Mit jelent az ima ereje?


Kérdés: Mit jelent az ima ereje?

Válasz:
Közismert és népszerű elgondolás, hogy az imádságban erő rejlik. A Biblia szerint az imádságban rejlő erő egyszerűen Isten ereje, aki meghallgatja és megválaszolja az imádságot. Gondoljuk végig az alábbiakat:

1) A Mindenható Isten bármit megtehet, és nincsen számára lehetetlen (Lk 1:37).

2) A mindenható Isten arra biztatja népét, hogy imádkozzanak hozzá. Imádkozni fáradhatatlanul (Lk 18:1), hálaadással (Fil 4:6), hittel (Jak 1:5), Isten akaratával egyező módon (Mt 6:10), Isten dicsőségére (Jn 14:13-14) és igaz szívvel (Jak 5:16) kell.

3) A mindenható Isten meghallgatja gyermekei imáját. Felszólít bennünket, hogy imádkozzunk, és megígérte, hogy meghallgat minket. „Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott.” (Zsolt 18:7)

4) A mindenható Isten válaszol az imára. „Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz [vagy válaszolsz – a fordító], Istenem.” (Zsolt 17:6) „Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból.” (Zsolt 34:18)

Ugyancsak népszerű elképzelés, hogy hitünk mértékétől függ, hogy Isten válaszol-e az imáinkra, pedig az Úr olykor a hitetlenségünk dacára is felel. A Cselekedetek 12-ben a gyülekezet könyörög Péter szabadulásáért (5. vers), és Isten meghallgatja a kérésüket (7-11. versek). Péter kiszabadul a börtönből, felkeresi a testvéreit, bekopog az ajtón, de az imádkozók először nem hiszik el, hogy csakugyan ő az. A szabadulásáért könyörögtek, de valójában nem számítottak arra, hogy kérésük meghallgatásra talál.

Az ima ereje nem belőlünk ered; nem attól függ, hogy milyen szavakat mondunk ki, vagy hogy miként vagy milyen gyakran mondjuk ki azokat. Nem attól lesz ereje az imánknak, hogy milyen testtartást veszünk fel, vagy melyik égtáj felé fordulunk. Az ima ereje nem is különféle tárgyak, képek, gyertyák vagy füzérek használatában rejlik, hanem a Mindenhatóból árad, aki meghallgatja és megválaszolja a kéréseket. Imádkozás közben kapcsolatba kerülünk a természetfeletti Istennel, ezért természetfeletti eredményre számíthatunk, függetlenül attól, hogy megadja-e a kérésünket vagy sem. Bármilyen válasz érkezzen is a könyörgésünkre, az ima erejének forrása maga Isten, akihez könyörgünk, s aki megválaszolhatja és meg is válaszolja kéréseinket tökéletes akarata és időzítése szerint.

English
Vissza a magyar oldalra
Mit jelent az ima ereje?

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől