settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan lehet azt állítani, hogy örök életünk van, ha mégis meghalunk?

Válasz


Isten Igéje biztosít minket afelől, hogy mindenki, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban örök élet birtokosa (János 3:16; 6:47; 1.János 5:13). A görög szó, mely „örök"-ként került be a fordításokba a következő jelentést hordozza: „örökkévaló", „folytatólagos", „véget nem érő". Talán a folytatólagos szavunk az, amely a legjobban írja le az örök élet fogalmát. Egy olyan életről van ugyanis szó, melynek kezdete bár volt-, vége azonban nincs, vagyis folytatólagosan megy tovább az örökkévalóság felé. Ez összhangban áll azon elképzeléssel, mely szerint az ember élete nem pusztán fizikai dimenzióval bír. valójában az emberi lények élete sokkal inkább szellemi természetű, hiszen míg a fizikai létnek biztos vége van, addig a szellem létezése az egész örökkévalóságban töretlenül folytatódik. Folytatólagosságában véget nem érő-, örök élet ez.

Mikor Isten Ádámot és Évát teremtésük után az élet fájával együtt az Édenkertbe helyezte, az volt a szándéka, hogy mind testileg-, és mind szellemileg boldogan éljenek örökké. A bűn következtében azonban a testi és szellemi halál átkát hozták önnön fejükre, minden utódukra, és az egész teremtett világra (Rómabeliekhez 5:12-14). Isten elűzte hát Ádámot és Évát az Éden kertjéből, és Kérubokat (az angyali rendek legmagasabbjának tagjai) állított az élet fájának útjára, hogy annak gyümölcséből ne szakíthassanak. Mindezt azért tette, mert kegyelmében nem akarta, hogy az ember örökké éljen a veleszületett bűnös természetének rabságában. A bűn végül azonban el kell nyerje büntetését. Szent Istenünk szemében a bűn egyetlen igaz büntetése az örök kárhozat (Márk 9:43-48). Kegyelmes Istenünk elküldte hát az egyszülött Fiát tökéletes áldozatként, hogy az egész emberiség bűneiért kijáró büntetésért egyszer és mindenkorra Ő szenvedjen. Általa Isten egy tökéletes utat készített az élet fájához mindenki számára, aki csak hisz Őbenne (1.János 5:12; Jelenések 22:14).

Az örök élet ajándékát úgy ragadhatjuk meg, ha megértjük, hogy saját erőfeszítéseinkből képtelenek vagyunk elérni azt, és ennek mentén befogadjuk Jézus Krisztust életünk egyetlen Uraként és Megváltójaként szívünkbe. Ebben a pillanatban újjászületünk és Jézusban „megelevenedünk". Ha azonban nem is érzünk azonnali változást, bizton nyugodhatunk annak a tényében, hogy szívünk újjászületett (János 3:6-7), és hogy mindörökre magunk mögött hagytuk a halál árnyékának félelmes völgyét. Immáron miénk Isten ígérete, mely szerint soha sem fogunk szellemileg meghalni, hanem örökké élni fogunk Istennel, urunkkal, Jézus Krisztussal (1.Thesszalonikabeliekhez 5:9-10). Mikor aztán a fizikai halál egy napon eléri testünk, lelkünk nyomban Isten jelenlétében lesz. Később, Jézus Krisztus második eljövetelekor, az Úr feltámasztja a testünket, és elragadtatunk hozzá a „levegőégbe". Azok a keresztény hívők, akik az Úr Jézus Krisztus második eljövetelekor még elmúló fizikai testükben lesznek, egy „szempillantásban" változnak majd el anélkül, hogy valaha is „megízlelték" volna a testi halált (1.Korinthusbeliekhez 15:51-52).

Jézus Krisztus saját maga utasította János apostolt, hogy a Szentírás időbelileg legutolsó kijelentését feljegyezze, amely egyben az összes Ó- és Újszövetségi kijelentések lehengerlő betetőzését is alkotja. Itt újra olvashatunk az élet fájáról: „...A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van" (Jelenések 2:7). Az ebben az igerészben említett fa Jézus Krisztus szimbolikus ábrázolásaként is értelmezhető. Jézus Krisztusban bízik ugyanis minden keresztény hívő, csak Őáltala nyugodhatunk Isten megmentő erejének és öröklétünknek biztos tudatában (1.Péter 3-5). Az egyetlen igaz Isten, Aki a mindeneket teremtette – beleértve az életet és a feltámadást – , Aki a test halálát is elrendelte, mindvégig hű marad Igéjéhez. Istenünk mindenható, kegyelemmel teljes, Ő maga a nagybetűs Igazság (János 1:14). Ő tudatni akarja velünk, hogy örök életünk az Ő erős karja védelmében áll. Jézus Krisztus ma is így jelenti ki magát mindenkinek: „Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él János 11:25) ". A kérdés ezek után már csak az, hogy te is elfogadtad-e már örök életed kegyelmi ajándékát, melyet az Úr Jézus Krisztusban kaptál?

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan lehet azt állítani, hogy örök életünk van, ha mégis meghalunk?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries