settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a gyermekvárásról, az áldott állapotról?

Válasz


A várandósság pontosan abban az időpillanatban kezdődik, mikor a férfi spermasejtje megtermékenyíti a petesejtet a női testben. Ekkor embrió, azaz új élet keletkezik. Egy pár napon belül ez az embrió beágyazódik az anyaméhbe, ahol aztán növekedésbe és fejlődésbe kezd. Az emberi magzat kifejlődésének teljes ideje 280 nap, azaz 36 hét. Isten parancsolatának és áldásának (lásd 1. Mózes 1:28) megfelelően az emberi faj elterjedése ezen a módon megy végbe, így azt is elvárhatjuk, hogy a Szentírásnak van mondanivalója az áldott állapotról.

Az emberi történelem legelső feljegyzett terhessége akkor történt, mikor Éva fogant méhében, és életet adott elsőszülöttjének, Káinnak (1.Mózes 4:1). Sok más terhesség is lezajlott, aminek következtében az ember egyre jobban és jobban elszaporodott a Földön. Ezekről azonban a Szentírás nem tesz említést, mígnem elérkezünk Ábrám (később Ábrahám) és Szárai (később Sára) utódjának születéséhez. Ezen esemény pontos körülményeiről így olvasunk: "Ábrahám pedig és Sára élemedett korú öregek valának; megszünt vala Sáránál az asszonyi természet." (1.Mózes 18: 11). Isten Igéje azért emeli ki a szülők magas korát, valamint Sára foganóképtelenségét, mert ezzel is jelezni kívánja, hogy Isten valami különleges tett véghezvitelére készül. Isten tehát még ilyen körülmények között is gyermeket adott az öreg házaspárnak. Izsák fiuk születése valóban csoda volt.

A Szentírás azt tanítja nekünk a terhességen keresztül is, hogy Isten minden élet szerzője. Ő valóban ott van minden egyes ember foganásánál, és teljes további fejlődésénél. A 139. zsoltár 13-16 igehelye pontosan Isten ezt a közvetlen, személyes bevonódását említi: "Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve elõtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, [mintegy] a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök" (Zsoltárok 139: 13-16).

A következő igerész semmi kétséget nem hagy azt illetően, hogy Isten keze formál minden egyes embert. Isten így szól hozzánk ma is Ézsaiás próféta könyvének 44:24 igehelyén: "Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétõl fogva: Én vagyok az Úr, a ki mindent cselekszem, a ki az egeket egyedül kifeszítem, és kiszélesítem a földet magamtól" (Ézsaiás 44: 24).

A Szentírás egy pár konkrét példán keresztül enged bepillantást abba, hogy Isten mindentudásában bizonyos tulajdonságokkal vértez fel bizonyos embereket az előremeghatározott feladataik ellátására. Jeremiás próféta könyvének 1:5 igerészében így szól Isten: "Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, [már] ismertelek, és mielőtt az anyaméhbõl kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé." Ézsaiás próféta könyvének 49:1 igerésze azt is feltárja előttünk, hogy Isten már a terhesség ideje alatt elhív egyes embereket az Ő szolgálatára. Ez a tény a későbbiekben Erzsébet terhességében is jól láthatóvá válik, hiszen az anyja méhében Szent Lélekkel betöltekező Keresztelő Szent János már a fogantatása előtt el lett hívva az Úr szolgálatára (Lukács 1:13-17).

A terhesség Isten tökéletes módja arra, hogy új élettel, új emberekkel szaporítsa világunkat. Minden egyes személy Isten képére teremtetett (1.Mózes 1:27). Mivel egyedül Isten minden élet szerzője, és az asszony terhessége egy szent kötelék jelképe Isten és az egész emberiség között, így az asszonynak nincsen "joga" önkényesen bevégezni azt, amit Isten elkezdett. Az abortusz az erőszakos elvétele annak az életnek, amit Isten adott. Ezenfelül az Isten képmását viselő egyedi és megismételhetetlen emberi lény lemészárlása is. Az ilyen tetteken Isten nagyon felindul. Isten nagyon erősen kárhoztatja a pogányok azon vallásos gyakorlatát, melynek során újszülött gyermekeiket ördögi bálványoknak áldozták fel, csak hogy az életben jobb előmenetelük legyen (lásd karrier), és más világi javakért. Ezek a nemzetek később kemény ítélet alá estek. Isten szó szerint kikiált a Szentírás soraiból, mikor azt mondja, hogy neki az esze ágába nem volt ilyen gonoszság, amit ezen istenek tiszteletére műveltek (Jeremiás 32:35; 3.Mózes 20:2; 5.Mózes 12:31). Isten saját munkálati területének tekint minden terhességet, az asszony pedig úgy tud Isten munkatársává válni, ha Istennel együttműködve biztonságos környezetet és megfelelő táplálékot (fizikai és szellemi) biztosít a benne fejlődő életnek.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a gyermekvárásról, az áldott állapotról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries