settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az pontosan, hogy valaki istenfélő férj?

Válasz


Mikor azt a kérdést tesszük fel, hogy milyen egy Isten akarata szerinti férj, akkor az első dolog, amit érdemes felismernünk az, hogy bukott emberi természetünk szerint senki sem Isten akarata szerint való. Egy férfi és egy nő sem válhat saját erőfeszítéséből Istennek tetsző emberré, mindazzá amivé Isten őt tenni szeretné. Ahhoz tehát, hogy istenfélő férfivé és nővé válhassunk mindenekelőtt Jézus Krisztus életünk feletti uralmát kell (f)elismernünk és elfogadnunk. Az Isten akarata szerinti élet azt jelenti, hogy Isten az életünk középpontja kell legyen. Mikor Isten Szent Lelke lakozást vett a szívünkben — hiszen Isten nem emberkéz által épített templomokban lakik — akkor erőt ad ahhoz, hogy Istennek tetsző életvitelünk legyen (Galátziabeliekhez 2:20; Títusz 2:12).

A Filippibeliekhez írt levél 2:3-4 igerész veti fel minden emberi kapcsolat alapját, így a házasságnak is: „Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is." A házasság megtartó köteléken belül pedig ez azt jelenti, hogy a férj és a feleség már nem a saját maga főnöke többé. Mindketten kölcsönösen feladták azt jogukat házastársuk javára, amely által felhatalmazva eddig azt tettek amit akartak, amikor csak akarták azt. Ez igen nehéz feladatnak bizonyulhat a férfiak számára, különösen ha hosszú ideig voltak egyedülállóak. Lehet, hogy csak ritkán cikázik át egyes férfiak fején, hogy feleségüket nem hozza annyira lázba a hétvégi meccs, vagy a sztoikus elvonulásban élvezett horgászat – csak hogy a sztereotípiák söritatta talaján maradjunk -, mint őket. A fenti igerész arra oktat minket, hogy tudatosan vizsgáljuk meg mások érzéseit és gondolatait, ahelyett hogy abból indulnánk ki, hogy mások is ugyanazt akarják, mint mi magunk.

Péter apostol első levelének 3:7 részében ez áll: „A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel,az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak." A „gyöngébb edény" kifejezést sokszor félreértik. Az igevers kontextusából ki nem ragadva, a „gyöngébb" annyit jelent, hogy nem ugyanabban a bánásmódban kell részesíteni, mint a havert a „kan-kollektívából". A nő mind szellemileg, mind pedig fizikailag eltérő teremtés. A hangsúly továbbá az „értelmes módon" történő együttélésen van. A férjnek szabályszerűen tanulmányoznia kell feleségét, hogy valóban megérthesse, hogy milyen valójában, és hogy így a olyan döntéseket hozzon hitvese életére nézve, melyek a legjobban előremozdítják és kiemelik szellemi és fizikai szépségét, erős oldalait. Mondani sem kell, hogy a tettlegességig fajuló veszekedés, a verbális vegzálás, valamint az érzelmi elhanyagolás mind olyan dolog, amelynek semmi keresnivalója sincs az Úr Jézus Krisztus vezetése alatt álló házasságban. Az „értelmes" módon való együttélés azt is magába foglalja, hogy a bölcs férj ura a saját késztetéseinek is, hogy ezáltal felesége minden igényét betölthesse. Nem szólja le élete társát, nem áll lekicsinylően a családban elvégzett munkáihoz, és nem akarja azt, hogy felesége vegye át azt a szerepet, amit Isten neki szán(t). Élete egyik véget nem érő céljául felesége egyre teljesebb megértését tűzi ki. Ezen a téren mind nagyobb profizmusra törekszik.

Az Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezete jól jellemzi az istenfélő férj magaviseletét. A 25. igevers így hangzik: „Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;" Ez a hasonlat igen sokat elárul. A férjnek olyan önfeláldozó és feltétel nélküli szeretettel kell szeretnie feleségét, amint Jézus Krisztus szereti az egyházát, azaz menyasszonyát. Teszi azt akkor is, ha mi kicsapongóak, engedetlenek és szerethetetlenek vagyunk. A 28. vers így viszi tovább ezt a gondolatot: „Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti." A férfiaknak általában nem esik nehezükre a saját testük szeretete. Más fizikai igények mellett a szexuális kielégülés, a kétkezi alkotás igénye is sokszor a legfőbb késztetéseik között szerepelnek. Isten arra utasítja a férfiakat, hogy ugyanazt az elsőbbséget és rangot adják meg feleségük minden igényének, mint saját fizikai igényeiknek. Jézus Urunk önnön testéért, azaz egyházáért, szánt szándékból adta magát bántalmazásra és tette ki magát számos megalazásnak. Ezt a Szentírás által közvetített példát minden férjnek követnie kell.

A hívő feleség nem egy zsarnok alattvalója kell legyen, hanem azt az istenfélő vezetést kell kapja, ami megilleti őt. Nyilvánvaló, hogy egy ember sem vezethet el másokat olyan helyre, ahol maga sem járt még. A vezető mindig elöl megy és felkutatja az utat, Isten Szent Lelkétől kért és kapott erővel tusakodik a szellemi kihívások erdejében. Mikor aztán eredményre jut, nem habozik Isten akaratát saját családja felé közvetíteni. A Jézus Krisztussal való töretlen és szakadatlan kapacsolat elengedhetetlen ahhoz, hogy családunkat helyes szellemi útmutatásban terelhessük Isten útján. Isten a férfiakat vonja felelősségre családjuk szellemi és fizikai jólétéért (1. Timótheus 5:8). Még akkor is, ha a feleség adott esetben jobb vezető és tanító, mint férje, a férjnek kell vezetnie, és neki kell a gyermekek szellemi neveléséről is gondoskodni. Neki kell jó példával elöl járnia Isten Igéjének tanulmányozásában, a rendszeres imaéletben, és gyülekezeti alkalmak látogatásában. A hívő feleségnek nem esik nehezére az olyan férj követése az élet minden más területén se, aki következetes szellemi vezetőként egyengeti minden szerette lépteit.

A házas és házasulatlan férfiak egyaránt profitálhatnak abból, ha elsajátítják az istenfélő vezető tulajdonságait. Az istenfélő vezető...
• első sorban mindenki szolgája (Máté 23:11)
• kész a tanítás és a feddés befogadására (Példabeszédek 19:20)
• telve van Szent Lélekkel (Apostolok Cselekedetei 6:3)
• teljes szívvel látja el feladatát (Efézusbeliekhez 6:7)
• az alázat és a megbocsátás élő példája (1. Péter 5:6; Efézusbeliekhez 4:32)
• szívből szereti saját vezetőjét (Máté 5:46; János 13:34-35)
• mindig kész belátni hibáit és hiányosságait azokon a területeken, ahol még szellemileg nőnie kell (Filippibeliekhez 3:12)

Egészen konkrétan kifejezve a férfi akkor válhat istenfélő férjjé, ha elmélyülten elmélkedik a következő kérdéseken:

1. Az időbeosztásod is hűen tükrözi, hogy az időd és energiád felhasználását illetően a családod áll a középpontban?

2. Valóban törekszel feleséged egyre mélyebb és belsőségesebb megismerésére, mint ahogyan az 1.Péter 3:7 igerésze tanácsolja?

3. Kezdeményezed feleséged szellemi vezetését, amennyiben megosztod vele azt, amit Isten neked tanított?

4. Jól érzékeled feleséged fizikai állapotát, és érzékeny vagy a szexuális igényere, még ha azok a tieidtől el is térnek? Ugye nem bünteted és nem zsarolod érzelmileg feleséged azért, mert adott esetben ő nem kívánja a szexet?

5. Hajlandó vagy egyenlő felelősséget vállalni a gyermekek nevelésében? El tudod fogadni, hogy annak ellenére is, hogy feleséged a gyermeknevelés számos területén jobb nálad, tied a végső felelősség gyermekeidért? Készen állsz feleséged terheit önszántadból, minden vonakodás nélkül, enyhíteni?

6. Tudatosan vizsgálod a feleségeddel folytatott kommunkációd minőségét? Lehet, hogy (öntudatlanul is) rosszallóan, durvábban, vagy egyenesen vádaskodva szólsz hozzá az utóbbi időben?

7. A problémáid megoldásááért folyamodsz valaha is verbális vagy fizikai fölényhez és erőszakhoz? Ha szükséged van egy agresszió kezelési terápiára, akkor ne habozz segítséget kérni! Elég bátor vagy ahhoz, hogy ne szégyelld bevállalni!

8. Feleséged életének azon területein, ahol gyenge, aktívan segíted őt, vagy kritikáddal csak jobban elbizonytalanítod és lehúzod őt?

9. Jó hallgatóság vagy? Felismered, hogy feleségednek olykor ki kell öntenie a szívét? Legyél te a legbizalmasabb személy az életében, akinél ezt megteheti!

10. Feleségedet csak fizikailaig védelmezed, vagy az álmai, a szíve, és az önbecsülése felett is őrt állsz? Nyilván nem lehetsz számára Isten helyett istene, de ahhoz nagyban hozzájárulhatsz, hogy legmélyebb érzelmi igényeinek betöltését Istennél találja meg.

A férfiak sokszor olyan külsőségek mentén mérik magukat, melyek némileg irányításuk alatt állnak. A pénz, a hírnév, a fizikai képességek azonban időlegesek és végül mind eltűnnek majd. Az istenfélő férj azonban azt a döntést is hozhatja, hogy sikerének mérőzsinórja nem ezek a fenti dolgok lesznek, hanem sokkal inkább az, hogy mennyire sikerült követnie Isten a családja és felesége vezetésére irányuló utasításait. A feleség boldogsága már önmagában is bizonysága az istenfélő férjnek. Még ha azért nem is a férj felel, hogy felesége mennyire követi vagy éppen nem követi vezetését, minden férj maga felel azért, hogy mennyira követi azt a Jézus Krisztus által ránk hagyott példát, amit az Úr a család szeretetét és vezetését illetően adott.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az pontosan, hogy valaki istenfélő férj?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries