settings icon
share icon
Kérdés

Mi a csoportos ima jelentősége és értéke?

Válasz


A keresztények köreiben folytatott csoportos ima fontos és egyben gyümölcsöző is. Ez egészen az egyház korai kezdetei óta így van. Az Apostolok Cselekedetei ihletett könyvének 2. fejezetében azt látjuk, hogy mikor a tanítványok a Lélek ereje által való prédikációjára ezrek és ezrek üdvözültek, a gyülekezet egy (konkrét) tervet követett, és azt a közösségben és a közösségen keresztül hajtotta végre. “És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben” (Apostolok Cselekedetei 2:42). Miközben Jézus a világ evangelizálására vonatkozó parancsolatának tettek eleget, a csoportos ima egy igen fontos összetartóerőnek bizonyult a korai gyülekezet életében.

Az Apostolok Cselekedetei 4:31-es igeversében a csoportos imádság újra említésre kerül: “És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala.” Imájukra adott válaszul Isten az egész csoport keblében tanúságtételre indító bátorságot ébresztett. Erre az erőre szükségük is volt, hiszen üldöztetéssel kellett szembenézniük.

Az Apostolok Cselekedetei 6:3-4 igerészben a következőket olvassuk: “Válaszszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcseséggel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az ígehirdetés szolgálatában.” Láthatjuk tehát, hogy az imádság a gyülekezet vezetőségének legfőbb prioritását képezte.

A Szent Lélek “...kimondhatatlan fohászkodásokkal” szüntelen imádkozik bennünk és rajtunk keresztül (Rómabeliekhez 8:26). Emellett Jézus a szív belső szobájában folytatott, Istenhez intézett intim imádság fontosságára tanított minket (Máté 6. fejezete). A csoportos vagy közösségi imádságnak viszont éppígy megvan a helye és a rendeltetése. A csoportos ima összeszövi a híveket, és bátorítja megterhelteket. Amikor hívők egy csoportja együtt imádkozik, az eredmény egység, alázat, hálaadás, bűnök megvallása, másokért való közbenjárás és Isten akaratának felfedezése lesz.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a csoportos ima jelentősége és értéke?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries