settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az pontosan, hogy "az egek beszélik Isten dicsőségét?

Válasz


A 19. zsoltár első verse így szól hozzánk: "Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat." Ez az egyik legközvetlenebb bibliai kijelentés arra nézve, hogy a természet rendeltetése az, hogy Isten valós nagyságát megmutassa nekünk. Vegyük észre, hogy ez a kijelentés (folyamatos) jelen időben áll. Vagyis az egek és az égboltozat mind a mai napig hirdetik Isten alkotómunkájának és személyének felfoghatatlan szélességét, hosszúságát, mélységét és magasságát. Minden, amit tapasztalunk a minket körülvevő világban szüntelen arról tesz bizonyságot, hogy Isten létezik, valamint arról, hogy milyen lenyűgöző Ő minden vonatkozásában.

Az Isten létezését alátámasztó legfőbb bizonyítékok egyike a teleológia területéről származik, ami az intelligens tervezés koncepciójával foglalkozik. Ezen tudományos megközelítés szerint a természetben fellelhető minden jelenség és élet hátterében tudatos tervezés és intelligens kivitelezés áll, sem mint a vak szerencse által vezérelt véletlenszerűség. Ezen elmélet gyújtópontjában a mindent szervező információ eredete és közvetítése áll. Továbbá kimondja, hogy az információ eredete mindig egy értelemmel rendelkező forrás kell legyen. Léteznek persze magas összetettségű mintázatok (információ szerveződés), melyek véletlenszerűen jönnek létre. Vannak viszonylag könnyebben leírható mintázatok is, melyek nem hordoznak semmilyen információt, jelentést. Azonban minden olyan esetben, mikor egy célspecifikus, összetett mintázattal találkozunk, akkor fel kell ismernünk, hogy az csak egy tudat terméke lehet, nem pedig a puszta véletlenszerűségé — állítja a teleológia.

A 19. zsoltár első verse közvetlenül köti ez előbbi tudományterületet a Szentírás kijelentéséhez. Minél többet fogunk fel a világmindenségből az idő dimenziója által behatárolt emberi értelmünkkel, annál jobban bebizonyosodik, hogy az Isten műve. Erre egy tökéletes példát szolgáltat az ősrobbanás elmélete is. Ezen elmélet térnyerése előtt a tudósok és az ateisták azt feltételezték, hogy az univerzum végtelen. Einstein — időközben — sokszorosan bizonyított általános relativitáselmélete szerint azonban az univerzum nagyon is rendelkezett kezdettel, tehát nem létezett mindig. Ezt az elméletet a tudományos közösség először arra hivatkozva utasította el, hogy az inkább teológia, mintsem tudomány. Idővel azonban már nem lehetett tagadni Einstein számításainak helyességét. Hogy az univerzum valóban rendelkezett egy kezdettel olyan igazság, amit az egek (mai fogalmaink szerint "űr") tudományos kutatása által is felismerhetünk, éppen úgy ahogyan a jó 2500 évvel ezelőtt keletkezett zsoltár állítja.

A Rómabeliekhez írt első levél szintén ezt a tényt hangsúlyozza és mélyíti. Isten — mindenki számára tapasztalható és érthető módon — bőven eleget tárt fel saját istenségéből a természetben ahhoz, hogy senki se mondhassa azt, hogy homályban volt Isten létezését illetően. "Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétõl fogva az Ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek" (Rómabeliekhez 1: 20). Más szavakkal tehát, az egek elbeszélik Isten dicsőségét.

Mivel Isten élő és ható Igéjének helyességében és tévedhetetlenségében teljesen biztosak lehetünk, így a tudományt eszközként használhatjuk arra, hogy mind jobban végére járjunk Isten valós nagyságának. Könnyen belátható az, hogy minél jobban ismerjük Istent, annál mélyebb hála buzog fel Iránta szívünk mélyéről. Minél többet tárunk fel a minket körülvevő világból, annál több bizonyítékunk van arra nézve is, hogy mind a mai napig Ő annak teremtője és fenntartója. Mindezen ismeret azonban soha sem lesz képes a Jézus Krisztusba vetett megváltó hitet-, vagy az Úrral való élő kapcsolatot pótolni. Erre soha nem is volt hivatott. A világ összes ismerete sem képes megmenteni minket atyáinktól örökölt hiábavaló életünkből, mely egy biztos végállomásra vezet, a külső sötétségre. Isten túláradó kegyelmében úgy rendezte be a minket körülvevő világot, hogy minden őszinte szívvel arra tekintő ember tudományos és teológia ismeretek-, és különösebben pallérozott elme nélkül is képes legyen felismerni, hogy Ő az "Én vagyok", hogy Isten létezik.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az pontosan, hogy "az egek beszélik Isten dicsőségét?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries