settings icon
share icon
Kérdés

Mi az az ágyas? A Biblia szerint Isten miért engedte meg, hogy a férfiak ágyasokat tartsanak?

Válasz


A Bibliában azt találjuk, hogy az ágyas egy olyan nő, aki úgy él együtt egy férfival, mintha annak a felesége volna, viszont még sincs neki a feleséggel azonos rangja. Az ágyasok a patriarchális korban és azon túl is alacsonyabb rangú “másodfeleségnek” számítottak. Az ágyas szolgai státusza miatt nem mehetett feleségül az urához, a kettejük kapcsolata számára viszont kizárólagos és felbonthatatlan volt. Már a korai kezdetektől találunk arra példákat, hogy az ágyasok elsődleges rendeltetése abban állt, hogy gyermeket szüljenek azon férfiaknak, kiknek a feleségük meddő volt (lásd 1.Mózes 16:1-4). A későbbi időkre viszont már úgy tűnik, hogy pusztán a szexuális örömszerzés céljából tartották őket (lásd 2.Krónika 11:21). Izraelben az ágyasok ugyanolyan jogokkal bírtak, mint a törvényes feleségek, de mégsem ugyanaz a tisztelet övezte őket.

Bár igaz, hogy a Biblia kimondottan sehol sem ítéli el, hogy egy férfi ágyasokat tartson, ezen gyakorlat az idők kezdetétől való implicit, azaz hallgatólagos kárhoztatása nagyon is megtalálható benne. Az 1.Mózes 2:21-24 igerész ugyanis világosan kimondja, hogy Isten eredeti szándéka az volt, hogy a házasság egy férfi és egy nő között köttessék (1.Mózes 1:27). Az Ő szándéka pedig ezt illetően sem változott – soha. Ami azt illeti, az olyan férfiak életének tanulmányozása, mint Dávid és Salamon király (az utóbbinak 300 ágyasa volt; lásd 1.Királyok 11:3) jól rámutat arra, hogy számos problémájuk éppen a poligám kapcsolataik eredménye volt (2.Sámuel 11:2-4).

A Biblia egy ízben sem szolgáltat magyarázatot arra, hogy Isten miért engedte meg a férfinak, hogy ágyasa legyen. Ugyanakkor Isten a válást és a többnejűséget is engedélyezte akkoriban, holott azok egyike sem volt része a házasságra vonatkozó eredeti tervének. Jézus világosan megmondta, hogy Isten az ember szívének keménysége miatt engedte meg a válást (Máté 19:8). Azt viszont már csak feltételezhetjük, hogy a szív ugyanezen keménysége vezetett a többnejűség engedélyezéséhez, valamint annak elnézéshez, hogy a férfi ágyast tartson.

A kor kultúrájának ismeretében egy további okot is feltételezhetünk e jelenség mögött. Az ókorban a hajadon nők a családtagjaiktól teljes függésben éltek, így például az apjuk, vagy a fitestvéreik gyámsága alatt álltak. Ha egy nőnek viszont valamilyen okból kifolyólag nem voltak már családtagjai, vagy a férje meghalt, esetleg elvált tőle, akkor csak igen kevés lehetősége maradt a túlélésre. Az ókorban a legtöbb nő csak a legalapvetőbb iskolai oktatásban részesült (ha egyáltalán), és mai értelemben vett szakképesítésük sem volt. A saját magukról való gondoskodás mindezek fényében igen nehéznek bizonyult (értsd a család nélküli, illetve már egyedülálló nők esetében), és így ki voltak szolgáltatva azoknak, akik ki akarták zsákmányolni őket. Hangozzék tehát ez posztmodern korunkban még olyan furcsán is, egy nehéz helyzetben lévő nő számára ágyasnak lenni sokkal elfogadhatóbb megoldás volt, mint a prostitúció, a hajléktalanság vagy a halál. Egy ágyasnak legalább otthont biztosítottak, és bizonyos fokú gondoskodásban, ellátásban részesítették.

Úgy tűnik, hogy Isten részben azért engedte meg a férfiaknak azt a bűnt, hogy ágyast tartsanak, hogy gondoskodjon a rászoruló nőkről, bár ez bizonyára nem éppen volt ideális helyzet. A bűn sosem lehet ideális. Minden keresztény hívő jól teszi, ha újra és újra emlékeibe idézi, hogy csak mert Isten egy ideig megtűri a bűnt, az még messze nem jelenti, hogy jóvá is hagyja azt, vagy hogy tetszésére volna. Számos bibliai elbeszélés tanít arról, hogy amit egyesek rossznak szánnak, azt Isten képes jóra fordítani (lásd pl. 1.Mózes 50:20).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az az ágyas? A Biblia szerint Isten miért engedte meg, hogy a férfiak ágyasokat tartsanak?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries