settings icon
share icon
Kérdés

Mi a szexualitás bibliai megközelítése?

Válasz


Az emberi szexualitás, beleértve annak minden testi, érzelmi és lelki komplexitását Isten alkotása. Ő olyan ajándékként adta az embereknek a szexualitást, amelynek alapvetően két funkciója van: az emberi faj fenntartása, valamint a férj és feleség közötti bensőséges kötelék megteremtése. A szexualitással való helyes élés arra vezet bennünket, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolatot is jobban megértsük; a szexualitással való visszaélés pedig rombolja az Istennel való bensőséges kapcsolatot, és magát a szexualitást állítja az Ő helyére. Ahhoz, hogy jobban megérthessük a szexualitás bibliai megközelítését, sokrétű természetét annak különböző aspektusai mentén fogjuk vizsgálni.

A szexualitás első bibliai említésére az Édenkertben kerül sor. Isten ezt mondta Ádámnak és Évának: “...Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet...” (1.Mózes 1:27-28), ez a parancs pedig szükségszerűvé teszi a szexet. Nem sokkal ezután azt olvassuk, hogy “ismeré Ádám az ő feleségét Évát” (1.Mózes 4:1). Az “ismeré” szónak ez a használata teljesebb fordítása ennek a fogalomnak, mint az olyan modernebb kifejezések, mint például “szexuális kapcsolatot létesített”. Sokkal többre utal, mint egy fizikai aktusra. Amikor Ádám “ismeré” a feleségét, úgy élték meg a szexualitást, ahogyan azt Isten ajándékozta nekik. A szexnek olyan egyesítő cselekedetnek kellett lennie, amelybe együtt léptek be, és amely minden más kapcsolattól különbözik. A Teremtő kifejezetten úgy tervezte, hogy ez legyen a legintimebb interperszonális aktus, amit emberként csak megtapasztalhatunk. A házasság szövetségén belül a szexuális egyesülés olyan kötőerő, amely a párt “egy testté” egyesíti (1.Mózes 2:24; Máté 19:6). A pár olyan módon fedezi fel a szexualitást és úgy osztozik abban, ami számára kizárólagos, szent egységet teremt.

Amit Isten teremt, azt persze a Sátán igyekszik elferdíteni. A bukott emberiségnek nem kellett sok idő, hogy

eltorzítsa és elpusztítsa Isten szent ajándékát, a szexualitást. Mire Isten törvényt adott az izraelitáknak, már szükségessé vált mindazon szexuális perverzió tiltása, ami az akkori kultúrákban elfogadott volt. Isten a teremtés kezdete óta egy, azaz egy férfit jelölt ki egy, azaz egy nő számára, erre az időre azonban már

tisztáznia kellett szándékát és tiltania kellett mindenféle perverziót, amire az emberek adták fejük. Amint a

föld népessége nőtt, Isten szigorította a közeli rokonok házasságára vonatkozó etikai előírásokat. Mózes harmadik könyvének 18. és 19. fejezete számos ilyen tiltott gyakorlatot részletesen sorol fel, úgy mint a közeli családtaggal való közösülést, a házasságtörést, és a homoszexualitást.

Bár a poligámia az ószövetségi időkben - részben az egyedülálló nők lehetőségeinek hiánya, részben pedig a férfiak azon igénye miatt, hogy a családi vérvonal fennmaradása érdekében sok fiút nemzzenek - elfogadott volt. Az újszövetségi időkre ez a gyakorlat már nemigen volt életben. Mikor Jézust a válásról faggatták, akkor voltaképp egy az egyben megismételte Isten a házasságra néző eredeti szándékáról szóló kijelentést. A Máté 19:3-6 igevers tanúsága szerint Jézus ezt mondta: ”...a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonynyá teremté őket, És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válaszsza.” Annak, hogy valaki az egyházi vezetőség része legyen, előfeltétele volt, hogy a férfinak csak egy felesége lehetett (1.Timótheushoz 3:2, 12; Tituszhoz 1:6).

A világ gondjainak jelentős része közvetlenül vagy közvetve abból ered, hogy visszaélünk Isten ajándékával, a szexualitással. Képzeljük el, milyen is volna a világ, ha minden ember követné Isten szexualitásra vonatkozó normáit. Az abortusz, a válások, a nemi betegségek, az AIDS, a pornográfia, az üzletszerű kéjelgés és embercsempészet, a nemi erőszak, az elhagyott csecsemők problémája és a pedofília is megszűnne, de legalábbis jelentősen csökkenne. Már csupán ezen változások is képesek volnának akkora hullámokat verni, hogy hatásukra teljesen átalakuljon minden kontinens, minden nemzet és minden kultúra. A gazdaságok fellendülnének, a betegségek visszaszorulnának, és az elmegyógyintézetekben is sokkal több üres ágy volna.

Isten tudja miről beszél, mikor az ajándékait megtartó keretek közé illeszti. Az elektromosság például egy olyan nagyszerű felfedezés, amit ha helyesen használnak, az egész emberiség javára válik. Rosszul használva azonban megnyomoríthatja az embert vagy akár végezhet is vele. Nincs ez másképp az emberi szexualitásban rejlő erővel sem. Ha igyekszünk azt azon egészséges határok között megélni, amelyeket Isten a jólétünk érdekében szabott meg, a szexualitás egy jó ajándéknak fog bizonyulni.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a szexualitás bibliai megközelítése?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries