settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia valós értékünkről és az önértékelésről?

Válasz


A Szentírásban számos igerészt találunk, melyek mind azt közvetítik felénk, hogy Isten hogyan vélekedik a mi valós értékünkről. Mózes első könyvének 1:26-27 igerészben meg van írva, hogy az ember Isten képmására lett teremtve. A 139. Zsoltár 13-16. versei igazolják Isten életünkre néző előzetes tudását és tervét, mikor arról tesznek bizonyságot, hogy Ő formált minket csodálatosan, és hogy életünk minden napja előre be volt írva az Élet könyvébe. Az Efézusbeliekhez írt levél 1:4 igerésze kimondja, hogy Isten gyermekei már a világ alapjainak felvetése előtt el lettek hívva, a fejezet 13-14. igeversei pedig azt tárják elénk, hogy mi Isten megváltott tulajdona vagyunk, és hogy gyermekeiként örököljük Vele a mindenséget.

A fenti igehelyekben mindenképp világosan rá kell mutassunk egy közös vonásra. Mikor Isten Szent Lelke úgy fogalmaz, hogy Ő „teremtett", Ő „formált", Ő „beírt, Ő „váltott meg minket" Ő „ad örökséget", akkor mindvégig azt sugallja, hogy a valós értékünk — és az ebből levezethető önértékelésünk — egyedül Istentől függ. Nem olyan dolgokról van szó tehát, amit mi tettünk volna, ami saját érdemünk lenne, vagy amit bárhogy, bármivel kiérdemeltünk volna. Valójában mi csak befogadói vagyunk „minden lelki" áldásnak Jézus Krisztusban (Efézusbeliekehez 1:3). Mindez tehát arra a következtetésre késztet minket, hogy az önértékelésünket, nem önmagunkból — hanem Istenből — Isten értünk tett áldozatából kell levezessük. Isten számára felbecsülhetetlen értékkel bírunk, hiszen Ő a Számára legértékesebbet adta értünk, azaz egyszülött szerelmes Fia életet, Kinek vére a kereszten ontatott ki, hogy mi érdemesek és tökéletesek lehessünk az Atya szemében.

A Biblia világosan állítja azt is, hogy „mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt" (Rómabeliekhez 5:8). Valójában mindnyájan holtak voltunk vétkeink és bűneink miatt, ez minden ember természetes állapota (Efézusbeliekehez 2:1). Milyen értéket rendelhetünk hát holt dolgokhoz. Éppen semmilyet! Isten Jézus Krisztus igazságosságát tulajdonította nekünk, Ő pedig magára vette minden jogos átkunkat (2.Korinthusbeliekhez 5:21). Minden hívő testvérnek fontos megértenie, hogy Jézus Urunk a gonoszokért, a vakokért, a leprásokért jött el. Ő hív minden oktalant, minden erőtlent, Ő hívja a világ minden nemtelenjét (alacsony származás) és megvetettjét, a világ minden bolondját (1.Korinthusbeliekhez 1:26-29). Jézus Krisztus az érdemtelenekért, a szeret(het)etlenekért jött. Jézus Krisztus értem és érted jött el, testvérem! Jótékony hatású, ha néha megemlékezünk elhívásunk állapotáról. Isten — emberi értelem számára — megragadhatatlan irgalma és az afölötti kegyelme pontosan abban nyilvánul meg, hogy minden gonoszságunk ellenére is feltétel nélkül szeret(ett) minket (János 3:16), hogy minden fertelmességünk ellenére is közösséget vállal(t) velünk. A mi végtelen értékünk kizárólag Belőle ered.

János apostol evangéliumának 1:12 igerésze mennyei fénnyel ragyogja be tépázott önértékelésünket, mikor kijelenti, hogy Isten hatalmat adott mindazoknak, akik befogadták Őt és az Ő Nevében hisznek, hogy Isten fiaivá legyenek. Isten Szent Lelke János első levelének 1:9 igehelyén azzal vigasztal minket, hogy ha megvalljuk Neki bűneinket, vagyis nem mentegetjük magunkat, hanem felvállaljuk gyarlóságunkat, akkor Isten hű és igaz, hogy minden bűnünket megbocsássa, és tisztára mossa bűntől szennyes rongyainkat. Ha mindig tudatosan összpontosítunk arra, hogy Isten mennyire szeret minket, és hogy mekkora árat fizetett értünk, akkor képesek leszünk saját magunkat – de a legellenszenvesebb embertársunkat is – Isten rózsaszín szemüvegén keresztül szemlélni, melynek színét egyedül Jézus vére adja. Ez abban is segít majd, hogy megérthessük, hogy a magasságos Isten fiaiként mekkora a valós értékünk.

Önértékelésünket sokszor abból vezetjük le, hogy más emberek mit mondanak rólunk. Jézus Krisztus azonban e tekintetben is az egyetlen valós igazodási pontunk. Ő pedig elég értékesnek tartott téged is testvérem, hogy saját vérét kiontsa érted. Legyünk hát tudatában a valós értékünknek!

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia valós értékünkről és az önértékelésről?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries