settings icon
share icon
Kérdés

A szex bűn?

Válasz


A megfelelő feltételek teljesülése mellett a szex nem bűn. A szex valójában Isten találmánya. A Máté evangéliumának 19:4-6 igerészében Jézus isteni tekintéllyel jelenti ki a következőket: “...a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonynyá teremté őket, és ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válaszsza.” A házasság intézményét tehát maga a teremtésről szóló beszámoló alapozza meg. Ezt az intézményt személyesen a Teremtő hagyta jóvá, és Ő tette azt egy, azaz egy férfi és egy nő közötti, élethosszig tartó szövetséggé.

Annak puszta ténye, hogy Isten “férfiúvá és asszonynyá” teremtette az emberiséget, is arról árulkodik, hogy Isten szexuális entitásként hozott minket létre. Isten azon parancsának, mely kimondja, hogy “szaporodjatok és sokasodjatok", szex nélkül nem is lehet engedelmeskedni (1.Mózes 1:28). A szex egy Isten által ránk testált megbízás, ezért semmiképp sem lehet bűn, már amennyiben a szexre az ellenkező nemű házastársunkkal, egy élethosszig tartó kapcsolat megtartó keretein belül kerül sor.

A szex szó konkrétan nem szerepel a Bibliában. Mivel ez a kifejezés számtalan kontextusban majdhogynem folyamatosan korunk embere szájában van, továbbá mivel a világ szeret tréfát csinálni belőle, így maga a szó mára már egyfajta kétes fényben tűnik fel. Isten azonban nem valami suttognivaló malacságnak szánta azt, hisz ez is csak a valóságunk egy szeletét kifejező fogalom – nem több.

A Salamon király tollából származó Énekek éneke című bibliai könyv egy férj és feleség szeretetteljes kapcsolatát követi végig a jegyesség időszakától, a nászéjszakáig, és azon túl. A férj és a feleség közösen megélt testi gyönyörének leírása, melyre a könyv 4. fejezetben kerül sor, diszkrét, de mégis félreérthetetlen. Ezt a leírást pedig Isten jóváhagyása kerekíti le az 5:1 igeversben: “...Egyetek barátim, igyatok, és részegedjetek meg, szerelmesim!”

A szex csak a házasságon kívül számít bűnös cselekedetnek. Isten nagyon határozottan kijelentette, hogy a házas ágyat tisztán kell tartani (Zsidókhoz 13:4). A házasságon kívüli szexuális tevékenységet paráznaságnak nevezik. A Korinthusbeliekhez írt első levél 6:9-10 igerésze így szól: “Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők . . . nem örökölhetik Isten országát.” A házasság véd-ernyőjén kívüleső nemi együttlét erkölcstelen, “mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok” (1.Thesszalonikabeliekhez 4:3; vö. 1.Korinthusbeliekhez 6:18).

Ha egészen a házasságig tartanánk magunkat a nemi élettől való tartózkodás határozott bibliai üzenetéhez, akkor sokkal kevesebb szexuális úton terjedő betegség volna, sokkal alacsonyabb lenne az abortuszok és a nem kívánt terhességek száma, és sokkal kevesebb gyermek nőne fel úgy, hogy egy-, vagy egyik szülője sincs jelen az életében. Az önmegtartóztatás életeket ment, védi a megszületendő és meg nem született életet, kellő értéket tulajdonít a szexuális kapcsolatoknak, és ami a legfontosabb, megadja a tiszteletet Istennek.

A férj és feleség közötti szex semmiképp sem számít bűnnek. Sokkal inkább a szeretet, a bizalom, egy közös élményben való osztozás és az egység gyönyörű kifejezése. A szex Isten ajándéka a házaspárok számára, melynek rendeltetése a gyönyörszerzés és a gyermeknemzés.

EnglishVissza a magyar oldalra

A szex bűn?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries