settings icon
share icon
Kérdés

Mi a legnagyobb bűn?

Válasz


Az öröklét szemszögéből nézve egyik bűn sem különb, vagy nagyobb, mint a másik. Minden bűn elválaszt minket Isten jelenlététől, mindegyik bűnért engesztelő áldozat letétele szükséges. A Római Katolikus Egyház tanítása szerinti „halálos bűn" és „bocsánatos bűn" nem létezik. Minden bűn halálos abban az értelemben, hogy minden bűn szellemi halált és az Istentől való örök elválasztást von maga után. Ezzel párhuzamosan a Szentírás állítja, hogy az ítélet napján egyes bűnök keményebb ítéletben részesülnek, mint mások (Máté 11:22, 24; Lukács 10:12, 14).

Az Úr Jézus Krisztus János apostol evangéliumának 19:11 igerészében saját maga mondta egy bűnre, hogy az „nagyobb" (de nem a legnagyobb). Poncius Pilátushoz szólván az Úr Jézus száját ezen szavak hagyták el: „nagyobb bűne van azért annak, a ki a te kezedbe adott engem". Ezzel arra utalt, hogy annak a bűne nagyobb, aki Őt Pilátusnak kiszolgáltatta, mint maga Pilátus bűne. Hogy itt Júdásra gondolt, a falat bemerítésénél Júdásba bemenő Sátánra, Kajafásra a korrupt főpapra, vagy netalán mindnyájunkra, akiknek bűnei miatt adatott erre az ítéletre, nem egyértelmű. Az előbbiek bűne bizonyosan nagyobb mint Pilátusé, hiszen ők látván látták Isten egyszülött Fiának csodáit, hallván hallották tanítását, de mindezeket a lehengerlő bizonyságokat félretéve, melyek félreérthetetlenül az eljövendő Messiásként (a szó jelentése: felkent) — , Isten Fiaként azonosították be Jézus Krisztust, tudatosan elvetették Őt. Az ő bűnük nagyobb, mint akik vakságuktól és tudatlanságuktól vezérelve cselekedtek hasonlóan. Lehetséges, hogy ez azt is jelenti, hogy akiknek Isten Szent Lelke kijelentette az Úr Jézus Krisztust Isten egyszülött Fiának, és mégis tudatosan visszautasítja Őt, és a Róla vallást tevő Igazság Lelkét, azok keményebb ítélet alá esnek, mint az a nép, mely elvész, „mivelhogy tudomány nélkül való". „Monda nékik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad" (János 9:41).

Ezek a példák azonban nem mondják egyértelműen, hogy egy bűn az összes bűn közül a legnagyobb volna. A Példabeszédek könyvének 6:16-19 igerésze hat dolgot sorol fel, melyet az Úr „gyűlöl", és egyet hozzátéve hét dolgot említ , mely „útálat az ő lelkének": „A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek, Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, A hazugságlehelő hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között!" Azonban ezen hét bűn egyike sem neveztetik nagyobb bűnnek, mint más bűnök, Isten Igéje egyiket sem hívja a legnagyobb bűnnek.

Míg ha Isten élő és ható Igéje nem is nevezi nevén a legnagyobb bűnt, addig nagyon is érthetően szól az egyetlen meg nem bocsátandó bűnről, ami nem más mint a Szent Lélek munkájának tudatos visszautasítása, vagyis a választott hitetlenség. Annak az embernek nincs mentsége, aki hitetlenül hal meg, megbocsátásban nem lesz része. A Szentírás világosan kimondja, Isten szíve megindulásában és az emberek iránti égő szeretetében saját Maga gondoskodott az örök lelki üdvösségünkről. Jézus Krisztus kereszthalála életté lett mindenkinek, aki „hiszen Ő benne" (János 3:16), sebei pedig gyógyulássá váltak minden betegnek, vaknak és mezítelennek. A megváltás egyetlen módjának elvetése esetén nem lehetséges megmenekülni. Jézus Krisztus ma is így szól hozzának: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam" (János 14:6). Ezzel félreérthetetlenül tudtunkra adja, hogy Ő az egyetlen út, mely az Atyához és az örök élethez vezet. Az egyetlen Megváltó visszautasítása megbocsáthatatlan, ebben az értelemben ez a legnagyobb lehetséges bűn.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a legnagyobb bűn?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries