settings icon
share icon
Kérdés

Miért imádkozzunk?

Válasz


Keresztyének számára az imádkozás olyan, mint a lélegzet. Könnyebb tenni, mint nem tenni. Számtalan okból imádkozunk. Először is az imádkozás egyfajta szolgálat (Lukács 2:36–38) és engedelmesség Isten felé. Azért is imádkozunk, mert Isten erre buzdít minket (Filippi 4:6–7). Krisztus és a korai gyülekezet is példát mutat számunkra az imádkozás terén (Márk 1:35; Cselekedetek 1:14; 2:42; 3:1; 4:23–31; 6:4; 13:1–3). Ha Jézus szerint érdemes volt imádkozni, akkor nekünk is úgy kell tennünk. Ha szükségét látta az imának ahhoz, hogy megmaradjon az Atya akaratában, mennyivel inkább szükségünk van nekünk az imádkozásra?

További oka az imádkozásnak az, hogy Isten az imát eszközként szánja nekünk, hogy a különböző helyzetekben meglássuk az Ő megoldásait. Imádkozunk, ha fontos döntés meghozatalára készülünk (Lukács 6:12–13); hogy legyőzzünk démoni akadályokat (Máté 17:14–21); hogy összegyűjtsük a munkásokat a szellemi aratáshoz (Lukács 10:2); hogy erőt nyerjünk, mellyel ellene állhatunk a kísértésnek (Máté 26:41); és hogy eszközöket kapjunk mások szellemi megerősítéséhez (Efézus 6:18–19).

Sokszor jövünk Istenhez konkrét kéréseinkkel, Isten pedig megígérte, hogy imáink nem hiábavalóak, még akkor sem, ha nem éppen azt kapjuk, amit kértünk (Máté 6:6; Róma 8:26–27). Ő megígérte, hogy ha az Ő akaratának megfelelő dolgot kérünk, megadja nekünk (1 János 5:14–15). Néha késlekedik a válaszadással az Ő bölcsessége szerint és a mi javunkra. Ezekben a helyzetekben elváratik tőlünk, hogy szorgalmasak és kitartóak legyünk az imádkozásban (Máté 7:7; Lukács 18:1–8). Az imádkozásra nem olyan lehetőségként kellene tekinteni, hogy Isten majd a mi akaratunkat megcselekszi a földön, hanem sokkal inkább úgy, hogy az az Ő akaratát valósítsa meg. Isten bölcsessége messze meghaladja a miénket.

Azokban a helyzetekben, amikor nem tudjuk pontosan Isten akaratát, az imádkozás segít ennek meglátásában. Ha a szíriai asszony nem imádkozott volna Krisztushoz a démoni megszállottság alatt lévő lánya miatt, akkor a lány nem nyert volna teljes gyógyulást (Márk 7:26–30). Ha a Jerikónál lévő vak férfi nem kiáltott volna Krisztushoz, nem gyógyult volna meg (Lukács 18:35–43). Isten azt mondta, hogy gyakran azért nélkülözünk, mert nem kérünk (Jakab 4:2). Bizonyos értelemben az ima olyan, mint az evangélium megosztása másokkal. Amíg nem tesszük, addig nem tudhatjuk, hogy ki válaszol az evangélium üzenetére. Ugyanígy, soha nem fogjuk meglátni a megválaszolt imádságok eredményét, hacsak nem imádkozunk.

Az imádkozás hiánya valójában a hit és az Isten igéjébe vetett bizalom hiányát mutatja. Azért imádkozunk, hogy megmutassuk az Istenbe vetett hitünket, hogy Ő úgy fog cselekedni, ahogyan megígérte és gazdagon megáldja az életünket, jobban, mint kérhetnénk vagy remélni tudjuk (Efézus 3:20). Az imádkozás a legfontosabb módja annak, hogy meglássuk Isten munkáját mások életében. Ez által vagyunk képesek legyőzni Sátánt és seregét, mivel ez által tudunk „belekapcsolódni” Isten erejébe. Ellene a magunk erejéből tehetetlenek lennénk. Ezért járuljunk minél többször az Isten trónja elé, mert van egy főpapunk, aki azonosulni tud mindazzal, amin keresztülmegyünk (Zsidók 4:15–16). Ő megígérte nekünk, hogy az igaz ember buzgó imádságának meg lesz az eredménye (Jakab 5:16–18). Isten megdicsőíti az Ő nevét életünkben, ha hiszünk Őbenne eléggé ahhoz, hogy gyakran járuljunk hozzá imádságban.

English



Vissza a magyar oldalra

Miért imádkozzunk?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries