsidókhoz írt levél emberi szerzője nem ismert, ihletettségéhez azonban továbbra sem fér kétség.

Összefoglalásképp leszögezhetjük, hogy Apollós az Ige embere volt, aki nagy buzgósággal égett az Úr iránt, és aki egy talentált igehirdető volt. Életet Isten szolgálatába állva töltötte, mindenben igyekezett az apostolok munkáját segíteni, és hűen végezte a rá testált feladatot, a gyülekezet építését. Élete minket is arra ösztönöz, hogy növekedjünk "a kegyelemben, és a megtartó Úr Jézus Krisztusunk ismeretében" (2.Péter 3:18), valamint hogy aktívan használjuk Isten-adta ajándékainkat arra, hogy az Igazságot, vagyis Jézust Krisztust, hirdessük.

EnglishVissza a magyar oldalra

Ki volt Apollós?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries