settings icon
share icon
Kérdés

Mi az egészséges fontossági sorrend a családban?

Válasz


A Biblia nem írja elő konkrétan, hogy ki ki után következzék a családos ember fontossági sorrendjében, ám ettől függetlenül még találunk olyan általános alapelveket az Igében, amelyek segítségével kialakíthatjuk a megfelelő prioritásokat. Nem fér hozzá kétség, hogy az első helyen Istennek kell állnia: „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!” (5Móz 6:5) Teljes szívünkkel, teljes lelkükkel és teljes erőnkkel el kell köteleznünk magunkat Isten iránt, és neki kell elsőbbséget élveznie az életünkben mindenki mással szemben.

Házasemberek számára Isten után a házastárs következik. A nős férfiaknak úgy kell szeretniük feleségüket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat (Ef 5:25). Krisztus számára – az Atyának való engedelmesség és az Atya megdicsőítése után – az egyház volt a legfontosabb. A férjeknek ezt a példát kell követniük: Isten az első, a feleség pedig a második. Másfelől a feleségeknek úgy kell engedelmeskedniük a férjüknek, „mint az Úrnak” (Ef 5:22). Ez azt jelenti, hogy a feleség fontossági sorrendjében egyedül Isten előzheti meg a férjet.

Ha pedig egyedül Isten kerülhet a házastárs elé, továbbá számba vesszük, hogy a férj és a feleség egy test (Ef 5:31), abból logikusan következik, hogy úgy helyes, ha a házastársi kapcsolat gyümölcsei, azaz a gyermekek állnak a következő helyen. A szülőknek istenfélő gyermekeket kell nevelniük, vagyis egy újabb nemzedéket, akik teljes szívükkel szeretik az Urat (Péld 22:6; Ef 6:4), és szüleikhez hasonlóan Istennek tartják fenn az első helyet az életükben.

Az 5Mózes 5:16 lelkünkre köti, hogy tiszteljük a szüleinket, ha sokáig akarunk élni, és azt szeretnénk, hogy jó dolgunk legyen. Ez a felszólítás nincs korhatárhoz kötve, amiből arra következtethetünk, hogy szüleinket életük végéig tisztelet illeti meg. Természetesen engedelmességgel már nem tartozunk feléjük, miután felnőttünk („Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek…”), a tisztelet azonban halálukig kijár nekik. Ebből arra következtethetünk, hogy Isten, a házastársunk és a gyermekeink után a szülőké a következő hely a fontossági sorrendben.

A szülők után jöhet a többi családtagunk (1Tim 5:8), a tágabb család után pedig a keresztény testvérek. A Róma 14 óva int attól, hogy lenézzük testvéreinket, ítélkezzünk fölöttük (10. vers), vagy bármi egyebet tegyünk, ami miatt „megbotolhatnak” vagy elbukhatnak a hitben. Az 1. Korinthusi levél nagy részében azzal kapcsolatban tanítja Pál a gyülekezetet, hogy miként éljenek együtt harmóniában és szeretetben egymással. Hittestvéreinkkel kapcsolatban arra is felszólít bennünket Isten Igéje, hogy „szeretetben szolgáljatok egymásnak” (Gal 5:13), „legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban” (Ef 4:32), „Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat” (1Thessz 5:11), és „egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk” (Zsid 10:24). Végezetül az egész világ következik a sorban (Mt 28:19), akikhez el kell vinnünk az evangéliumot, és Krisztus tanítványaivá kell tennünk őket.

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a Biblia szerinti fontossági sorrend a következő: Isten, házastárs, gyermekek, szülők, távolabbi rokonok, keresztény hittestvérek és az egész világ. Noha időnként muszáj háttérbe szorítanunk egyeseket, hogy valaki másnak több figyelem jusson, a cél az, hogy egyik kapcsolatunkat se hanyagoljuk el. Ha a bibliai egyensúly kialakítására törekszünk, Isten segítségével minden kapcsolatunkban meg fogjuk állni a helyünket, a családon belül és kívül egyaránt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az egészséges fontossági sorrend a családban?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries