settings icon
share icon
Kérdés

Van élet a halál után?

Válasz


A halál utáni élet létezése egyetemes kérdés. Jób mindannyiunkhoz beszél ezt állítva: „Akit asszony szült, mind rövid életû, s napjai szenvedésekkel terhesek. Mint tavaszi virág, hirtelen kivirul, de hamar elhervad, gyorsan lehull, mint az árnyék, tovatûnik, nincs maradása...Vajon, ha meghalok, felkelek-e megint?” (Jób 14:1-2, 14). Akárcsak Jóbnak, nekünk is kihívást jelent ez a kérdés. Mi történik pontosan miután meghalunk? Egyszerûen megszûnünk létezni? Az élet a föld elhagyásából, majd az oda való visszatérésbõl álló forgóajtó, azért, hogy végül saját nagyságunkat elérhessük? Mindenki ugyanoda megy, vagy különbözõ helyekre megyünk? Tényleg létezik menny és pokol?

A Biblia azt mondja, nemcsak halál utáni élet van, hanem az örök élet olyan dicsõséges, hogy „mit szem nem látott, fül soha nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, olyan dolgokat készített Isten azoknak, akik szeretik õt” (1 Korintus 2:9). Jézus Krisztus, Isten emberi testben a földre jött, hogy az örök élet ajándékát adja nekünk. „Bizony, bûneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték össze õt! Békességünk büntetését õ fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg” (Ézsaiás 53:5). Jézus magára vette azt az ítéletet amelyet mindegyikünk érdemel, és feláldozta az életét, hogy kifizesse a bûnünk büntetését. Három nappal késõbb õ maga bizonyította, gyõzött a halál felett azzal hogy feltámadt a sírból. A földön maradt negyven napig, és több ezer ember volt a tanúja mielõtt felment a mennybe. A Róma 4:25 mondja: „Neki ugyanis a bûneink miatt kellett meghalnia, és azért támadt fel a halálból, hogy mi Isten számára elfogadhatók legyünk”.

Jézus feltámadása egy jól dokumentált esemény. Pál apostol többekhez kihívást intézett, hogy kérdezzék meg a szemtanúkat ennek az érvényességérõl, és senki sem volt képes vitába szállni ennek az igazságával. A feltámadás a keresztény hit alapköve. Mivel Jézus fel lett támasztva a halálból, mi is hihetünk abban, hogy mi is fel leszünk támasztva. Jézus feltámadása a halál utáni élet végsõ bizonyítéka. Krisztus csak az elsõ volt azoknak a nagy aratásában, akik ismét életre lesznek feltámasztva. A fizikai halál egy ember Ádám által jött, akihez mindannyian kapcsolódunk. De mindenki, aki örökbe lett fogadva Isten családjába, új életet fog kapni (1 Korintus 15:20-22). Ahogy Isten feltámasztotta Jézus testét, úgy a mi testeink is fel fognak támadni Jézus visszatérésekor (1 Korintus 6:14).

Habár végül mindenki fel lesz ugyan támasztva, nem mindenki fog a mennybe menni. Minden embernek meg kell hoznia egy döntést ebben az életben, és ez a döntés fogja meghatározni. hogy az örökkévalóságban hová érkezik meg. A Biblia mondja, mindannyiunknak ki van jelölve, hogy egyszer meghaljon, és hogy utána ítélet következzen (Zsidókhoz 9:27). Azok, akik igazzá lettek téve, a Krisztusban való hit által a mennybe, az örök életbe fognak menni, azok viszont akik visszautasították Krisztust, mint Megváltót, a pokolba lesznek küldve (Máté 25:46). A pokol akárcsak a menny, nemcsak egyszerûen egy létezési állapot, hanem szó szerint egy hely. Egy olyan hely, ahol az igazságtalanok Isten végtelen, örökkévaló haragját fogják tapasztalni. A pokol úgy van leírva, mint egy feneketlen gödör, (Lukács 8:31; Jelenések 9:1) és úgy, mint egy tûzzel és kénnel égõ tó, amelyben akik vannak, azok éjjel és nappal mindörökké gyötrõdni fognak (Jelenések 20:10). A pokolban sírás és fogcsikorgatás lesz, ami gyászt és dühöt fog jelezni (Máté 13:42).

Isten nem leli örömét a bûnös halálában, hanem azt szeretné, ha elforduljon a bûnös utaktól, hogy élhessen (Ezékiel 33:11). De Õ nem fog bennünket arra kényszeríteni, hogy alárendeljük magunkat; ha úgy döntünk, elutasítjuk Õt, Õ elfogadja a döntésünket, hogy örökre a Tõle való elválasztottságban éljünk. Az élet a földön egy próba, felkészülés a jövendõ dolgokra. A hívõk számára a halál utáni élet örök élet a mennyben, Istennel. A nem hívõknek a halál utáni élet az örökkévalóságban, a tûz tavában. Hogyan kaphatunk örök életet a halál után, és hogyan kerülhetjük el az örökkévalóságot a tûz tavában? Csak egyetlen út van- a Jézus Krisztusban való hit és bizalom által „Én vagyok a Feltámadás és az Élet. Aki hisz bennem, akkor is élni fog, ha már meghalt. Aki pedig él és hisz bennem, az soha nem hal meg” (János 11:25-26).

Az üdvösség ingyenes ajándéka mindenki számára elérhetõ. „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki viszont nem engedelmeskedik a Fiúnak, az sohasem látja meg az örök életet, hanem Isten haragja alatt marad” (János 3:36). Nem kaptunk arra lehetõséget, hogy elfogadjuk Isten ajándékát, az üdvösséget a halálunk után. Az örök végállomásunkat az határozza meg, hogy a földi életünk során elfogadtuk, vagy elutasítottuk Jézus Krisztust „Bizony, most van a kegyelem ideje! Most van az üdvösség napja!” (2 Korintus 6:2). Ha bízunk Jézus Krisztus halálában, mint az Isten ellen elkövetett bûneink fizetségében, akkor nem csak az garantált számunkra, hogy a földön jelentõségteljes életet élhetünk, hanem örök életet a halál után, Krisztus dicsõséges jelenlétében.

Döntést hoztál Krisztus mellett annak alapján, amit itt olvastál? Ha igen, kérlek kattints a lentebb lévő “Ma elfogadtam Krisztust” gombra.

EnglishVissza a magyar oldalra

Van élet a halál után?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries