settings icon
share icon
Kérdés

A bebűnök listája már bűnnek számítanak? A spontán fellépő erőszakos, istenkáromló, vagy szexuális jellegű gondolatok bűnnek számítanak?

Válasz


Néha hajlamosak lehetünk azt hinni, hogy mennyivel egyszerűbb volna az életünk, ha csak volna életünkben egy tennivaló listánk, amin a pontokat egyesével kipipálhatnánk. Van persze bevásárlólistánk, kivánságlistánk, listázhatjuk időpontjainkat, de egy ilyen „élet-listával" nem rendelkezünk. Ha Istenünk azt akarja, hogy az Ő dicsőségére élhessünk, akkor biztosan hátrahagyta nekünk Igéjében, a Szentírásban, azon bűnök gyűjteményét, amelyektől érdemes tartózkodnunk. Mikor tehát mélyebben beletekintünk a Szentírásba, akkor valóban találunk bűnlistákat, bűnlajstromokat, azonban azt is hamar felfedezzük, hogy ezeknek a listáknak nincs se vége, se hossza.

Isten már a kezdetek kezdetén megmondta az embernek, hogy mi a jó és mi a rossz. Isten így szólt Ádámhoz az Édenkertben: „És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz"(1.Mózes 2:16-17). Később, mikor Ízráel házát kivezette Egyiptomból, Isten törvényt adott nekik a Sion hegyén. A Tízparancsolat (2.Mózes 20:1-7) nem a teljes törvény volt, hanem a törvény összefoglalása, Isten legfőbb mondanivalója szövetsége népének. Mózes 3. könyve és 5. könyve is majdnem teljesen kizárólag a törvényeknek van szentelve. Zsidó rabbik számítása szerint 613 törvény van Mózes öt könyvében, azaz a Tórában. Ezek közül 365 a „ne" szóval kezdődik.

Milyen példákat lehet felsorolni a bűnökre? A Tízparancsolat rámutat az olyan bűnökre, mint a hamis istenek tisztelete, a bálványimádás, Isten nevének káromlása, a szülőkkel szembeni tiszteletlenség, a gyilkosság, paráznaság, lopás, hazugság és hamis tanúzás, mások értékeinek megkívánása. A hegyi beszédben (Máté 5-7) Jézus ezeket illetően egy teljesen új mércét állított fel. A gyilkossággal kapcsolatban ezt mondta: „Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére" (Máté 5:22). A paráznasággal kapcsolatban Jézus így szólt: „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében" (Máté 5:28). A Galátabeliekhez írt levél 5:19-21 igerészben így olvashatunk erről: „A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések. Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek." Már csak ebben a rövid felsorolásban is sok olyan dolog található, amelyek leküzdése legtöbbünknek egy egészen életen át tartó feladatnak bizonyul. A Szentírás számos ilyen felsorolása mellett János apostol első levelének 5:17-es igehelye érthetően tudatja velünk, hogy „minden igazságtalanság bűn". A Biblia nem csak arról világosít fel bennünket, hogy mit ne tegyünk, hanem Jakab levelének 4:17 részében azt is megmondja, hogy „A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak."

Minden alkalommal, mikor össze akarunk állítani egy ilyen bűnlajstromot, saját bukásaink terhe temet minket maga alá, hiszen gyorsan felismerjük, hogy sokkal többet vétkeztünk, mint azt gondoltuk volna. A Szentírás így tanít minket: „Mert a kik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje" (Galátabeliekhez 3:10). Míg a kijelentés elsőre önellentmondásnak tűnhet, addig valójában a lehető legjobb hírt közli velünk. Mivel soha nem leszünk képesek Isten törvényeinek maradéktalan betartására, kell legyen egy válasz erre problémára is, amit egy pár verssel később meg is kapunk: „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által" (Galátabeliekhez 3:13-14). Isten parancsolatai és törvénye tanítómesterként szolgál nekünk, ugyanis „a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg (Galátabeliekhez 3:24).

EnglishVissza a magyar oldalra

A bebűnök listája már bűnnek számítanak? A spontán fellépő erőszakos, istenkáromló, vagy szexuális jellegű gondolatok bűnnek számítanak?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries