settings icon
share icon
Kérdés

Isten vajon miért engedte meg Salamonnak, hogy ezer felesége és ágyasa legyen?

Válasz


A Királyok első könyvének 11:3-as igeverse szerint Salamonnak “... feleségei, hétszáz királynéasszony és háromszáz ágyas...” volt. Mint azt az ábra mutatja, Isten “megengedte” Salamonnak, hogy ennyi felesége legyen, ugyanakkor egy dolog engedélyezése nem azonos annak helyeslésével. Salamon házasodási döntései Isten Igéje közvetlen áthágásának minősültek, és így következményeket is vontak maguk után.

Salamon pályája élete korai szakaszában jól indult, ugyanis hallgatott apja, Dávid tanácsára, amint az az 1.Királyok 2:2-3 igerészben olvasható: “...erősítsd meg magad és légy férfiú. És őrízd meg az Úrnak a te Istenednek őrizetit, hogy az ő útain járj, és megőrizzed az ő rendeléseit, parancsolatit és ítéleteit, és bizonyságtételeit, a mint meg van írva a Mózes törvényében: hogy előmented legyen mindenekben, a melyeket cselekedéndesz, és mindenütt, valamerre fordulándasz”. Az 1.Királyok 3:5-9 igeverse Salamon korai éveinek alázatát mutatja, ezen igerészben ugyanis annak lehetünk tanúi, amint az Úr bölcsességéért folyamodik. A bölcsesség nem más, mint gyakorlatban alkalmazott tudás; a bölcsesség segítségünkre van olyan döntések meghozatalában, amelyek által tisztelhetjük az Urat, és összhangban vannak a Szentírással. Salamon által írt és gyűjtött Példabeszédek könyve tele van arra vonatkozó gyakorlati tanácsokkal, hogy hogyan kövessük az Urat. Salamon írta az Énekek énekét is, amely gyönyörű képet fest arról, hogy Isten milyennek szánja a házasságot. Salamon király tehát tudta, mi a helyes, még ha nem is mindig a helyes utat követte.

Idővel Salamon megfeledkezett saját javallatairól és a Szentírás bölcsességéről. Isten ugyanis világos utasításokat adott a mindenkori jövendő királyoknak: ne halmozzanak lovakat, ne legyen sok feleségük, és ne gyűjtsenek ezüstöt meg aranyat (lásd 5.Mózes 17:14-20). E parancsok rendeltetése épp az volt, hogy a király ne a hadászati erejére hagyatkozzon, ne kövessen idegen isteneket, valamint hogy ne a gazdagságban bízzon Isten helyett. Elég Salamon életét csak röviden átfutni ahhoz, hogy lássuk, mindhárom isteni tilalmat megszegte!

Az, hogy Salamon sok feleséget és ágyast vett magának, egyenesen Isten Igéjének megsértése volt. Nem is csoda, hogy minden úgy lett, ahogy Isten megjósolta: “És mikor megvénült Salamon, az ő feleségei elhajták az ő szívét az idegen istenek után, úgy hogy nem volt már az ő szíve tökéletes az Úrhoz, az ő Istenéhez... ” (1.Királyok 11:4). Hogy feleségei kedvében járjon, Salamon még a Milkómnak (más nevén: Moloch) - , azaz egy olyan istenségnek való áldozásban is részt vett, aki “utálatos” cselekedeteket követelt meg híveitől (lásd 1.Királyok 11:7-8).

Bár Isten megengedte Salamonnak, hogy az engedetlenséget válassza, Salamon döntései mégis elkerülhetetlen következményekkel jártak: “Monda azért az Úr Salamonnak: Miután ez történt veled, és nem őrizted meg az én szövetségemet és az én rendelésimet, a melyeket parancsoltam néked: elszakasztván elszakasztom tőled az országot, és adom a te szolgádnak” (1.Királyok 11:11). Isten Dávidért könyörült Salamonon (12. vers), de Salamon királysága végül csak két részre szakadt. Salamon másik büntetése az edomiták és arámiak betörése, azaz háború volt (14-25. igeversek).

Salamon nem valamiféle báb-király volt. Isten nem kényszerítette őt arra, hogy azt tegye, ami helyes, hanem inkább – az akaratát kijelentve – világosan lefektette vezérelveit, és bölcsességgel áldotta meg Salamont, majd elvárta, hogy a király engedelmeskedjen Neki. Kései éveiben Salamon viszont az engedetlenséget választotta, így döntéséért felelősségre is lett vonva.

Igencsak tanulságos és elgondolkodtató, hogy Salamont élete vége felé Isten még egy könyv megírására használta, amelyet a Bibliában is megtalálunk. A Prédikátor könyve a “történet folytatását” tárja elénk. Salamon e könyvben számol be nekünk mindarról, amit annak érdekében próbált tenni, hogy Istenen kívül találjon beteljesedést ebben a világban, vagy ahogy ő írja “a nap alatt”. A következőkben az ő bizonyságtételét olvashatjuk: “Gyűjték magamnak ezüstöt és aranyat is, és királyok drágaságait és tartományokat; szerzék magamnak . . . az emberek fiainak gyönyörűségit, asszonyt és asszonyokat” (Prédikátor 2:9). Háremje azonban nem hozott neki boldogságot. Ehelyett az csak ”...mind hiábavalóság és a léleknek gyötrelme, és nincsen annak semmi haszna a nap alatt!” (12. igevers). A Prédikátor könyvének végén pedig egy további bölcs tanácsot találunk: “...az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!” (Prédikátor 12:15).

Isten sosem akarja azt, hogy bárki is valaha bűnre adja a fejét, de mégis megengedi, hogy mi magunk döntsünk. Salamon története egy igen kemény lecke arról, hogy az engedetlenség nem kifizetődő. Ahhoz, hogy jól fejezzük be pályánkat, nem elég csupán jól kezdeni azt, hanem mindenben keresnünk kell Isten kegyelmét. Az Isten nélküli élet egy zsákutca. Salamon azt hitte, hogy 1000 felesége és ágyasa által lesz boldog, de bármilyen tűnő örömben is volt része, az nem érte meg az árát. Egy már érettebb, bölcsebb Salamon arra a következtetésre jutott, hogy az élvezetekkel csordultig telt élet csak “hiábavalóság” (Prédikátor 12:10), ezen felül a Prédikátor könyve azzal a figyelmeztetéssel zárul, hogy “...minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz...” (16. igevers).

EnglishVissza a magyar oldalra

Isten vajon miért engedte meg Salamonnak, hogy ezer felesége és ágyasa legyen?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries