settings icon
share icon
Kérdés

Mi az az új Jeruzsálem?

Válasz


Az új Jeruzsálem, Isten szentélyeként-, szent városként-, Isten városaként-, égi városként-, mennyei Jeruzsálemként és a szó szerinti földre szállt mennyországként is ismert. Ez a négyzet alapú város Ó- és Újszövetségi iratok egész sorában tűnik fel (Galátziabeliekhez 4:26; Zsidókhoz 11:10; 12:22–24; 13:14), teljességében azonban a Jelenések könyvének 21. fejezetében tárul elénk.

A Jelenések könyvének 21. fejezetében az ember történelme elért a végéhez. Minden történelmi kor feltűnt-, és alá is bukott már. Jézus Krisztus ekkorra már egybegyűjtötte egyházának tagjait az elragadtatáskor (1.Thesszalonikabeliekhez 4:15-17). A nagy nyomorúság korának, az Antikrisztus országlásának, is vége van már (Jelenések 19:17-21). Jézus Krisztus ezer éves dicső földi uralkodása alatt Sátán immáron bilincsekben várja bepecsételt sorsát (Jelenések 20:1-3). Egy új, dicső templom áll Jeruzsálemben (Ezékiel 40-48). Sátán rövid szabadon bocsátása után az Isten ellen való legvégső lázadás is „kar nélkül" töretik le. Sátán és minden követője eztán elnyeri jogos jussát a tűz tavában az egész örökkévalóságra (Jelenések 20:7-10). Isten nagy fehér királyiszéke előtti ítélethirdetés is megtörtént már, és az emberiség megítéltetett (Jelenések 20:11-15).

A Jelenések könyvének 21:1 igerészében jól láthatjuk, hogy Isten mindent újjáteremt, mind az eget, mind pedig a földet (Ézsaiás 65:17; 2.Péter 3:12-13). Erre az új égre és új földre egyesek „örökkévaló országként" hivatkoznak, amelyben „igazság lakozik" (2. Péter 3:13). Az újjáteremtés ezen királyi aktusa után, Isten felfedi az új Jeruzsálemet. János, a szeretett apostol, ebbe kap bepillantást: „És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony (Jelenések 21:2). Ez az az „alapokkal bíró" város, melyet Ábrahám az Istentől kapott nagy hite által várt (Zsidókhoz 11:10). Isten örökké ezen a helyen fog lakni a népével (Jelenések 21:3). Ezen égi város lakóinak arcáról minden könny eltöröltetik majd (Jelenések 21:4).

Az új Jeruzsálem mérete is lenyűgöző lesz. János apostol feljegyzi, hogy a város mind széltében-, hosszában-, és magasságában közel 1400 mérföld, azaz valamivel több, mint 2250 km nagyságú, vagyis tökéletes kocka alakú (Jelenések 21:15-17). A város azonban nem csak a méreteiben, hanem minden más vonatkozásában is bámulatos. Nincs benne se Nap, se Hold, hanem Isten dicsősége mindenek fényforrása (Jelenések 21:23). Tizenkét alapkövére fel van vésve a 12 apostol neve, és alapjai „mindenféle drágakövekkel" ékesítettek. 12 kapuja, melyek közül mindegyik egy-egy gyöngy, Izráel 12 törzsének nevét viseli magán (Jelenések 21:12, 21). Az utcák pedig színaranyból lesznek (Jelenések 21:21).

Az új Jeruzsálem az elképzelhetetlen erővel kiáradó áldás helye. A régi föld, minden átkával együtt, már rég a múlté (Jelenések 22:3). A városban áll az élet fája a „nemzetek gyógyítására", és Isten királyi székétől ered az élet folyója is (Jelenések 22:1-2). Erről a helyről beszél a Szent Lélek, mikor így ír Pál apostolon keresztül: „Hogy (Isten) megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban" (Efézusbeliekhez 2:7). Az új Jeruzsálem Isten minden ígéretének legvégső beteljesülése. Az új Jeruzsálem városában Isten minden jósága testet ölt.

Kik tehát az új Jeruzsálem lakói? Az Atya és a szeplőtlen Bárány ott vannak (Jelenések 21:22). Az angyalok a kapuknál állnak (Jelenések 21:12), a város pedig telis-tele lesz Isten megváltott gyermekeivel. Az új Jeruzsálem ellenpontja a gonosz Babilon városa (Jelenések 17), mely Isten igaz ítéletének következtében (Jelenések 18) egy óra alatt fogja pusztulását nyerni. Istennek megvan a maga városa, a gonoszoknak szintén megvolt sajátjuk. A kérdés már csak, hogy neked melyik város áll örök lakcímkártyádon? A nagy Babilon, vagy az új Jeruzsálem? Ha szívből hiszed, hogy Isten egyszülött Fia, Jézus Krisztus, eljött érted, hogy halálával egyszer és mindenkorra elhordozza bűneid örök következményét-, ha hiszed, hogy a halál nem tudta hatalmában tartani Őt és harmadnapra feltámadott-, valamint ha elfogadtad már bűneid bocsánatának kegyelmi ajándékát és megvallottad bűneidet Istennek, akkor az új Jeruzsálem polgáraként vagy számontartva. Isten ebben az esetben Jézus Krisztusban téged is megelevenített, és Jézus Krisztussal együtt te is beültettél a királyi székbe (Efézusbeliekhez 2:6). Immáron „romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan" örökséged van (1 Péter 1:4). Ha még nem fogadtad be Jézus Krisztust szívedbe életed egyetlen Megváltójaként, akkor arra sürgetünk, hogy tedd meg ezt mihamarabb, ne habozz tovább! A meghívó ugyanis neked szól: „És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen" (Jelenések 22:17). Hallod? Ugye meg is hallod?

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az az új Jeruzsálem?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries