settings icon
share icon
Kérdés

Mi az ima rendeltetése?

Válasz


Az imádság a keresztény élet fontos része. Az imán keresztül kommunikálunk az Úrral és általa dicsőítjük Őt. Ahhoz, hogy megérthessük, mi az imádság rendeltetése, először azt érdemes tisztázni, hogy mi az, ami nem imádság. A világban és a világi kultúrában sok téves nézet létezik az imádságról, ugyanakkor ezek még a keresztények körében is elterjedtek, így először ezekkel kell foglalkoznunk. Az ima nem...
• az Istennel való valamiféle alkudozás.
• követeléseink beterjesztése Istennek.
• merül ki abban, hogy mindig csak kérünk és kérünk.
• valami terápiás jellegű meditációs gyakorlat.
• Isten zaklatása, vagy Isten forrásainak fölösleges rablása.
• egy eszköz, ami által Istent irányíthatjuk.
• annak az eszköze, hogy mások előtt felvágjunk azzal, hogy mi mekkora szellemi emberek vagyunk.

Sokan úgy gondolják, hogy az imádság kizárólag arról szól, hogy megállás nélkül ezt meg azt kérünk Istentől. Bár a kérés igenis része az imádságnak (Filippibeliekhez 4:6), mégsem ez kizárólagos célja. A magunk és mások szükségleteiért való imádkozás szükséges és hasznos, az ima ennél azonban mégis sokkal többről szól. Isten nem valami mesebeli dzsinn, aki minden kívánságunkat teljesíti, és nem is valami erőtlen teremtmény, akit imáinkkal kedvünkre irányíthatunk.

Az imádság rendeltetését leginkább úgy ismerhetjük meg, ha a Jézus földi szolgálata idején elénkbe adott példát tanulmányozzuk. Jézus önmagáért és másokért is imádkozott, mint ahogy azért is, hogy az Atyával közössége lehessen. János evangéliumának 17. fejezete nagyszerű alkalmat kínál arra, hogy megláthassuk, Jézus hogyan használta az imát. Ő nemcsak azért imádkozott, hogy az Atya megdicsőüljön, hanem imádkozott tanítványaiért, de mindazokért is “... a kik az ő beszédökre hisznek majd...” Őbenne (János 17:20). Az Atya akaratának való szabad alárendelődés Jézus imaéletének egy másik aspektusát ábrázolja ki előttünk. Ezt a Gecsemáné-kertben elmondott imája is jól szemlélteti: “...mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te” (Máté 26:39). Bármilyen kérésünkkel forduljunk is Istenhez, alá kell vetnünk magunk az Ő akaratának.

Amellett persze, hogy közbenjárunk másokért, az ima az Istennel való kapcsolatunk erősbítésének (egyik fő) módja. Jézus példát mutatott, amint földi szolgálata során is végig az Atyához imádkozott (Lukács 6:12; Máté 14:23). Akik kapcsolatban vannak egymással, azok természetesen arra is törekedni fognak, hogy kommunikáljanak egymással, az ima pedig a mi Istennel való kommunikációnk. A Bibliában olyan emberek további jó példáit találjuk, akik nem sajnálták idejüket imádsággal tölteni. Ilyen Dávid- és Ezékiás király, valamint Pál apostol példája.

Az imádság fő célja végső soron imádatunk kifejezésre juttatása. Amikor az Úrhoz imádkozva elismerjük Őt annak, Aki, és dicsérjük Őt minden tettéért, azzal az Ő imádatát valósítjuk meg. A Bibliában számos példát találunk arra, hogy az imádság Isten magasztalásával egyenlő. Lássunk erre néhány igerészt: 2.Királyok 19:15, 1.Krónika 17:20, Zsoltárok 86:12-13, János 12:28 és a Rómabeliekhez 11:33-36. Imádságunk módjának és menetének tükröznie kell az ima ezen rendeltetését, vagyis arra kell összpontosítanunk, hogy ki Isten, nem pedig önnön személyünkre.

Nem véletlen, hogy az ima modellje, amelyet Jézus a Máté 6:9-13 igerészben hagyott minden tanítványára – amit magyar nyelvterületen csak “Mi Atyánk”-ként ismerünk – tartalmazza mindezen elemeket. Az első rész Isten dicsőítését és imádatát foglalja magába (Máté 6:9), míg a második rész az Isten akaratának beteljesülésért való fohászra tér át (Máté 6:10). Csak ezután következik a magunkért és embertársainkért való könyörgés (Máté 6:11-12), valamint a kísértésekkel szembeni erő kérése (Máté 6:13). Jézus ezt az imádságot adta mintaként tanítványainak. Benne az imádság minden rendeltetése megmutatkozik, középpontjában pedig Isten dicsőítése, magasztalása áll.

Az imádság a keresztény életvitelünk fontos része, így az ember imaéletét (tudtosan) fejleszteni kell. Az ima nemcsak saját életünkre és embertársaink életére van kihatással, hanem annak is egy módja, hogy kommunikáljunk az Úrral, és növekedjünk a Vele való kapcsolatunkban. Az imádság középpontjában az Úr dicsőítése és magasztalása áll. Isten Igéje sokszor hangsúlyozza az imádság erejét és rendeltetését, ezért nem azt szabad elhanyagolni.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az ima rendeltetése?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries