settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia az oktatásról?

Válasz


A Példabeszédek könyve tele van utasításokkal, amelyeket Salamon ad a fiainak. Arra inti a fiát, hogy tanuljon ezekből az utasításokból, és az így szerzett tudás alkalmazásának eredményét bölcsességnek hívják. A Szentírás sokat beszél az oktatás folyamatáról, és ez a szülő és gyermek kapcsolatában kezdődik. A szülők azt a parancsot kapták, hogy az Úrban neveljék a gyermekeiket (Efezus 6:4), és a paideia (nevel) görög szó magában foglalja a képzés, oktatás, utasítás és fegyelem kérdéskörét is. Miközben a gyermekek Istenről tanulnak, lehetőségük nyílik bölcsen tisztelni a szüleiket, és ennek a tiszteletnek az alapja az oktatás állandó folyamata és a tanultak alkalmazása. Salamon azt mondja, hogy minden igazi tudás alapja az Úr félelme (Példabeszédek 1:7). A „félelem" szó itt nem a rettegésre és rémületre vonatkozik, hanem az Isten nagysága és szentsége iránti tiszteletre és csodálatra, valamint a neki való engedetlenség megtagadására. Jézus azt mondta, hogy ha ismerjük az igazságot, az igazság szabaddá tesz (János 8:32). A félelemtől való szabadság abból fakad, hogy Igazságban nevelnek.

A Római levélben Pál apostol tizenegyszer használja az ismer(et), tud(ás) szavakat. Mit kell ismernünk? Meg kell ismernünk Isten igéjét, mert amikor szellemi ismeretre teszünk szert, akkor gyakorlati módon alkalmazhatjuk az adott tudást az életünkben, és ez által engedelmeskedünk Isten akaratának, és felhasználjuk a tudásunkat, hogy lélekben és igazságban szolgáljuk az Urat (Róma 6:11-13). Azt tartja a mondás, hogy amit nem tudunk, azt nem tudjuk felhasználni. A bibliai nevelésre ez kétszeresen is igaz. Hogyan oktatjuk/neveljük magunkat bibliai értelemben? Olvassuk, tanulmányozzuk, megtanuljuk és fontolgassuk magunkban Isten igéjét!

Pál apostol arra intette Timóteust, hogy igyekezzen „kipróbált emberként megállni az Isten előtt" (2Timóteus 2:15). Az „igyekezz"-ként fordított görög szó jelentése: légy szorgalmas, erőltesd meg magad, légy azon, hogy bevethesd magad. Ezért ahhoz, hogy tanulhassunk és oktathassuk magunkat, azon kell lennünk, hogy szorgalmasan tanulmányozzuk Isten igéjét. Az ok Pál Timóteushoz írt második levelében is megtalálható: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített" (2Timóteus 3:16-17). E mögött az az elgondolás áll, hogy Isten igéje tökéletessé és éretté tesz minket, és felruház minden szükségessel, hogy tanult és hűséges szolgák lehessünk.

A bibliai nevelés felvértezi az újjászületett hívőket, hogy Isten véghez tudja vinni bennük azt a munkát, amit eltervezett (Efezus 2:10). A bibliai nevelés átformál minket az elménk megújítása által (Róma 12:2), ami azt jelenti, hogy folyamatosan Krisztus „fejével" alkalmazzuk az ismeretet, akit „nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá" tett (1Korinthus 1:30).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia az oktatásról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries