settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a prostitúcióról? Isten megbocsát a prostituáltnak?

Válasz


A prostitúcióra gyakran úgy utalnak, mint a legősibb mesterségre. Valóban, mindig is elterjedt módja volt annak, hogy nők ily módon keressenek pénzt, még a bibliai korokban is. A Biblia tanítása szerint a prostitúció erkölcstelen dolog. A Példabeszédek 23:27-28 azt mondja: „Mély verem a parázna nő, és szoros kút az idegen asszony. Úgy leselkedik, mint egy rabló, és szaporítja a hűtlen emberek számát."

Isten azért tiltja a prostitúcióban való részvételt, mert tudja, hogy az ilyesmi mind a férfiak, mind a nők számára káros. „Mert színméz csepeg a más asszonyának ajkáról, és ínye simább az olajnál. De a végén keserű lesz, mint az üröm, éles, mint a kétélű kard. Lábai a halál felé visznek, léptei a holtak hazájába tartanak" (Példabeszédek 5:3-5).

A prostitúció nemcsak házasságokat, családokat és életeket tesz tönkre, hanem úgy rombolja a lelket és szellemet, hogy annak vége testi és lelki halál lesz. Isten vágya az, hogy tiszták maradjunk, és testünket eszközként használjuk az Ő dicsőségére (Róma 6:13). Az 1Korinthus 6:13 szerint „A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért."

Noha a prostitúció bűnös gyakorlat, a prostituáltak nem esnek ki Isten megbocsátása alól. A Biblia említést tesz egy Ráháb nevű prostituáltra, akit terve véghezvitelére használt. Engedelmessége következtében ő és családja jutalomban és áldásban részesült (Józsué 2:1; 6:17-25). Az Újszövetségben egy asszony, aki – mielőtt Jézus megbocsátott volna neki, és megtisztította volna – szexuális bűneiről volt híres, lehetőséget talált Jézus szolgálatára, miközben Ő egy farizeusnál vendégeskedett. Az asszony felismerte, hogy ki Krisztus, és egy üveg drága parfümöt hozott neki. Sajnálattal és megtérő lelkülettel sírni kezdett, és a parfümöt Jézus lábaira öntötte, és hajával törölte le. Amikor a farizeusok korholták Jézust, amiért elfogadta ezt a szeretetbeli lépést ettől az „erkölcstelen" asszonytól, Jézus megfeddte őket, és elfogadta az asszony imádatát. Hite miatt Krisztus megbocsátotta neki minden bűnét, és befogadta az országába (Lukács 7:36-50).

Amikor azokhoz szólt, akik nem akarták elhinni róla az igazságot, Jézus Krisztus azt mondta: „Bizony, mondom néktek: a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki" (Máté 21:31-32).

Mint bárki más, a prostituáltak is elnyerhetik Istentől az üdvösséget és az örök életet, hogy megtisztuljanak minden bűnüktől és új életet kapjanak. Csak annyit kell tenniük, hogy elfordulnak bűnös életmódjuktól, és az élő Isten felé fordulnak, akinek kegyelme és irgalma határtalan. „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre" (2Korinthus 5:17).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a prostitúcióról? Isten megbocsát a prostituáltnak?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries