settings icon
share icon
Kérdés

Mi a keresztény reménység?

Válasz


A legtöbb ember a reményt puszta vágyakozásként tudja le. Isten Igéje azonban teljesen máshogy festi fel lelkünk vásznára a reményt. A remény bibliai értelemben egy „bizalomteljes várakozás". A remény „a nem látott dolgokról való meggyőződés" (Rómabeliekhez 8:24-25; Zsidókhoz 11:1, 7). Az igaz ember életéből nem hiányozhat a remény, hiszen létének elengedhetetlen alapját képezi (Példabeszédek 23:17-18). Remény nélkül az élet minden jelentését elveszíti (Jeremiás Siralmai 3:18; Jób 7:6). A halálban semmi reménység sem találtatik (Ézsaiás 38:18; Jób 17:15). Az igaz ember Istenbe veti minden bizalmát, Őt teszi reménye kővárává (Zsoltárok 28:7), így lábai nem inognak, csalódás és szégyen nem lesz osztályrésze (Ézsaiás 49:23). Minden igaz bizalommal teljes reménnyel viseltetik Isten iránt, és így mindent lefedő biztonságra tesz szert Isten segítő és védelmező jobbjának árnyékában (Jeremiás 29:11). Az ilyen ember végtére megszabadul az aggodalomtól és félelemtől (Zsoltárok 46:2-3).

Az újszövetségi Írásban a remény annak fényében és tényében is testet ölt, hogy Jézus Krisztus a Messiásról szóló minden egyes ószövetségi ígéretet beteljesített (Máté 12:21; 1.Péter 1:3). A krisztusi hívő reménye Jézus Urunk isteni megváltásában vetett hitében gyökerezik (Galátziabeliekhez 5:5). Ez a remény pedig az előre megígért Szent Lélek most is jelenvaló jelenlétében realizálódik (Rómabeliekhez 8:24-25). Teljes reménységgel hisszük a halottak feltámadását (Apostolok Cselekedetei 23:6), az Izráelnek adott ígéretek maradéktalan teljesülését (Apostolok Cselekedetei 26:6-7), a bűn átka alatt veszteglő világunk újrateremtését és bukott testünk megdicsőülését (Rómabeliekhez 8:23-25). Hisszük az örök élet eljövetelét, hogy Isten minden szentjét örökségben részesíti, és országlásra hívja el (Títuszhoz 3:5-7). Meg nem szégyenítő reménységgel hisszük Isten örök dicsőségét (Kolossébeliekhez 1:27), Jézus Krisztus második eljövetelét (Tituszhoz 2:11-14), és hogy egy szempillantás alatt elváltozunk Jézus dicső képére (1.János 3:2-3). Hiszünk Isten minden valaha élt emberért tett áldozatában (1.Timótheushoz 4:10), és hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus — Isten ama szerelmes Fia — a mi szeplőtlen páskha-bárányunk (1.Timótheushoz 1:1).

Az elénk tárt áldott jövő záloga pedig maga Isten Szent Lelke, Akivel el lettünk pecsételve az öröklétre (Rómabeliekhez 8:23-25). A garancia nem más, mint Jézus Krisztus testbeli feltámadása (1.Korinthusbeliekhez 15:14-22), és annak ténye, hogy Ő valósággal bennünk él (Kolossébeliekhez 1:27). A próbatételekben való békességes tűrés reménységet nemz (Rómabeliekhez 5:2-5). Ugyanakkor maga a reménység az, ami a hosszútűrést egyáltalán lehetővé teszi számunkra (1.Thesszalonikabeliekhez 1:3; Zsidókhoz 6:11). Mindazok, kik reményüket egyedül Jézus Krisztusba vetik, meg fogják látni az Ő dicső hatalmát mind életükben-, mind pedig halálukban (Filippibeliekhez 1:20). Isten mindenben megbízható ígéretei reménnyel töltik el bensőnket (Zsidókhoz 6:18-19), hogy a hit bátor tetteit vihessük véghez (2.Korinthusbeliekhez 3:12). A keresztény hívő kizárólag Istennel dicsekedhet, a reménnyel, melyet Tőle kapott ajándékul (Zsidókhoz 3:6). Ezzel éles ellentétben állnak mindazok, kik a teremtő Isten helyett magukban-, vagy más emberekben és egyéb bukott teremtményekben bíznak. Ők minden remény híján szűkölködnek (Efézusbeliekhez 2:12; 1.Thesszalonikabeliekhez 4:13)

A hit, a remény, és a szeretet krisztusi örök életünk soha el nem múló Urai és örök barátai (1.Korinthusbeliekhez 13:13). A hívő szeretete magából mennyei reménységből fakad (Kolossébeliekhez 1:4-5). A reménység Isten Szent Lelke által idejében meghozza az öröm és a béke gyümölcseit a hívő életében (Rómabeliekhez 12:12; 15:13). Pál még az apostoli elhívását is Isten örök dicsősége reményének tulajdonítja (Tituszhoz 1:1-2). Jézus Krisztus visszajövetelének reménye készteti a hívőt, hogy még az evilági életben megmossa ruháit a Bárány vérében (Tituszhoz 2:11-14; 1.János 3:3).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a keresztény reménység?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries