settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az „agape-szeretet"?

Válasz


Az „agape" görög szót legtöbbször „szeretet"-ként adja vissza az újszövetségi fordítás. De vajon miben különbözik ez az „agape-szeretet" a szeretet más fajtáitól? Az agape-szeretet esszenciája a jóság, a jóindulat, és a szeretet alanyában való tudatos örvendezés. Az Újszövetség hajszálpontos görög nyelve sosem használja az „agape" kifejezést a szerelem, vagy a szerelmeskedés leírására. Az egészen közeli barátság és a testvéri szeretet leírására is a „philia" szóval él. Az „agape-szeretet" hű és elkötelezett, és mindenképp egy tudatos döntésen alapszik. Magasztos erkölcsi jellege, és erős mivolta messze a szeretet más típusai fölé emelik.

Az Újszövetség hasábjain kívül az „agape" szó más kontextusban is felmerülhet, Isten Igéjében azonban egy jól körülhatárolható, önálló jelentést hordoz. Az „agape-szeretet" az a szeretet, amivel Isten szeret bennünket, és amit Ő maga ad a szívünkbe. Isten teljes valója szeretet: „...az Isten szeretet" (1.János 4:8). Isten nem „csupán" szeret, hanem Ő maga a Szeretet. Isten minden tettét a szeretet indítja és vezérli. Az Írás az „agape" szót használja a hívek Isten iránti szeretetének leírására is (Lukács 10:27). Ez a szó szerepel a szolga ura iránt való hű tiszteletének említésekor (Máté 6:24), de az elvesző emberek tűnő sárvilágunk iránti szeretetét is ezzel a szóval írja le (János 3:19).

Ez a fajta szeretet, mely olyannyira jellemzi Istent, nem egyfajta csöpögős érzelgősség, mint ahogyan azt sokszor leírják. Isten azért szeret minket minden feltétel nélkül, mert ez legbelsőbb lényének lényege és annak tökéletes kifejezése. Ő ezzel a szeretettel szereti a nehezen szerethetőket és a „szerethetetleneket" is. De a szerethetőket sem azért szereti, mert azok bármilyen módon kiérdemel(het)ték volna azt, hanem azért mert Ő hű szerető természetéhez, hű Önmagához.

Az „agape-szeretet" mindig abban mutatkozik meg, hogy mit tesz. Isten irántunk való végtelen szeretetének szemléltetését a kereszt képében/fényében láthatjuk legjobban. „Az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)" (Efézusbeliekhez 2:4-5). Semmivel sem érdemeltünk ki ezt az áldozatot, de „az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt" (Rómabeliekhez 5:8). Isten „agape-szeretete" irgalmas és még afölött kegyelmes is, folyton csak szerettei javát keresi. A Szentírás világosan hozza tudtunkra, hogy mi csupán érdemtelen befogadói vagyunk az Ő túláradó szeretetének (1.János 3:1). Isten „agape-szeretete" vitte fel-, és tartotta Őt a kereszten (János 3:16-18).

Csak Isten Szent Lelke által vagyunk képesek „agape-szeretettel" szeretni legyen szó akár hittestvéreinkről (János 13:34), akár a mi vesztünket kívánó emberekről (Máté 5:44). Jézus Urunk a jó szamaritánus példázatával arra tanított minket, hogy az olyan emberekkel szemben is önfeláldozó módon kell viselkedjünk, akik hasonló esetben cseppet sem törődnének velünk. A Krisztus viselkedése által bemutatott „agape-szeretet" nem érzelmeken-, hanem egy szabad akaratból hozott határozott döntésen alapul, azon az elhatározáson, hogy mások javát saját érdekeink felé és elé helyezzük.

Az „agape-szeretet" azonban sajnos nem testi lényünk része. Bukott természetünk miatt önmagunktól képtelenek vagyunk erre a szeretetre. Ha úgy szeretnénk szeretni, mint Isten, akkor hamar fel fogjuk ismerni, hogy ez a fajta „agape" kizárólag egy forrásból eredhet, mégpedig Tőle. Ez az a szeretet, ami „kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk" (Rómabeliekhez 5:5; vö. Galátziabeliekhez 5:22). „Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért" (1.János 3:16). Isten irántunk való szeretete miatt vagyunk csak képesek másokat szeretni.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az „agape-szeretet"?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries