settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia az ageizmusról?

Válasz


“Ageizmus” alatt általában egy bizonyos korcsoporttal szembeni diszkriminatív előítéletet értjük. Bár az ageizmus bármely korcsoportot célba veheti, a hátrányos megkülönböztetés általában az idősebb korosztály ellen irányul. Az ageizmus negatívan befolyásolhatja egy személy álláslehetőségeit, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését, valamint azt, hogy személyét, gondolatait, és elképzeléseit mások hogyan érzékelik.

Bár az ageizmus egy modern kifejezés, amely nem található meg a Bibliában, a Szentírásnak mégis sok mondanivalója van a kérdésről. Először is azt látjuk, hogy Isten Igéje mindenfajta megkülönböztetést elítél, a hívők között pedig különösen. Jézus kinyilatkoztatja, hogy a legnagyobb parancsolat az, hogy teljes szívünkből szeressük az Urat, és hogy úgy szeressük felebarátainkat, mint magunkat (Márk 12:30-31). Hívőként Isten szemében mindannyian egyenlőek vagyunk, és mindenki ugyanolyan tiszteletet érdemel (lásd Galátziabeliekhez 3:27-28; Jakab 2:2-4). Az Úr maga pedig nem részrehajló (Apostolok Cselekedeti 10:34; Rómabeliekhez 2:11).

Vannak olyan bibliai alapelvek is, amelyek kifejezetten az életkor szerinti megkülönböztetéssel foglalkoznak. A Biblia azt tanítja, hogy a véneket nagyra kell becsülni. Életkorukat nem negatívumnak tekintik, hanem olyasvalaminek, ami az évek során összegyűjtött bölcsességük miatt megkülönbözteti őket. Az idősebbek azok, akik tanítják a fiatalabb generációt (lásd Tituszhoz 2:3-4); a Példabeszédek egész könyve úgy van bemutatva, mint egy apa tanítása a fiának (lásd Példabeszédek 1:8). “Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útjában találtatik” (Példabeszédek 16:31), és “Az ifjaknak ékessége az ő erejük; és a véneknek dísze az ősz haj” (Példabeszédek 20:29). Egy idős igaz embertől tanulni megtiszteltetés és kiváltság is egyben.

Amikor Isten a törvényt adta népének, Mózest arra utasította, hogy mondja meg nekik ezt: “Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg, és félj a te Istenedtől” (3.Mózes 19:32). Úgy tűnik, hogy az idősek tisztelete kéz a kézben járt maga az Úr tiszteletével. Ezt a parancsot bármilyen korú gyermek megtalálja a Példabeszédek könyvében: “Hallgasd a te atyádat, aki nemzett téged; és meg ne útáld a te anyádat, amikor megvénhedik” (Példabeszédek 23:22). Az 1.Timótheus 5:1-2 arra bátorítja a híveket, hogy az idősebb férfiakkal és nőkkel úgy bánjanak, mint apákkal és anyákkal, amit összekapcsolhatunk Isten azon parancsolatával a 2.Mózes 20:12-ben, hogy tiszteljük apánkat és anyánkat. A Biblia nem enged teret az idősekkel szembeni tiszteletlenségnek, függetlenül a koruktól vagy attól, hogy milyen képességekkel rendelkeznek még.

Nem szabad elhanyagolnunk az idősek gondozását sem: “Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy első sorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt... Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél" (1.Timótheushoz 5:4, 8). Jézus még a kereszten való gyötrődésében is édesanyja gondozásáról gondoskodott, megkérve tanítványát, Jánost, hogy vegye magához, mint saját anyját (János 19:26-27).

Az idősekkel szembeni diszkrimináció nem az egyetlen hátrányos megkülönböztetés, amellyel a Biblia foglalkozik. Pál arra oktatja a viszonylag fiatal Timótheust, hogy milyen fontos a jó példamutatás: “Ne hagyd, hogy bárki lenézzen téged azért, mert fiatal vagy, hanem mutass példát a hívőknek beszédben, magatartásban, szeretetben, hitben és tisztaságban”. Jézus szolgálata során a gyermekeket állította példaképül arra, hogy milyen hitre, tisztaságra és alázatra kell törekednünk (Máté 18:2-4).

Mindezekből láthatjuk, hogy az ageizmus ellentétes azokkal a parancsokkal, melyeket Isten a hívőknek ad. Lehet, hogy kultúránkban az ageizmus egyre inkább terjed, mivel a szépséget, a fiatalságot és a világiasságot értékelik, de mi harcolhatunk ellene, a bármilyen korú embernek megadott tiszteletünkkel és odafordulásunkkal pedig példát mutathatunk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia az ageizmusról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries