settings icon
share icon
Kérdés

A Biblia tanítása szerint tényleg van olyan, hogy a cölibátus ajándéka?

Válasz


A “cölibátus ajándékának” is nevezett koncepció tárgyalásakor rendre két újszövetségi igeszakaszt szoktak alapul venni. Az egyik a Máté 19:9-12, ami így hangzik: “Mondom pedig néktek, hogy a ki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő; és a ki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő. Mondának néki tanítványai: ha így van a férfi dolga az asszonynyal, nem jó megházasodni. Ő pedig monda nékik: nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem a kinek adatott. Mert vannak heréltek, a kik anyjuk méhéből születtek így; és vannak heréltek, a kiket az emberek heréltek ki; és vannak heréltek, a kik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. A ki beveheti, vegye be.”

Az “a kinek adatott” kifejezés minden olyan emberre utal, aki részesül abban, amit egyesek “a cölibátus ajándékának” vagy “a nőtlenség ajándékának” neveznek. Függetlenül attól, hogy pontosan hogyan hívjuk ezt az ajándékot, Jézus azt tanítja, hogy a legtöbb ember már természeténél fogva sem vágyik arra, hogy egy életen át egyedülálló és nőtlen maradjon. Kivételt képeznek viszont azok, akik a Isten országának érdekében “mondtak le a házasságról”. A cölibátusban élő ezen embertársaink különleges ajándékot kaptak Istentől.

A másik idevágó igeszakasz a Korinthusbeliekhez írt első levél 7. fejezetében található. Ebben a fejezetben Pál apostol azt jelenti ki, hogy nem rossz dolog megházasodni, mégis jobb, ha a keresztény hívő egyedülálló marad. (Ennek az az oka, hogy a házas ember figyelme “megoszlik” az Úrnak való tetszés és a házasfelének való tetszés igénye között; a nőtlen ember szabadabban összpontosíthat az Úr munkájára, lásd a 32-34. igeverseket). Pál apostol a következőket is mondja: ”Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; de kinek kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, egynek így, másnak pedig úgy” (7. vers). Pál körültekintően, de mégis félreérthetetlenül jelenti ki, hogy az igeszakaszban közölt üzenet “engedmény, nem pedig ... parancs” (6. vers). Annak képessége, hogy egyedülállóak maradjunk, és a házasságon kívül szolgáljuk Istent, valójában ajándék. Pál apostol mellett néhányan mások is rendelkeztek ezzel az ajándékkal, azonban ez nem mindenkiről mondható el.

Mint látjuk, a Biblia nem kifejezetten “a cölibátus ajándéka” néven tesz említést erről, azt viszont mégis világosan kifejezi, hogy annak képessége, hogy egyedülállóak maradjunk, és ezáltal teljesebben szolgálhassuk Istent, voltaképp fentről való ajándék. A legtöbb felnőtt ember vágyik a házasságra, ebben a vágyban pedig semmi bűnös dolog nincs. Sőt, maga a házasság az, ami megóvhat minket a bűntől: “De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje” (1.Korinthusbeliekhez 7:2). Ahelyett, hogy szexuális erkölcstelenségre adná fejét, a hívő jobban teszi, ha megházasodik. A keresztény hívő számára csak ez a két lehetőség jöhet szóba: a házasságon belüli, egy férfi és egy nő közötti szex, vagy a nőtlenség/hajadonság.

Bár a Biblia ajándékként említi a cölibátust, a szellemi ajándékok felsorolásában nem szerepel (1.Korinthusbeliekhez 12. fejezet; Rómabeliekhez 12. fejezet). Az egyedülállóság ugyanis egy olyan ajándék, amelyet Isten mindenkinek, ha csak átmenetileg is, de megad. Egyesek számára a nőtlenség / hajadonság ajándéka állandó; másoktól Isten viszont elveszi, hogy helyette a házasság ajándékában részesítse őket. A Biblia megerősíti mindazokat, akik cölibátusban vannak keresztény szolgálatukban, hogy Isten családjának fontos részei.

EnglishVissza a magyar oldalra

A Biblia tanítása szerint tényleg van olyan, hogy a cölibátus ajándéka?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries