settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az, hogy az imádság beszélgetés Istennel?

Válasz


Ahhoz, hogy megérthessük az embernek Isten, illetve Istennek az ember irányában folytatott kommunikációja természetét, először néhány alapigazságot kell lefektetnünk. Az első ezek közül, hogy Isten mindig igazat mond. Ő sohasem hazudik, és soha senkit nem csap be. A Jób 34:12-ben így olvassuk: „Bizonyos, hogy Isten nem követ el törvénytelenséget, és a Mindenható nem ferdíti el az igazságot.” A második alapigazság az, hogy a Biblia Isten szava. Az Újszövetség ötvenegyszer használja az „Írás” szó görög megfelelőjét, a graphé-t az ószövetségi iratokra hivatkozással. Pál is megerősíti a 2Timóteus 3:16-ban, hogy az Ószövetség minden szava „Istentől ihletett” (vagy „Isten lehelte ki azokat” – a fordító). De az újszövetségi írásokra utalással is elhangzik a graphé kifejezés, például amikor Péter „írások”-nak nevezi Pál leveleit (2Pt 3:16), vagy amikor Pál Jézusnak a Lukács 10:7-ben feljegyzett szavait idézi (1Tim 5:18), és szintén „Írás”-nak nevezi azokat. Ha tehát megállapítottuk, hogy az Újszövetség szintén az „Írások” kategóriájába esik, akkor a 2Timóteus 3:16-ot is joggal alkalmazhatjuk rá. Vagyis az Újszövetségre is vonatkozik mindaz, amit Pál a „teljes Írás”-ról elmond: „Istentől ihletett”, azaz minden szava Isten szájából származik.

De vajon mi köze mindennek az imádság témájához? Most, hogy leszögeztük, hogy Isten mindig igazat mond, és hogy a Biblia Isten szava, logikusan az alábbi két következtetést vonhatjuk le Isten és az ember kommunikációjával kapcsolatban.

Először is, mivel a Biblia azt mondja, hogy Isten meghallgatja az embert (Zsolt 17:6, 7:1; Ézs 38:5), az ember bátran bízhat abban, hogy ha jó kapcsolatban van Istennel, és megszólítja Őt, az Úr meg fogja hallgatni. Másodszor, mivel a Biblia Isten szava, az ember abban is bízhat, hogy ha jó a kapcsolata Istennel, és olvassa a Bibliát, akkor szó szerint Isten kimondott szavát hallhatja. Az Isten és ember közti egészséges kommunikáció feltétele azonban a megfelelő kapcsolat Istennel, ami három dologban érhető tetten.

Az első a bűntől való elfordulás, másképpen megtérés. Dávid például a Zsoltárok 27:9-ben azért könyörög Istenhez, hogy hallgassa meg, és ne forduljon el tőle haragjában. Ebből tudjuk, hogy Isten elfordítja arcát az ember bűne miatt, és a bűn akadályt gördít Isten és az ember kommunikációjába. Egy másik példát találunk az Ézsaiás 59:2-ben, ahol Ézsaiás ezt mondja a népnek: „hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg”. Ha tehát van olyan bűn az életünkben, amit még nem vallottunk meg, az gátolja a kommunikációt Istennel. Másodszor, az alázatos szív is szükséges a kommunikációhoz. Isten így szól az Ézsaiás 66:2-ben: „Mert én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli.” A harmadik feltétel az igaz élet. Ez a bűntől való elfordulás pozitív oldala, amelyet különösen a hatékony imádkozás jelez. „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” – olvassuk a Jakab 5:16-ban.

Istenhez beszélhetünk hallható hangon, gondolatban vagy írásban is. Biztosak lehetünk benne, hogy meghallgat bennünket, a Szent Szellem pedig segít úgy imádkoznunk, ahogyan kell. A Róma 8:26-ban ez áll: „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.”

Ami pedig Isten válaszát illeti, elsősorban arra számítsunk, hogy Isten az Igén keresztül szól majd hozzánk, és ne azt várjuk, hogy „csak úgy” gondolatokat adjon a fejünkbe, s így mutassa meg, hogyan döntsünk, vagy mit tegyünk. Mivel az ember hajlamos becsapni magát, nem lenne bölcs azt hinni, hogy minden gondolat Istentől ered, ami az elménkben megfogan. Adódhatnak olyan kérdések is életünk során, amelyekkel kapcsolatban semmit nem mond konkrétan az Ige, és fennállhat a kísértés, hogy a Biblián kívül keressünk kinyilatkoztatást. Ilyenkor az a legbölcsebb, ha a Bibliából megismert alapelvek szerint igyekszünk eljárni és megtalálni a választ ahelyett, hogy mi adnánk szót Isten szájába, és/vagy hagynánk félrevezetni magunkat.

Érdemes továbbá komolyan imádkozni bölcsességért is, hogy helyes következtetésekre juthassunk, hiszen Isten megígérte, hogy ad bölcsességet azoknak, akik kérik tőle. „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” (Jak 1:5) Mit jelent tehát az, hogy az imádság beszélgetés Istennel? Nem mást, mint hogy az imádkozáskor kiöntjük a szívünket mennyei Atyánk előtt, aki azután Igéjén keresztül válaszol, és Szent Szelleme által vezet bennünket.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az, hogy az imádság beszélgetés Istennel?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries