settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan győzhetem le a gonoszt jóval (Rómabeliekhez 12:21)?

Válasz


A Rómabeliekhez írt levél 12:21 ma is így szól hozzánk: “Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.” Ez az igevers olyan jóra való intések után hangzik el, mint például “Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek...”(14. Igevers), valamint “Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek...” (17. igevers). A szóban forgó igerész témája az, hogy hogyan kell képmutatás nélkül, őszintén szeretni (9. igevers), a benne foglalt utasítások pedig megkívánják tőlünk, hogy félretegyük természet szerinti késztetéseinket. Isten útjának követése mindig kihívás elé állítja testi természetünket, és egyben arra hív bennünket, hogy a Lélek ereje által magasabb szinten éljünk. Az emberi magatartásmód az, hogy átkozzuk a minket átkozókat, és a minket ért gonoszt még több gonosszal próbáljuk visszaverni. A Rómabeliekhez 12:21 igeverse szerint viszont csak jóval győzhetjük le a gonoszt. Isten jósága pedig minden gonoszságnál erősebb.

Maga Jézus volt a tökéletes példa arra, hogy hogyan győzhetjük le jóval a gonoszt: “... szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre” (1.Péter 2:23). Alávetve magát fogvatartói gonoszságának, győzelmet vett a bűn, Sátán, és a halál felett (Efézusbeliekhez 4:8-10). A gonosz azt hitte, hogy győzelmet aratott aznap, amikor keresztre szögezte Krisztust. Mivel viszont Jézus teljesen átadta magát Atyja akaratának és alárendelte magát tervének, Isten Fiaként a jó által győzte le gonoszságukat. Bár a Krisztus elleni cselekedetek ettől még gonoszak voltak, Jézus halála és azt követő feltámadása épp azáltal győzte le a gonoszt, hogy mindenkinek, aki valaha hisz Őbenne, kivívta bűnei bocsánatát, és örök életet szerzett (János 1:12; 3:16-18; 20:31).

Mi is pontosan ekképp győzhetjük le a gonoszt, vagyis a jóval. Az Úr azt mondja, hogy övé a bosszúállás – Ő megfizet (Zsidókhoz 10:30). Mi éppúgy ráhagyatkozhatunk Istenre, ahogyan azt Jézus tette, tudván, hogy Ő még az ellenünk elkövetett gonosz cselekedeteket is a javunkra fordítja (1.Mózes 50:20; Rómabeliekhez 8:28). Ha megálljuk azt, hogy a minket gyötrőkre az övékéhez hasonló indulattal reagáljunk, gonosz tetteikkel magukra hagyjuk őket. Tetteik megtorlása viszont minket is az ellenünk lihegők szintjére ránt le. Amikor két ember veszekszik, és az egyik félreérthetetlenül rátámad a másikra, a gonoszság mindenki számára jól láthatóvá válik. Amikor szelíd szóval, kedvességgel vagy nagylelkűséggel felelünk annak, aki bántott minket, azzal saját gonoszságában hagyjuk ázni az ellenünk vétkezőt.

A Példabeszédek 25:21-22 így szól: “Ha éhezik, a ki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet; Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked”. Ezt az igerészt Pál apostol közvetlenül a “gonoszt jóval győzd meg” parancs előtt idézi a Rómabeliekhez írt levél 12:20-as igeversében. Az “elevenszenet gyűjtesz a fejére” kifejezés valószínűleg az ellenség e kedvességre adott természet szerinti reakciójára utal. Semmi sem olyan kínos, és semmi nem hoz akkora szégyent önnön tetteink miatt fejünkre, mint amikor valaki szelíd megbocsátással reagál bántó viselkedésünkre. A szeretetlenséggel szembeállított szívélyesség a kettő közötti karcos kontrasztot körvonalazza. Az ellenünk vétkezővel szembeni szelíd reakció célja persze nem az, hogy zavarba hozzuk őt, vagy hogy így végtére csak a miénk legyen az utolsó szó, hanem az, hogy általa bűnbánatra segítsük a gonosztevőt.

Ha észben tartunk néhány kulcsfontosságú dolgot, akkor máris a helyes úton vagyunk afelé, hogy a gonoszt jóval győzzük le:
1. Nem én vagyok a bíró, hanem Isten. Ő pedig mindig azt fogja tenni, ami helyes (1.Mózes 18:25).
2. Keresztényként a gonoszságra adott válaszom nem a világ viselkedését kell tükrözze, hanem a bennem élő Krisztusét (Rómabeliekhez 12:1-2).
3. Ha szememet Jézusra szegezem, az segít abban, hogy tudjam, hogyan kell reagálnom, mikor épp rosszul bánnak velem (Zsidókhoz 12:2).
4. Isten mindig figyeli és ki is értékeli döntéseimet, mert meg szeretne jutalmazni, mikor engedelmeskedem neki (Máté 5:43-48).

Jézus arra emlékeztette a farizeusokat, hogy Sátán nem tudja kiűzni Sátánt (Máté 12:25-28). Hasonlóképpen a gonoszságot sem lehet gonoszsággal kiűzni. A gonosz reakció csak megkettőzi a gonoszságot. Amikor viszont alázattal és kegyelemmel válaszolunk a gonoszságra, azt bizonyítjuk, hogy a jó győzedelmeskedik a gonoszság felett. Az embereket nem tudjuk meggátolni abban, hogy gonoszságot cselekedjenek, viszont ők sem kényszeríthetnek minket, hogy velük együtt részt vegyünk abban. Sem hatalomra, sem erőre, sem bölcsességre nincs szükség ahhoz, hogy visszaverjük a gonosztevőket. Jóval viszonozni a gonoszt maga az egyik legnagyobb erődemonstráció.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan győzhetem le a gonoszt jóval (Rómabeliekhez 12:21)?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries