settings icon
share icon
Kérdés

Mi a Nagy Fehér Trónus Ítélete?

Válasz


A nagy fehér trónus ítéletéről szóló leírást a Jelenések 20:11–15-ben találjuk. Ez a végső ítélet, mielőtt az elveszettek a tüzes tóba vettetnek. Tudjuk a Jelenések 20:7–15-ből, hogy erre az ítéletre az ezeréves uralom után kerül sor, miután Sátán, a fenevad és a hamis próféta a tüzes tóba vettetik (Jelenések 20:7–10). A kinyitott könyvek (Jelenések 20:12) az emberek cselekedeteit tartalmazzák, akár jók, akár gonoszok azok, mert Isten mindent tud, amit valaha mondtak, tettek vagy akár csak gondoltak, és mindegyiket eszerint fogja jutalmazni vagy büntetni (Zsoltárok 28:4; 62:12; Róma 2:6; Jelenések 2:23; 18:6; 22:12).

Ugyanekkor egy másik könyv is kinyittatik, amelyet az “élet könyvének” hívnak (Jelenések 20:12). Ez a könyv határozza meg, hogy valaki örök életet kap-e Istentől, vagy örök kárhozatra ítéltetik a tüzes tóban. Habár a keresztyének felelősek a tetteikért, bűnbocsánatot nyertek Krisztusban, és a nevük be van írva az „élet könyvébe a világ kezdete óta” (Jelenések 17:8). Az írásokból az is kiderül, hogy ezen ítélet során a halottak is „meg lesznek ítélve cselekedeteik szerint" (Jelenések 20:12), és „ha valaki neve nincs beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetik” (Jelenések 20:15).

A Szentírás számos helyen egyértelműen alátámasztja a tényt, miszerint minden emberre vár a végső ítélet, hívőkre és nem hívőkre egyaránt. Egy napon minden ember megáll Krisztus előtt, és megítéltetik a tettei alapján. Jóllehet, az teljesen világos, hogy a nagy fehér trónus ítélete lesz a végső ítélet, a keresztyének nem teljesen értenek egyet abban, hogy hogyan kapcsolódik más, a Bibliában említett ítéletekhez, főként, hogy ki lesz megítélve a nagy fehér trónusnál.

Vannak keresztyének, akik úgy vélik, hogy az Írások három különböző ítéletet említenek. Az első a juhok és kecskék ítélete vagy a nemzetek ítélete (Máté 25:31–36). Erre a nyomorúság időszaka után, de az ezeréves királyság előtt kerül sor; a célja, hogy meghatározza, ki léphet be az ezeréves királyságba. A második a hívők munkájának ítélete, gyakran Krisztus ítélőszékeként [bema] utalnak rá (2 Korinthus 5:10). Ezen ítélet során a keresztyének különféle jutalmat kapnak az Istennek tett munkájukért, szolgálatukért. A harmadik a nagy fehér trónus ítélete az ezeréves királyság végén (Jelenések 20:11–15). Ez a nem hívők ítélete, amelyben tetteik alapján a tüzes tóban töltendő örök kárhozatra ítéltetnek.

Más keresztyének úgy hiszik, hogy mindhárom ítélet egy és ugyanaz, nem pedig három különböző. Más szóval, a Jelenések 20:11–15-ben szereplő nagy fehér trónus ítélete lesz annak az ideje, hogy a hívők és nem hívők egyaránt megítéltessenek. Azok, akiknek a neve benne lesz az élet könyvében, a cselekedeteik alapján ítéltetnek meg, hogy eldőljön, megkapják vagy elveszítik-e jutalmukat. Azok, akiknek a neve nincsen beírva az élet könyvébe, megítéltetnek a tetteik szerint, hogy meghatározzák a büntetés mértékét a tüzes tóban. Akik ezt a nézetet vallják, úgy hiszik, hogy a Máté 25:31–46 egy másik leírása annak, mi fog történni a nagy fehér trónus ítéletekor. Arra mutatnak rá, hogy ennek az ítéletnek az eredménye ugyanaz, mint amit a nagy fehér trónus ítéletéről olvashatunk a Jelenések 20:11–15-ben. A juhok (hívők) elmennek az örök életre, míg a kecskék (hitetlenek) az „örök büntetésre” (Máté 25:46).

Akármelyik nézetet is valljuk a nagy fehér trónus ítéletéről, fontos, hogy sohase tévesszük szem elől a tényeket az elkövetkező ítélettel/ítéletekkel kapcsolatban. Először is, Jézus Krisztus lesz a bíró, aki minden nem hívő embert el fog ítélni, mégpedig a cselekedeteik alapján. A Biblia világosan kimondja, hogy a nem hívők haragot gyűjtenek maguk ellen (Róma 2:5), és Isten „mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni” (Róma 2:6). A hívőket szintúgy megítéli Krisztus, de igazságosságának köszönhetően, és mert a nevünk be van írva az élet könyvébe, a cselekedeteink alapján mi jutalmat kapunk, nem büntetést. A Róma 14:10–12 kimondja, hogy mindannyian megállunk Krisztus ítélőszéke előtt és el kell majd számolnunk Isten felé.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a Nagy Fehér Trónus Ítélete?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries