settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a szokásokról?

Válasz


A szokást olyan „sűrűn ismételt, és — ennélfogva egyszerűen kivitelezett — cselekedetként lehet értelmezni, melyet jól elsajátítottak, és már-már automatizmussá vált". Mindnyájunknak vannak jó és rossz szokásaink. Már az újszülöttek is úgy jönnek e világra, hogy szokásuk az ujjukat szopni. A keresztény hívőként azonban, olyan új életet kaptunk ajándékba, ami az egész lényünk és elménk megújulását is magában hordozza (Rómabeliekhez 12:2). Ez azt jelenti, hogy régi, óemberi, rossz szokásainkat egyre inkább magunk mögött hagyva, új szokásokat veszünk fel, hogy Isten Szent Lelke által mind jobban elváltozhassunk Jézus Urunk képére, és így egyre nagyobb örömet okozzunk Mennyei Atyánknak. A „mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek" — felszólításnak való engedelmesség (Filippibeliekhez 2:14) könnyen lehet, hogy egészen új hozzáállást igényel majd részünkről. Az is valószínű, hogy egy teljesen új gondolkodásmódot kell magunkévá tennünk, amiben a borúlátást a szeretetben reménykedő hit váltja fel, ahol „minden gondolatot" „foglyul ejtvén" késztetjük magunkat, hogy csak Jézusnak engedelmeskedjünk (2.Korinthusbeliekhez 10:5).

Isten parancsa, mely kimondja, hogy „ne lopj" egyben azt is jelenti, hogy szokássá kell tegyük azt életünkben, hogy mindenben teljesen lelkiismeretesen járjunk el. Lehet, hogy ez egyeseknek egy új szokást fog jelenteni. Le kell tehát vetnünk az óember szerinti eredendően romlott természetünk, és fel kell öltöznünk azt az újemberi természetet, amit akkor kaptunk ajándékba, mikor hit által szellemileg újjászülettünk Isten népes családjába (Kolossébeliekhez 3:9-10). Ezt nem hogy nem egyszerű megtenni, de saját erőnkből egyenesen lehetetlen is. Pál apostol azonban ma is így bíztat minket: „Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít" (Filippibeliekhez 4:3).

A testi és szellemi egészségünket veszélyeztető dolgokat illetően, úgy mint ivászat, dohányzás, drogfogyasztás, szexuális kicsapongás stb., pedig a következőt kell megszívleljük: „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi" (1.Korinthusbeliekhez 6:19-20). „És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel" (Efézusbeliekhez 5:18).

Jézus Krisztus megváltottjainak — a Szent Lélek irányítása alatt — az új szokások meghonosítása egyenesen életmóddá válik. Ezekről az új szokásokról Jézus Krisztus azt mondja, hogy azok sajátítják el, kik szeretik Őt: „Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk" (János 14:23). Legfontosabb azonban, hogy „...mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa" (Kolossébeliekhez 3:17).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a szokásokról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries