settings icon
share icon
Kérdés

A hit vajon megváltoztathatja Isten tervét?

Válasz


A rövid válasz az, hogy nem, Isten tökéletes, szuverén tervét semmi sem változtathatja meg. Isten azonban megadhatja, és meg is adja a hit ajándékát – ezen a hiten keresztül is képes az egyes emberek szívében munkálkodni, hogy tervét megvalósítsa. A mi emberi szemszögünkből nézve tehát gyakran tűnhet úgy, hogy a hitünk gyakorlása volt az, ami megváltoztatta Isten eljárását, tervét.

Jézus például egyes gyógyításait követően, ezt mondta a már felépült embernek: “...a te hited megtartott téged...” (Máté 9:22; Lukács 17:19). Márk evangéliumának 6:1-6, valamint Máté evangéliumának 13:53-58 igerészében annak lehetünk tanúi, amint Jézus szülővárosában, Názáretben tanít, a helybéliek viszont elutasítják és megvetik Őt. Márk így számol be a történtekről: “Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén... (Márk 6:5-6). A Biblia tehát tartalmaz arra vonatkozó példákat, hogy Isten közvetlenül az emberek hitére (vagy annak hiányára) reagálva cselekszik (vagy épp nem cselekszik). Mit mondhatunk tehát, képes az egyén hite megváltoztatni Isten tervét? Emberi nézőpontunkból úgy tűnhet, hogy Jézus, Isten Fia, mást és mást tett egy-egy személy hitének mértéke alapján. Isten szemszögéből nézve azonban Ő már jó előre tudta, hogy kit fog meggyógyítani, és kit nem. Ebben az értelemben Isten terve egy iótányit sem változott.

“A hit vajon megváltoztatja Isten tervét?” – e kérdés megválaszolásának nehézsége éppen abban rejlik, hogy az valójában Isten akarata és az ember szabad választásának átfogóbb kérdéskörét érinti. Isten mindent tud, terve pedig tökéletes. Ugyanakkor parancsba adja az embereknek, hogy bizonyos dolgokat megtegyenek, így ezzel az embereken keresztül is megvalósítja tervét. Isten azt is megengedte, hogy a bűn belépjen a világba, és mind a mai napig teret enged a szenvedésnek. Ezek a dolgok nem képezik tökéletes, ún. dekretív akaratának részét, megengedő akaratában azonban mégis helyet kapnak. Isten az emberiségre néző végső terve, valamint az az út, amelyet be kell járnia ahhoz, hogy ezt a tervet megvalósítsa, sokkal nagyobb és összetettebb annál, mint mi azt fel tudnánk fogni. Így Isten ránk vonatkozó parancsai, valamint annak az előre való ismerete, hogy hogyan fogunk reagálni ezen parancsaira, jól megférnek egymás mellett.

Jézus így tanít minket: “...Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek..., hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen” (Máté 21:21). A hit rendkívül fontos az Istennel való haladásunkban (Zsidókhoz 11:6). Még egy piciny hit is nagy dolgokat képes véghezvinni – na persze nem azért, mert a hit egy olyan különleges erő, ami a mi hatalmunkban áll, hanem azért, mert hitünk magára a mindenható Istenre irányul. Ő pedig csupán azt kéri tőlünk, hogy bízzunk benne.

A hit az üdvösség tekintetében is fontos, azonban még az üdvözítő hit sem képes Isten tervét megváltoztatni. Isten már a világ megalapítása előtt kiválasztott minket magának a Krisztusban (Efézusbeliekhez 1:4), a hitet pedig ajándékba kaptuk (Efézusbeliekhez 2:8-9). Lelki üdvösségünk elérése után továbbra is hit által járunk (2.Korinthusbeliekhez 5:7). Pontosan ez az a hit szerinti járás, ami Isten tervét egyre inkább valósággá teszi: “Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk” (Efézusbeliekhez 2:10). Amint Isten a Lélekkel és hittel telt embereket arra használja, hogy gyümölcsöt teremjenek a világban, a kezdettől egészen a történet végéig az Ő terve valósul meg.

A Zsidókhoz írt levél 11. fejezete a hit fejezeteként is ismert. Ez a passzus számos olyan bibliai szereplőt állít elénk példaként, akik hit által éltek Istenért. Példájukat a Zsidókhoz írt levél szerzője pozitív, követendő mintaként emeli ki. Ezek a személyek számos őket ért nehézség ellenére, és megannyi küzdelem közepette is megmutatták, hogy hitük által Isten olyan módon munkálkodik, ami nem csupán saját életüket, de a történelem menetét is képes megváltoztatni. A Zsidókhoz írt levél 11:30-as igeverse röviden így foglalja össze Józsué életének egyik eseményét: “Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig köröskörül járták”. Akkor tehát Józsué hite változtatta meg Isten tervét? Vagy a sereg kitartó menetelése a hetedik napon végre cselekvésre késztette Istent? Vagy netán Isten már a kezdetektől fogva azt tervezte, hogy ledönti Jerikó falait? A Biblia tanítása alapján bizton kijelenthetjük, hogy végig Jerikó meghódítása volt Isten szuverén akarata. Terve megvalósítására pedig egy hűséges embert és egy engedelmes népet használt.

A hit nem változtatja meg Isten végső tervét, a keresztény életnek mégis jelentős részét képezi (2.Korinthusbeliekhez 4:18). A hit meghatározza, hogyan ismerjük meg Istent, hogyan élünk érte, és hogyan osztjuk Őt meg másokkal.

EnglishVissza a magyar oldalra

A hit vajon megváltoztathatja Isten tervét?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries