settings icon
share icon
Kérdés

A bibliai időkben hogyan zajlott az eljegyzés?

Válasz


A “bibliai idők” a történelem képzeletbeli idővonalának kiterjedt szakaszát lefedik, hiszen a bibliai történelem több ezer évet ölel fel, és számos kultúrát foglal magába. Ezekben az évezredekben és kultúrákban az eljegyzési szokások többször változtak. A jegyesség néhány eleme azonban mindvégig következetesen megmaradt.

Az “eljegyzés” alatt a bibliai időkben a házasságot megelőző férfi-nő kapcsolatot értették – akárcsak a mai nyugati kultúrában. A jegyben járás szakasza – akkoriban éppúgy, mint manapság – időt adott a menyasszonynak arra, hogy felkészüljön az új szerepére, hogy összegyűjtse személyes holmijait, hogy rendezze a szüleivel, testvéreivel és barátaival való kapcsolatát, és, hogy bizonyos esetekben, jobban megismerje vőlegényét. A vőlegény hasonló módon töltötte az eljegyzés időszakát, de mindezek mellett a jövőbeli házukat is ekkor fejezte be, amelyben gyermekeiket nevelhették majd.

A szülők által elrendezett házasságok a bibliai időkben gyakoriak voltak, így még olyan is előfordult, hogy a menyasszony és a vőlegény nem ismerte egymást, amíg az esküvői szertartáson nem találkoztak. Ha a szülők már akkor leszervezték a házasságot, amikor a menyasszony, a vőlegény (esetleg mindketten) túl fiatalok volt(ak) a házasodáshoz, akkor nyilvánvalóan egy sokkal hosszabb jegyességi időszak következett. A modern nyugati ember számára furcsának tűnik, hogy sem a szexuális vonzalom, sem pedig a szerelem nem szerepelt az eljegyzés vagy a házasság szükséges előfeltételei között. Azok a szülők, akik házasságot kötöttek a gyermekeik számára, abból indultak ki, hogy a bensőséges ismeretség kialakulásából valamint a szexuális kötődésből a szerelem és a szeretet is természetes módon fog kinőni a házasságban. Ez a gondolkodásmód arra is fényt vet, hogy az Efézusbeliekhez írt levél 5:25-33 igerésze miért parancsolja a keresztény férjeknek, hogy szeressék a feleségüket, a keresztény feleségeknek pedig, hogy tiszteljék a férjüket. Ez a szeretet és tisztelet sok esetben csak az esküvő után alakult ki, azt megelőzően pedig nem volt feltétlenül szükséges kívánalom.

A modern nyugati kultúrában világos különbség van a jegyesség és a házasság között. A bibliai idők kultúráiban ez a különbségtétel sokkal kevésbé volt egyértelmű. A bibliai történelem legtöbb korszakában a jegyesség két család hivatalos szerződését jelentette, ez a szerződés pedig ugyanolyan kötelező érvénnyel bírt, mint maga a házasság. Akkoriban a jegyesség inkább két család közötti üzleti tranzakció volt, sem mint individuális, romantikus indíttatású párválasztás eredménye. A menyasszony hozománya is a megállapodás részét képezte, így az eljegyzés felbontása a hozomány visszafizetését igényelte. Az eljegyzés után már csak három dolog volt hátra: a lakodalommal egybekötött menyegző, a menyasszony beköltözése a vőlegény házába, és a házasság elhálása (értsd szexuális aktus a felek között).

Az eljegyzés talán legismertebb bibliai példája Jézus édesanyja, Mária, és vőlegénye, József jegyessége. Amikor József megtudta, hogy Mária terhes – még mielőtt megérthette volna, hogy a születendő gyermek foganása csodálatos módon ment végbe – nyilván azt gondolta, hogy Mária megszegte a jegyesség szabályait, amely ugyanolyan kötelező érvényű volt, mint egy házassági szerződés. József először úgy gondolta, hogy az az egyetlen kibúvója maradt, hogy elváljon Máriától, vagyis hogy “szélnek eressze őt”. Máté evangéliuma így számol be az akkori eseményekről: “A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani” (Máté 1:18-19). Máté tanúsága szerint, Mária, “eljegyeztetvén Józsefnek”, már jegyességben járt vele, Józsefet pedig így nevezi: “az ő férje”. Annak ténye, hogy a jegyesség felbontásához szükség volt arra, hogy a férfi “elbocsássa” a jövőbeli feleségét, szintén jól mutatja, hogy házasság előtt kötött szerződésük jogi kötöttséget vont maga után. Ha Mária a jegyesség ideje alatt bárkivel is intim szexuális kapcsolatra lépett volna, akkor vétkes lett volna házasságtörés bűnében.

EnglishVissza a magyar oldalra

A bibliai időkben hogyan zajlott az eljegyzés?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries