settings icon
share icon
Kérdés

A cyber-szex és a telefonszex bűn?

Válasz


A Biblia sehol sem említi konkrétan név szerint a cyber-szexet vagy a telefonszexet. A szükséges technikai adottságok még nyilván nem voltak jelen a Szentírás könyveinek keletkezése korában. A kérdésre adott válasz némileg attól függ, hogy a virtuális aktusban érintett felek egymás férj és felesége-e. A házasság keretein belül ugyanis a cyber-szex és a telefonszex az „egyenlő akarat" vagyis a kölcsönös beleegyezés elve alá esnek, mint ahogyan azt a 1.Korinthusbeliekhez 7:5-ben láthatjuk. Bővebb betekintésért lásd a házasságban megengedett dolgokról szóló szócikkünket.

Isten Igéjének útmutatására ebben a kérdésben is számíthatunk, ugyanis számos olyan elvet tudunk felsorolni, amely kétség kívül alkalmazható a cyber-szex és a telefonszex témakörére, ha ezek házasságon kívül történnek. A Filippibeliekhez írt levél 4:8 igerésze így szól ma hozzánk: „Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok." Emellett a Szentírás ellentmondást nem tűrően teljes következetességgel állítja, hogy a házasságon kívüli nemi érintkezés paráznaság, azaz bűn (Apostolok Cselekedetei 15:20; 1.Korinthusbeliekhez 5:1; 6:13,6:18;7:2; 10:8; 2.Korinthusbeliekhez 12:21; Galátabeliekhez 5:19; Efézusbeliekhez 5:3; Kolossébeliekhez 3:5; 1 Thesszalonikabeliekhez 4:3; Júdás 1:7). Az Úr Jézus Krisztus tanítása ebben a kérdésben is életünk mérőzsinórja. Ő még az eddigieknél is magasabbra teszi a mércét, mikor arra tanít bennünket, hogy a bűn puszta kívánsága is már bűnnek minősül: „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében" (Máté 5:27-28). A Példabeszédek könyve 23:33 ezt így mondja: „A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot."

A cyber-szex és a telefonszex lényegében valami bűnös dolog (paráznaság, házzaságtörés) utáni vágyódás kifejeződése, hiszen erkölcstelen és tisztátalan fantáziának ad teret. A cyber-szex és a telefonszex semmilyen kontextusban sem nevezhető igaznak, tisztességesnek, igazságosnak, tisztának, kedvesnek, vagy jó hírűnek. A cyber-szex és a telefonszex virtuális paráznaság. Erkölcstelen gondolatokra és buja fantáziálásra késztetik a bennük résztvevőket. A „tisztátalatlanságnak" és a „hamisságnak" csapdájába csalják az embereket. Az a személy, aki gondolataiban és kívánságaiban erkölcstelen, előbb-utóbb a tettek mezejére lépve cselekedeteiben is erkölcstelenné válik. Szóval a válaszunk igen, a cyber-szex és a telefonszex bűn a házasságon kívül.

EnglishVissza a magyar oldalra

A cyber-szex és a telefonszex bűn?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries