settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az örök élet?

Válasz


Mikor a Biblia az örök életet említi, akkor mindig Isten ajándékára gondol, hiszen ez a kegyelmi ajándék csak és kizárólag a „mi Urunk Jézus Krisztusban" lehet a miénk (Rómabeliekhez 6:23). Ez az ajándék éles ellentétben áll a halállal, ami a bűnök természetes következménye.

Mindenki részesülhet az örök élet ajándékában, aki csak hisz Jézus Krisztusban, Aki maga „a feltámadás és az élet" (János 11:25). Annak a ténye, hogy ez örök élet, azt is jelenti, hogy ez az élet folytatólagos, azaz vég nélkül halad tovább az örökkévalóság felé.

Hiba azonban az örök életre, mint évek hosszú-, és még hosszabb sorára gondolni. Az Újszövetségben található „aiónios" görög szót legtöbbször „örök"-nek fordítják, ami mind mennyiségi-, és mind minőségi jelentéstartalommal bír. Valójában az örök élet nem is annyira az évek végéremehetetlen sokaságát jelenti, hanem sokkal inkább egy időn túli-, vagy attól akár teljesen független entitást. Egészen pontosan az örök élet az időn kívül-, az idői síkon belül-, sőt még az idői dimenziót keresztülszelve is elhelyezhető.

Ennélfogva az örök életre úgy is lehet tekinteni, mint ami a Jézus Krisztusban hívő ember számára már el is kezdődött. A hívőnek nem kell „várnia" az örök életre, hiszen az nem a testi halál bekövetkeztével veszi kezdetét, hanem pontosan akkor, mikor az adott személy a hitét és maradéktalan bizalmát Jézus Krisztusba veti. Innentől fogva az örök élet a hívő jelen tulajdonát képezi. Ezt felismerjük János evangéliumának 3:36 igerészében is, ahol ezt a jelenidejű kijelentést találjuk: „A ki hisz a Fiúban, örök élete van. ..." A létige a görög eredeti szövegben is (folyamatos) jelenidőben áll. Hasonló jelen időben álló mondatokat találunk a János 5:24-, és 6:47 igehelyeken, tehát ezek jelenleg is érvényben lévő kijelentések. Az örök lét fókuszában nem a valamikori jövőnk áll, hanem a jelen állapotunk Jézus Krisztusban.

A Szentírás az örök életet feloldhatatlanul Jézus Krisztus személyéhez köti. János evangéliumának 17:3 igerésze ebben a tekintetben (is) fontos. Jézus főpapi imájában így imádkozik itt: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust." Jézus egyenlőségjelet tesz az „örök élet" -, valamint Isten és a Fiú ismerete közé. Isten ismeretére lehetetlen eljutni a Fiú ismerete nélkül, hiszen Isten az egyszülött Fiában nyilvánította ki-, és jelenítette meg Önmagát választottjainak (János 17:6; 14:9).

Az Atya és a Fiú életadó ismerete egy belsőséges kapcsolatot jelöl, nem pedig valami száraz elméleti vagy tárgyi tudást. Az ítélet napján lesznek majd olyanok, akik földi életükben Jézus Krisztus követőinek gondolták és mondták magukat, de valójában soha nem volt élő kapcsoltuk Vele. Jézus ezeknek a hamis

hitvallóknak ezt fogja mondani: „Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők (Máté 7:23). Pál apostol azt tűzte ki céljául, hogy Istent minél belsőségesebben megismerje. Ezt az ismeretet pedig a halálból való feltámadáshoz köti: „Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához; Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására" (Filippibeleikehez 3:10-11).

János apostol az Új Jeruzsálemről való mennyei látomásában lát egy folyót, mely „az Istennek és a báránynak királyi székéből" folyik ki, és az élet fáját, melynek „...levelei a pogányok gyógyítására valók" (Jelenések 22:1-2). Az Éden kertjében az egész emberiség Ádám személyében lázadt fel Isten ellen, mire Isten elzárta az élet fáját, hogy annak gyümölcséből ne szakíthassunk (1.Mózes 3:4). Végül azonban Isten kegyelmesen helyreállítja majd az élet fájához való hozzáférésünket. Csak Jézus Krisztus, Isten bárányának, tökéletes áldozata által juthatunk megint el ahhoz. Ő az, aki elveszi a világ bűneit (János 1:29).

Most azokat a napokat éljük, „az Úrnak kedves esztendejét", mikor Isten minden bűnös embert, azaz kivétel nélkül mindenkit, Krisztus megismerésére hív el, vagyis az örök életre: „És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen" (Jelenések 22:17).

Hogyan biztosíthatjuk tehát azt, hogy az örök életet egyszer és mindenkorra megragadjuk? Először is tegyünk vallást bűneinkről Isten színe előtt. Ezt követően pedig fogadjuk el Isten kegyelmi ajándékát, amit az Úr Jézus Krisztusban adott nekünk. „Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik" (Rómabeliekhez 10:13). Jézus Krisztus, az élő Isten Fia eljött értünk, meghalt bűneinkért, sírba temették, de harmadnap feltámadott a halálból. Fogadd szívedbe hittel ezt az örömhírt, ami egyben az evangélium velős summája. Megváltásodért egyedül az Úr Jézus Krisztusban bízz és megmenekülsz (Apostolok 16:31; Rómabeliekhez 10:9-10).

János apostol ezt mindenki számára jól érthetően fejezi ki: „És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van. A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban." (1.János 5:11-12)

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az örök élet?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries