settings icon
share icon
Kérdés

Milyen idős az univerzum?

Válasz


A Teremtés könyvének legelső sorában megtudjuk, hogy "kezdetben teremté Isten az eget és a földet". A Biblia nem nevezi meg a teremtés konkrét időpontját vagy dátumát, az egyetlen utalás, mivel találkozunk az, hogy ez a "kezdetben" történt. Héber nyelven a kezdet szó a "beresit", mely szó szerint főt, fejet jelent.

Minden keresztény egyetért abban, hogy Isten teremtette a világmindenséget. Ami azonban már némileg megosztja őket, az a Teremtés könyvének első és második fejezetében is megtalálható héber "yom", azaz nap, szó helyes értelmezése. Azok, akik szó szerint értelmezik ezt a szót, vagyis egy 24 órás napra gondolnak, a Föld korát pár ezer évben határozzák meg. Mindazok azonban, akik egy nem szó szerint értendő költői kifejezésformát vélnek felfedezni benne, sokkal idősebbnek gondolják bolygónkat.

Számos Bibliatudós és keresztény szaktudós véli úgy, hogy a Genezis első fejezeteiben említett "nap" szó szerint értendő, azaz egy 24 órás intervallumot jelöl. Ez megmagyarázná azt is, hogy miért ismétlődik újra és újra a következő mondat: "és lőn este, és lőn reggel". Egy este és egy reggel egy napot tesz ki, hiszen a zsidó felfogás szerint a következő nap mindig az estével kezdődik. Mások arra mutatnak rá, hogy ugyanezen "yom", vagyis nap, szót a Szentírás sok helyen nem szó szerinti értelemben használja az olyan kifejezésekben mint pl. "az Úr napja". A továbbiakban ők úgy érvelnek, hogy egy este és a reggel közötti idő nem tesz ki egy egész napot, így tehát jobb, ha ezt a nyelvi kifejezésformát egy szakasz lezárultának-, majd egy új szakasz kezdetének tekintjük.

Ha a Genezis könyvének 5. és 11. fejezetében található leszármazási táblázatokat-, valamint az ószövetségi történelem fennmaradó részét szigorúan szó szerint értjük, akkor Ádám teremtését megközelítőleg időszámításunk előtt 4000-re kell tennünk. Ezzel azonban mindössze Ádám teremtésének idejét-, és nem a Föld, és világmindenség teremtésének idejét kapjuk meg. Az sem zárható ki, hogy a Teremtés könyvének első fejezetében időbeli szakadékok vannak az egyes események között.

Mindezen fejtegetések ellenére változatlanul igaz az, hogy a Biblia nem adja meg az univerzum pontos korát. A Got Questions Keresztény Szolgálat a szó szerinti értelmezést tekinti helyesnek, vagyis hisszük, hogy ténylegesen 24 órás napokról van szó, valamint ebből kifolyólag azt, hogy Földünk pár ezer éves. Ugyanakkor nincsen azzal a felfogással szemben semmilyen különösebb ellenvetésünk, mely a Földet és a világegyetem korát 6000 évnél lényegesen előbbre datálja. Hogy a két nézet közötti eltérést "időbeli szakadékok" által próbáljuk feloldani, vagy esetleg azon elképzelés mentén, hogy az Isten által életre hívott univerzum már egy bizonyos korral rendelkezett keletkezésének pillanatában is, másodlagos. Nem ez a lényeges dolog, hiszen a 6000 évnél idősebb univerzum elmélete nem okoz semmilyen jelentős teológiai problémát vagy bibliai ellentmondást.

Az univerzum korát végső soron nem lehet pontosan sem a Szentírásból-, sem pedig a tudomány rendelkezésére álló ismeretekből meghatározni. Hogy a világmindenség hatezer, vagy közel 14 milliárd éves, vagy kora esetleg valahol e két szélsőség között húzható meg, végtére is a hitünk és/vagy a feltételezéseink függvénye. Azonban talán mégsem helytelen megkérdőjelezni, azon álláspont mögött meghúzódó motivációt, mely amellett érvel, hogy a Föld több milliárd éves kell legyen, ugyanis erre a Biblia látszólag utalást sem tesz.

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen idős az univerzum?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries