settings icon
share icon
Kérdés

Lehet-e Isten akarata, hogy a hívő beteg legyen?

Válasz


Isten szuverenitásának bibliai tana szerint Isten mindenek felett való hatalommal bír. Minden múlt-, jelen- és jövőbeli eseményt tökéletesen kézben tart, és semmi sem esik a hatáskörén kívül. Vagy közvetlen módon okoz, vagy passzív módon engedélyez minden eseményt. De kiváltani valamit és megengedni valamit két külön dolog. Például Isten kiváltotta a bűntelen Ádám és Éva létrejöttét, de megengedte az ellene elkövetett lázadásukat. Nem ő késztette őket a bűn elkövetésére, és minden bizonnyal megakadályozhatta volna őket, de a céljainak és tökéletes tervének megfelelően úgy döntött, hogy nem lép közbe. A lázadás a gonoszság minden formáját előidézte, de ezt a gonoszságot nem Isten váltotta ki, hanem ő csak megengedte.

A két fajta bűn – erkölcsi és természeti bűn – egyik megnyilvánulása a betegség. Az erkölcsi gonoszság az ember embertelensége egy másik emberrel szemben. A természeti gonoszság olyan elemekből áll, mint a természeti katasztrófák vagy testi betegségek. A gonoszság egy eredetileg jó dolog elferdítését, megromlását jelenti – ami egykor jó volt, abból most hiányzik valami. A betegség esetén az egészség hiányzik. A görög, poneros szó valójában rosszindulatot feltételez, egy olyasvalamit, ami tönkreteszi az egészséges és jó állapotot.

Amikor Ádám vétkezett, az egész emberiséget arra kárhoztatta, hogy hordozza a bűnnek a következményeit, amelyek közül az egyik a betegség. A Róma 8:20-22-ben ez áll: „A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig." Isten, aki a bukást követően alávetette a teremtést a hiábavalóságnak, készített egy tervet, amely révén megszabadítja a teremtést a bűn kötelékéből, ahogy minket is megszabadít Krisztus által.

Addig a napig Isten felhasználja a betegséget és más gonoszságokat, hogy véghezvigye szuverén célját, hogy megdicsőítse önmagát, és felmagasztalja a szent nevét. Olykor csodálatos módon meggyógyít betegségeket. Jézus körbejárt Izraelben és mindenféle betegséget és kórt gyógyított (Máté 4:23); sőt, amikor a betegségbe Lázár belehalt, őt még fel is támasztotta. Máskor viszont, bizonyos bűnök esetén fegyelmezési eszközként használja a betegséget. Uzziás királyt az Ószövetségben leprával sújtotta (2Krónikák 26:19-20). Nabukodonozort szó szerint őrületbe kergette, amíg a király meg nem értette, hogy a Magasságos uralkodik az emberek dolgai felett (Dániel 4). Heródest férgek emésztették meg, mert Isten dicsőségét magának tulajdonította (Apostolok Cselekedetei 12:21-23). Van legalább egy olyan eset, amikor Isten nem azért engedélyezett egy kórt (vakságot), mert ez által büntetni akart, hanem hogy kinyilatkoztassa önmagát és hatalmas tetteit (János 9:1-3).

Amikor betegség ér bennünket, nem biztos, hogy az által Isten közvetlenül avatkozik be az életünkbe. Lehet, hogy a betegség a bukott világ, a megromlott test, vagy a helytelen táplálkozás és életvitel következménye. Bár a Szentírásban több utalást is találunk arra, hogy Isten azt szeretné, hogy jó egészségnek örvendjünk (3János 2), minden kórt és betegséget ő engedélyez a maga célja érdekében, akár értjük, akár nem.

A betegség minden bizonnyal a bűnbeesés eredménye, de Isten mindent kézben tart, és ő dönti el, hogy milyen messze mehet el a gonoszság (ahogy ezt Jób próbatétele során is tette, és a Sátán nem lépheti túl azokat a határokat). A Bibliában több mint ötvenszer olvashatjuk, hogy Isten mindenható, és elképesztő látni, hogy a szuverenitása miképp használja fel a(z akár jó, akár rossz) döntéseinket tökéletes terve véghezviteléhez (Róma 8:28).

Azok számára, akik hívőként valamilyen betegségben vagy kórban szenvednek, enyhülést hozhat az a tudat, hogy szenvedéseik révén is dicsőséget szerezhetnek Istennek, még ha nem is tudják, hogy miért történik mindez, és nem is fogják érteni, amíg az örökkévalóságban az Isten jelenlétébe nem kerülnek. Akkor minden kérdés választ nyer, vagy talán pontosabb úgy fogalmazni, hogy addigra már maguk a kérdések is elveszítik fontosságukat.

EnglishVissza a magyar oldalra

Lehet-e Isten akarata, hogy a hívő beteg legyen?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries