settings icon
share icon
Kérdés

Mit tanít a Biblia a becsületről?

Válasz


Az Ószövetségben használt eredeti héber kifejezés, melyet „becsületesség"-ként szoktak fordítani a következő jelentésekkel bír: „teljesség", „tökéletesség", „őszinteség", „épség", „egyenesség", „egészlegesség", „feddhetetlen személy". Az Újszövetségben a „becsületesség" őszinteséget-, és a jó cselekedetek elévülhetetlen mintájához való kitartó ragaszkodást jelenti.

Jézus Krisztus a becsületes ember tökéletes példája. Vízkeresztsége-, és Isten Szent Lelkével való betöltekezése után a pusztába ment, hogy negyven napon-, és negyven éjjelen keresztül böjtöljön. Mikor teste már teljesen el volt gyengülve, akkor Sátán azzal a céllal kereste fel, hogy végre beszennyezhesse feddhetetlenségét, és hogy megronthassa Őt. Fontos megértenünk, hogy Jézus teljességgel Isten, és teljességgel ember volt. Ez azt is jelenti, hogy — emberi természeténél fogva — hozzánk hasonló halandóként minden kísértésből kivette részét, velünk szemben azonban egyszer sem engedett a bűnnek, azaz még egy gondolatbeli bűnt sem követett el soha (Zsidókhoz 4:15). A feddhetetlenséget talán az előbbi módon lehet a legjobban meghatározni. Jézus Krisztus az egyetlen valaha élt ember, Aki a tökéletes igazságosságot testben is megvalósította, Aki szeplőtlen bárányként bűntelen és mindenben tökéletes (volt), Aki kizárólag csak jó tetteket vitt véghez.

A keresztény híveknek elhívásuk van arra, hogy mind jobban Jézus hasonlatosságára változzanak el. Mivel Jézusban új teremtményekké lettünk, ezért Isten — Krisztus igazságosságát nekünk tulajdonítva — nem számítja már be bűneinket, hanem Krisztus vére által szeplőtlennek tekint minket (2.Korinthusbeliekhez 5:17, 21; Efézusbeliekhez 1:4-8). Isten Szent Lelkének szüntelen munkálkodásában megszentel minket, hogy egyre jobban hasonlíthassunk az Úr Jézus Krisztusra (Rómabeliekhez 8:29; 2.Korinthusbeliekhez 3:18). Így tehát „félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket; Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből" — szólít fel minket Isten Pál apostolon keresztül (Filippibeliekhez 2:12-13). Csak Isten ereje által válhatunk egyre becsületesebb emberré. Engedelmeskedjünk hát Istennek, hogy ezáltal egyre inkább sérthetetlen erkölcsű feddhetetlen emberekké válhassunk. A keresztények olyan emberként kell ismertek legyenek, akik minden helyzetben ragaszkodnak az igazsághoz, és akiken keresztül Isten jó tetteket tud véghezvinni.

A becsület szó világunkban az erkölcsi megvesztegethetetlenségre is utal. A keresztények olyan emberek kell legyenek, akiket nem lehet kenőpénzzel lekenyerezni, vagy más módon kompromittálni, hiszen inkább akarnak Istennek engedelmeskedni és tetszeni, sem mint embereknek (Kolossébeliekhez 3:17, 23; Apostolok Cselekedetei 5:29). Legyünk mindig szavaink embere (Máté 5:27; Jakab 5:12)! Szeressük embertársainkat mind szóval- , mind pedig „cselekedettel és valósággal" (1.János 3:17-18; Jakab 2:17-18; Efézusbeliekhez 4:29)! Higgyünk Istenben és kövessük Őt szorosan minden utunkban (János 6:19; 15:1-17). Jó, ha életünk összhangban van hitünkkel-, ha életünkkel teszünk bizonyságot arról, hogy Isten utai a legjobbak (Példabeszédek 3:5-6), avagy „Boldog, a ki nem kárhoztatja magát abban, a mit helyesel" (Rómabeliekhez 14:22).

Természetesen nem könnyű becsületesen élni egy olyan világban, ahol sokszor űgy tűnik, hogy csak a korrupt ember hájasodik és növekszik. Ezen kihívás mellé járul még a bűn belső kísértéseivel szembeni minden napi harcunk. Isten azonban ma is így bátorít minket választott szócsövén, Péter apostolon, keresztül: „És kicsoda az, a ki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek? De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek; Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel: Jó lelkiismeretetek lévén; hogy a miben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek a kik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket. Mert jobb ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint" (1.Péter 3:13-18). Az igazán becsületes életvezetés megköveteli Jézus Krisztus hű követését. Erre azonban saját izzadságos erőfeszítésinkből soha sem leszünk képesek, csak az Ő hatalmának el nem múló erejéből. A jó hír az, hogy Isten minden megváltottjának személyválogatás nélkül-, ingyen adja szeretete eme túláradó kegyelmét (János 16:33; Filippibeliekhez 1:6; Efézusbeliekhez 1:13-14).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit tanít a Biblia a becsületről?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries