settings icon
share icon
Kérdés

Mi a Biblia szerinti valós siker?

Válasz


Dávid király közvetlenül halála előtt ezt a tanácsot adta fiának, Salamonnak: „Amit Istened, az Örökkévaló rád bízott, abban légy hűséges, és járj az ő útjain! Tartsd meg törvényeit, rendelkezéseit, parancsait és döntéseit — ahogyan Mózes Törvényében meg van írva — hogy minden ügyedben és utadban sikeres légy! " (1.Királyok 2:3 EFO 2012). Milyen érdekes, hogy Dávid nem azt tanácsolta fiának, hogy lehengerlő katonai erővel szélesítse ki birodalma határait, nem azt mondta neki, hogy minél több földi jóval töltse meg tárházait, vagy hogy Izráel minden ellenségét kíméletlenül radírozza le a térképről. A siker receptje, amit ekkor közölt fiával, kizárólag Isten hű követését, és a Neki való engedelmességet tartalmazta. Mikor tehát Salamon maga is királlyá kenetett, nem vagyont és hatalmat kért az Úrtól, hanem bölcsességet, hogy jól vezethesse Isten népét e földön. Isten tetszését lelte kérésében, és meg is adta neki azt. Salamon így olyan bölcs és megértő szívet kapott, mely embernek azelőtt-, és azóta sem volt. Isten azonban nem csak bölcsességgel ajándékozta meg őt, hanem ráadásképpen minden olyan dolgot megadott neki, amit nem is kért, így minden földi gazdagságot, és az emberek mély tiszteletét (1.Királyok 3:1-14). Salamon megszívlelte atyja intelmeit (legalább is uralkodása nagyobb részében), és a ma Példabeszédek könyveként ismert bölcselet-gyűjteményben így írt a mennyei Atya tanácsairól: „Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd; Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven. Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára; Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt" (Példabeszédek 3:1-4).

Az Úr Jézus ezt a tanítást visszhangozza az Újszövetség soraiban, mikor ma is a legnagyobb, királyi parancsolatra tanít minket: „Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat" (Márk 12:30-31). Istent szeretni azt jelenti, hogy engedelmeskedünk Neki, és hogy megtartjuk az Ő parancsolatait (János 14:15, 23-24). Ezen folyamat első lépése nem más, mint hogy elfogadjuk Jézus Krisztus örök életre szóló megváltó ingyen-ajándékát (János 3:16). Ez a lépés az igazi bibliai siker kezdete. Amint szívből elfogadtuk Jézus értünk tett áldozatát, az átalakulás már meg is kezdődött. Jó hír, hogy e változásokat nem emberi erőnk viszi véghez, hanem Isten bennünk munkálkodó Szent Lelke (János 1:12-13). De pontosan hogyan is megy ez végbe, és mi lesz az eredménye? Az első állomás az, hogy bízni kezdünk az Úrban, és ezáltal egyre jobban engedelmeskedünk is Neki. Amint ez megtörténik, Ő napról napra egyre jobban átformál minket míg teljesen új természet részesei leszünk (1.Korinthusbeliekhez 5:17). Mihelyst aztán kihívásokkal és nehézségekkel szembesülünk, amit a Biblia „próbának" nevez, egyre jobban képesek leszünk az Ő békéjében megállni helyünket, miközben végig az Ő útmutatására támaszkodunk. Azt is hamarosan meg fogjuk érteni, hogy Isten mindezen próbákat hitünk és belső emberünk szüntelen erősítésére használja (János 16:33; Jakab 1:2). Más szavakkal tehát, az élet viszontagságai nem gáncsolnak el minket többé, hanem mindinkább arra késztetnek minket, hogy az Úr ereje által kegyelemben és bölcsességben nőve, az Ő védelmező szárnyai alatt maradjunk. Isten engedelmességében járva szabadságot kapunk bukott világunk minden rabigájától, így a haragtól, a haragtartástól, a keserűségtől, a gyűlölettől, az önzéstől, az irigységtől, a kételyektől, a kisebbrendűségi érzésektől, a függőségektől és még sok minden negatív dologtól.

Jézus Krisztus követői – a keresztények, azaz a krisztusiak – a Szent Lélek ajándékait is megkapják, hogy életükkel meg is mutathassák azokat. A szívünkben lakozást vevő Szent Lélek gyümölcsei a következők: „szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség" (Galátziabeliekhez 5:22-23). Rendelkezésünkre áll az a tudás is, mely megmutatja, hogy szorult helyzetekben — vagy éppen legnagyobb örömünkben — Kihez forduljunk, és pontosan mit tegyük (Példabeszédek 3:5-6). Birtokunkban van már az a kiapadhatatlan bölcsesség is, amit csak Isten adhat meg (Jakab 1:5), valamint az a béke, amely minden emberi értelmet felülhalad (Filippibeliekhez 4:7). Amint Jézus Krisztusban érett hitre jutunk, úgy már nem csak magunkra-, hanem másokra is egyre többet gondolunk. A legnagyobb örömet így már nem világi dolgokban leljük, hanem abban, hogy másoknak is továbbadhatjuk Jézus Krisztus ajándékának örömhírét, ha tettel és szóval segíthetünk másokat, és ha hozzájárulhatunk embertársaink szellemi növekedéséhez és virágzásához. Ha valaki magáénak tudhatja a világ minden pénzét, befolyását, hatalmát, és népszerűségét, de lelke üres keserűsűgében tengeti napjait, akkor a világi sikerek valójában egy teljes csőddel érnek fel. Az igazi siker kulcsa az előbbiekben található. Így olvassuk az ide vonatkozó igét: „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?" (Máté 16:26).

Álljon itt még egy gondolat a bibliai értelemben vett sikert illetően. Míg Isten célja valójában az, hogy gyermekei belső, szellemi életét gyökeresen átalakítsa, pontosan tudatában van annak, hogy evilági létünkben anyagi dolgokra is szükségünk van. Így tehát túláradó örömmel gondoskodik (Máté 6:25-33) gyermekei anyagi szükségleteiről is, vagyis az ételről, a ruháról, és a lakhatásról is. Keressük mindig előbb Isten országát, és mindezek ráadásként megadatnak nekünk. Emberi gyarló természetünk azonban időnként elhomályosítja szemünket, mely vakság abban is megnyilvánul, hogy már csak az ajándékra, és nem az Ajándékozóra figyelünk. Ha tehát nem a lényegre összpontosítunk, akkor az Istenben való örömünk és elégedettségünk is csökken, ami azt is maga után vonja, hogy Isten Lelke kevésbé tud életünkön munkálkodni. Talán ez az egyik oka annak, hogy az Úr néha miért korlátozza felülről jövő jó adományait kizárólag a valóban szükséges dolgokra. A tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy a mértéktelen anyagi „áldásözön" bálvánnyá válik az életünkben, ami Istenünktől is képes elválasztani minket.

Most képzeljünk magunk elé két kezet. A jobb kéz telve van valós elégedettséggel, olyan békével, mely minden helyzeten képes felülemelni gazdáját, az élet gondjai legyőzésének képességével, a jó cselekvésére való bölcsességgel, a mindig helyes út ismeretével, mások szeretetének ajándékával, önmagunk elfogadásával, minden viszontagság ellenére való örömmel — a földi pályánk zárultával pedig — örök élettel azon Isten jelenlétében, Ki mindezeket az ajándékokat ingyen adja nekünk. A bal kéz pedig mindazt a pénzt, hatalmat és „sikert" tartja, amit a világ kínál nekünk. Melyiket választanánk? Isten Igéje el nem múló tanácsával így siet most is segítségünkre: „Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is" (Máté 6:21). Világosan láthatjuk, tehát hogy a biblia szerinti siker elemei mind Isten jobbjában várnak ránk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a Biblia szerinti valós siker?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries