settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a pokol kapui kifejezés?

Válasz


A „pokol kapui"-, vagy a „Hádész kapui" kifejezés mindössze egyszer fordul elő az egész Szentírásban mégpedig Máté evangéliumának 16:18-as igerészében. Ezen az igehelyen Jézus Krisztus saját teste, azaz az egyház, építéséről szól így: „De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat" (Máté 16:18).

Jézus szózatának elhangzása idején még nem alapította meg egyházát. Egészen pontosan szólva ez az igerész az első alkalom az egész Újszövetségben, mikor az egyház szó említésre kerül. A Jézus szavai szerinti egyház a görög „ekklésia" szóból ered, ami szó szerint annyit jelent: a „kihívottak", a „gyülekezet". Más szavakkal tehát az egyház, melyre Jézus Krisztus a saját egyházaként hivatkozik, azon emberek gyülekezete, akik kihívattak a világból Jézus evangéliumának örömhíre által.

A „a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat" kijelentés pontos értelmezése még bibliatudósok körében is vita tárgyát képezi. Az egyik helyesebb értelmezés a következőképp hangzik: Letűnt korok városai védelem gyanánt fallal voltak körülövezve. Az ellenség támadása esetén a városkapuk képezték az elsődleges célpontot. Így tehát a város önvédelmi ereje nagyban a kapuk erősségétől és szilárdságától függött.

Ebben az értelemben a „pokol kapui" vagy a „Hádész kapui" a Hádész erejét szimbolizálják. Ezzel a névvel eredetileg egy istenséget illettek, aki az alvilág felett uralkodott. Királyságát, a holtak birodalmát, „Hádész házának" is nevezték. Ez a kifejezés pontosan azt a helyet jelölte, amelyre halála után minden élő alászállt függetlenül attól, hogy milyen erkölcsi jellemről tett bizonyságot földi élete során. Az Újszövetségben a Hádész a halottak birodalmát jelenti, konkrétan ebben az igerészben pedig a Hádész (a legtöbb fordításban a pokol) egy hatalommal teljes város képében tűnik fel, melynek erejét kapui jelképezik.

Jézus Krisztus ezen az igehelyen hamarosan bekövetkező halálára utal. Annak ellenére azonban, hogy kereszthalált szenvedett és testét sírba temették, feltámadt a halálból és felépítette egyházát. Jézus annak a tényét hangsúlyozza, hogy a halál minden ereje sem (volt) képes visszatartani Őt. Nemcsak sikerült egyházát megalapítania, hanem még virágzóvá is tette azt a Hádész – az örök kárhozat helyének – minden hatalmával szemben is. Az egyház sosem bukik el, hiszen annak ellenére, hogy egyes tagjai nemzedékről nemzedékre megízlelik a testi halált, Isten gondoskodik arról, hogy új és újabb generációk nőjenek fel, akik továbbviszik annak szellemét. Ez a körforgás mindaddig töretlenül folytatódik majd, míg az egyház betöltötte földi küldetését, amit személyesen Jézus Krisztus rendelt el:

"Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (Máté 28:18; 20).

Világos, hogy Jézus urunk pontosan azt nyilvánította ki, hogy a halálnak semmi ereje sincs arra, hogy Isten embereit foglyul ejtse. Kapuja nem elég erős ahhoz, hogy fogva tartsa és legyőzze Isten egyházát. Az Úr Jézus Krisztus végérvényesen diadalmaskodott a halál felett (Rómabeliekhez 8:2; Apostolok Cselekedetei 2:24). Így mivel „a halál többé rajta nem uralkodik" (Rómabeliekhez 6:9), a halálnak már azok felett sincs már semmi hatalma, akik Őhozzá tartoznak.

Sátán a halál ereje által uralkodik e világon, és ezt az erőt mindig latba is fogja vetni Jézus Krisztus egyházának elpusztítására tett kísérleteiben. Nekünk azonban az egyedül élő Isten, Jézus Krisztus, a pajzsunk, Igéje pedig kardunk. Hű az, akinek az ígérete szerint a „világból kihívott" nyája diadalmaskodni fog: „Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok" (János 14:19).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a pokol kapui kifejezés?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries