settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a drogok használatáról pontosan?

Válasz


A Szentírás nem említi szó szerint a tiltott drogokkal való visszaélést. Nem találunk kifejezett tiltást a kokain, a heroin, ez ecstasy (MDMA), és a metamfetaminok (speed, crystal, crack) ellen. Nem emeli fel konkrétan szavát a marihuána és más kannabiszszármazékok, a peyote kaktusz, a varázsgombák, vagy az LSD ellen. Nem esik szó a szívásról, a szippantásről, a betépésről, a belövésről, vagy más fogyasztási módozatokról. Ebből azonban nem szabad azt a hibás következtetést levonni, hogy az ún. rekreációs droghasználat megengedett. Az igazság épp ennek az ellenkezője: a Szentírásban számos olyan világos vezérelvet találunk, melyek ezen drogok használatát az elfogadható viselkedési minták keretein kívülre szorítja.

Először is azt kell leszögeznünk, hogy a Biblia tanítása szerint tiszteletben kell tartanunk országunk törvényeit és engedelmeskednünk kell azoknak (Prédikátor 8:2-5; Máté 22:21; 23:2-3; Rómabeliekhez 13:1-7; Titushoz 3:1; 1 Péter 2:13-17). Az EGYETLEN helyzet, mikor engedélyünk van megszegni országunk törvényeit az, mikor azok nyíltan szembemennek az Isten parancsaival (Dániel 3. és 6. fejezete; Apostolok Cselekedetei 5:29). Ezen szabály alól nincsenek kivételek. A széleskörben elterjedt nézettel szemben a törvényekkel való egyet nem értés nem jogosít fel a törvények megszegésére.

Sokan érveltek már amellett, hogy a marihuána tiltása teljesen indokolatlan. Állításuk szerint a törvény tiltásával ellenben füvet szívni teljesen jogos, mégpedig azon megközelítés alapján, mely szerint a fű tiltása — a nikotin, és az alkoholfogyasztás engedélyezése mellett — képmutató dolog. Meglehet, hogy sokan, akik így érvelnek, őszintén hiszik, amit mondanak. Ettől persze állításuk még nem válik igazzá. A törvény szellemének ellenzése nem jogosít fel a törvény megsértésére, amint azt az Úr Jézus Krisztus is tudtunkra hozta. Míg a farizeusokat megrótta, mert a Mózes törvényéből egy minden mértéket meghaladó elnyomó igát kovácsoltak, addig továbbra is megkövetelte tanítványaitól, hogy engedelmeskedjenek ennek az elnyomó világi felsőbbségnek, hatalomnak (Máté 23:1-36, különösképp pedig az 1-4. igeversek). Az ideig-óráig meglévő hatalomnak való töredelmes alárendelődés, és az igazságtalan ítélet hosszútűrő elszenvedése Isten magaslécű mércéje életünkben (1.Péter 2:18-23). Gondoljunk csak arra, hogy az igazságtalan vádak és ítélet elszenvedése mennyire egybecseng Jézus Krisztus természetével, amire ugye egyre inkább hasonlítani akarunk. Mi ehhez képest a füvezés feladása egy „igazságtalan" törvény miatt?

Azonban nem csupán a fennálló hatalomnak kell engedelmeskednünk, hanem újjászületett keresztényként, a szeretet rabszolgájaként, arra kell törekednünk, hogy ne okozzunk megütközést a hitetlen felebarátainknak és a hitben még gyengébb hitbéli testvéreinknek (1.Korinthusbeliekhez 10:32; 2.Korinthusbeliekhez 4:2; 6:3; Titushoz 2:1-8; 2. Péter 3:14). Semmi szükség mondanunk, hogy a törvénysértés különösen megbotránkoztató.

Az első fent említett elv nyilván nem érinti azokat a drogfogyasztókat, akik olyan országok polgárai, melyben a rekreációs droghasználat megengedett, így pl. Hollandiában. Léteznek azonban egyetemes érvényű elvek is, így például minden keresztény elhivatott arra, hogy az Isten által rábízott tálentomoknak és javaknak jó sáfára legyen függetlenül nemzeti hovatartozásától (Máté 25:14-30). Ebbe földi, múlandó testünk is beleértendő. A tiltott drogok használata viszont egy igen hatásos módszernek bizonyul fizikai-, érzelmi és szellemi egészségünk lerombolásában is.

Meglehet, hogy a marihuána valóban a legkevésbé káros a tiltott drogok listáján, hosszabb távon azonban mégis okozhat halált. A marihuána fogyasztás és legalizáció elszánt szószólói azzal nyugtatják magukat, hogy sok más tiltott és engedélyezett kábítószertől eltérően a füvet szinte lehetetlen halálosan túladagolni, ha azt a megszokott módon, azaz inhalálás útján veszik magukhoz. Arról azonban nem szól a fáma, hogy a marihuána magas kátránytartalmú-, és rákkeltő füstjének belélegzése igenis vezethet halálos kimenetelű tüdőrákhoz, kóros tüdőtáguláshoz, és más krónikus légzőszervi megbetegedésekhez. És még ha ezek a mellékhatások meg is szüntethetők a marihuána orális használata során (pl. fűsüti), a szer negatív fiziológiai és pszichológiai hatásai továbbra is megmaradnak, így a kognitív képességek sérülése, az immunrendszer legyengülése, és a termékenység lecsökkenése.

A hű sáfárság vezérelvén túl, azt is szemeink előtt kell tartanunk, hogy keresztényként testünk nem a sajátunk. Mi mindnyájan „áron" vétettettünk meg (1.Korinthusbeliekhez 6:19-20), „tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén" (1.Péter 1:18-19). Mikor az Úr Jézus Krisztus önnön drága vérével váltott ki minket az örök kárhozatból szerfelett örvendezett, hogy új teremtménnyé szülhet minket Szent Lelke által. A világ nem értheti, sőt még bolondságnak is tarthatja, hogy a Szent Lélek bennünk, hús-vér templomokban vesz lakozást, és hogy mint „élő kövek"-ként épít minket „lelki házzá"-, és nem ember által szervezett egyházzá. Ezt megértvén belátjuk, hogy az egészségünk már nem magánügyünk, és nem is csupán jó sáfárságunk egyik követelménye, hanem tiszteletteljes áhítatunk kérdése. Ez az igazság egyidejűleg csodás és velőtrázó.

Egy másik fontos bibliai elv az ember a megtéveszthetőségét és a tévtanokkal szembeni kiszolgáltatottságát érinti. Az ember bukott teremtményként természet szerint is hajlik a téveszmékre. Mivel Isten túlcsorduló szeretetének és vérrel a keresztre vésett végrendeletének kedvezményezettjei vagyunk, így Isten ellenségei a mi vesztünkre is törnek. Ilyen ellenség a legfőbb vádló, maga a Sátán is, aki kezdettől fogva a hazugságban leledzik és minden hazugság atyja (János 8:44). Ő a legrettentőbb és legelszántabb ellenség. Számos apostoli figyelmeztetést találunk, amely egybehangzóan mind arra int, hogy maradjunk józanok és hogy ne szunnyadjunk (1.Korinthusbeliekhez 15:34; 1.Thesszalonikabeliekhez 5:4-8; 2.Timótheushoz 4:5; 1.Péter 1:13; 4:7; 5:8). Ezeket mind azzal a céllal hagyta ránk a Szent Lélek, hogy éberek legyünk az ördög összes ravaszságával és csodás ámításával szemben (1.Péter 5:8). Ocsudjunk fel a madarász tőréből, Isten kegyelméből oldjunk meg minden kötelet és törjünk össze minden sátáni igát! A józanság az ima szempontjából is elengedhetetlen (1. Péter 4:7), épp úgy mint az Istennek való engedelmesség, mely mindig áldást von maga után (Ézsaiás 1:10-17).

A kábítószerfogyasztás mentén fellépő fizikai függőség valóban nem minden tiltott kábítószer esetén jelentkezik. Ahhoz viszont nem fér kétség, hogy kivétel nélkül minden drog lelki függőséget von maga után. Míg a legtöbb embernek van némi fogalma a testi függőségről, melynek során a test fizikailag függővé válik egy külső szertől, és képtelen lesz nélküle – még alap szinten is – működni, addig a lelki függőség valós fogalmi tartalma kevésbé ismert. A pszichológiai-, vagy lelki függőség elménket, szellemünket, és lelkünket veri karóra és köti gúzsba. Ez legtöbbször megszállott és megrögzött szerfogyasztásban-, valamint a droggal való felhagyás késztetésének teljes hiányában nyilvánul meg. Míg a fizikai függőség testünket igázza le, addig a lelki függőség szabad akaratunktól igyekszik megfosztani bennünket. A lelki függőségben lévő embertársunk olyan üresen csengő frázisokat csattogtat, mint „bármikor képes vagyok abbahagyni, ha akarom, csak éppen nem akarom abbahagyni". Ez a fajta rabosított gondolatvilág biztosítja az adott drog hosszú távú fogyasztását, melynek során az áldozat szellemi cellájának és börtönőrének elkötelezett hívéve válik, és idővel élesen elveti a következő fontos bibliai elvet: senki sem szolgálhat szívből két úrnak (Máté 6:24; Lukács 16:13). Azt az időt, melyet térdeinken a drog hamis bálványa előtt töltjük, Istenünknek háttal töltjük.

Összefoglalva Isten élő és ható Igéje „...arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon" (Titushoz 2:12).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a drogok használatáról pontosan?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries