settings icon
share icon
Kérdés

Melyek az imádság fajtái?

Válasz


A Bibliában sok fajta imára találunk példát, és ezeket különböző nevekkel illeti. Például az 1Timóteus 2:1-ben ez áll: „Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért". Itt egyetlen versben megtaláljuk mind a négy fő görög szót, amelyet az imádságra használtak.

A Bibliában ilyen fajta imák fordulnak elő:

A hitből fakadó imádság: A Jakab 5:15 azt mondja: „És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt". Ebben a kontextusban a hitből fakadó imádság egy beteg emberért hangzik el, hogy Isten gyógyítsa őt meg. Amikor imádkozunk, hinnünk kell Isten hatalmában és jóságában (Márk 9:23).

A közösségi ima: Jézus mennybemenetele után a tanítványok „egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban" (ApCsel 1:14). Később, pünkösdkor, a korai egyház tagjai „kitartóan részt vettek... az imádkozásban" (ApCsel 2:42). Az ő példájuk arra késztet minket, hogy együtt imádkozzunk másokkal.

A kérő ima (könyörgés): Kéréseinket Isten elé kell tárnunk. A Filippi 4:6 arra int, hogy „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt." A lelki harc megnyerésének egyik eleme az, ha „imádságotokban és könyörgésetekben... mindenkor a Lélek által" imádkozunk (Efezus 6:18).

A hálaadó imádság: A Filippi 4:6-ban egy másik fajta imádságot is találunk: hálaadást. „...hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt." A Zsoltárokban sok példát találunk hálaadó imára.

A dicséret: A dicséret hasonlít a hálaadó imára. A különbség abban rejlik, hogy a dicséret Isten személyére fókuszál, a hálaadó ima a tetteire. Az antiókiai gyülekezet vezetői böjtöléssel egybekötve mondtak ilyen imákat: „Egyszer, amikor ünnepelték az Urat, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: „Engedjétek át Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre rendelem őket!" Akkor, miután böjtöltek, imádkoztak, és rájuk tették kezüket, elbocsátották őket" (ApCsel 13:2-3, Szabó Tamás László fordítása).

Az elköteleződés imádsága: Néha imában el kell köteleznünk magunkat Isten akaratának követésére. A keresztrefeszítés előtti éjszakán Jézust is ilyen imát mondott: „Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: "Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te" (Máté 26:39).

A közbenjáró ima: Az imáinkban sokszor másoknak is kérünk dolgokat, és közbenjárunk másokért. Az 1Timóteus 2:1-ben azt a parancsot kaptuk, hogy mindenkiért járjunk közbe. Jézus ezen a téren jó példával járt előttünk. Az egész János 17 arról szól, hogy Jézus a tanítványaiért és minden hívőért imádkozik.

Az átkot kérő ima: Átkot tartalmazó imákat a Zsoltárokban találunk (pl. 7, 55, 69). Azt a célt szolgálták, hogy Isten ítéletét kérjék a gonoszokra, és ezáltal elégtételt szolgáltassanak az igazaknak. A zsoltárírók ezt a fajta kérést azért használták, hogy kihangsúlyozzák Isten szentségét és ítéletének bizonyosságát. Jézus arra tanít minket, hogy kérjünk áldást az ellenségeinkre, ne pedig átkozzuk őket (Máté 5:44-48).

A Biblia a Lélekben való imádkozásról is beszél (1Korinthus 14:14-15), és olyan imákról is, amikor képtelenek vagyunk megfelelő szót találnunk (Róma 8:26-27). Ilyenkor maga a Lélek esedezik érettünk.

Az imádkozás beszélgetés Istennel, és soha nem hagyhatjuk abba (1Thesszalonika 5:16-18). Amint a Jézus Krisztus iránti szeretetünk nő, egyre jobban fogunk vágyni arra, hogy vele beszéljünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek az imádság fajtái?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries