settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a keresztyén apákról?

Válasz


A Szentírás legnagyobb parancsolata ez: „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!” (5 Mózes 6:5). A 2. versben ezt olvassuk: „Féld Istenedet, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess.” A 6:5 utáni szakaszban ezt olvassuk: „Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!” (6–7. vers).

Izráel történelme rámutat, hogy az apának kellett gyermekeit az Úr szavára és útjaira megtanítania szellemi fejlődésük és jólétük érdekében. A Szentírás parancsainak engedelmeskedő apa így is tett. Ez vezet el bennünket a Példabeszédek 22:6-hoz: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” A „nevelés” szó arra a tanításra utal, amit az apa és az anya a gyermek életének korai szakaszában végez. Ez a nevelés készíti fel a gyermekeket arra az életmódra, amelyet követni hívatottak. Nagyon fontos, hogy a gyermekek korai tanítását így kezdjük el.

Az Efézus 6:4-ben is apáknak szóló útmutatást találunk, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy mit tegyenek, és mit ne tegyenek. „Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” A tiltó rész arra utal, hogy az apa ne tápláljon negatív érzelmeket a gyermekében keménységgel, igazságtalansággal, részrehajlással vagy felesleges erőfitogtatással. A gyermek iránt tanúsított durva, oktalan viselkedés csak gonoszságot terem a szívében. Az „ingerel” szó jelentése: „irritál, felbosszant, rossz irányba dörzsöl vagy izgat”. Ezt a rossz szellemiség és a rossz módszerek — keménység, ésszerűtlenség, nyakasság, durvaság, kegyetlen elvárások, szükségtelen korlátozások és a diktatórikus tekintélyelvűséghez való önző ragaszkodás — teszik. Az efféle provokáció ellenséges reakciót vált ki, kiöli a gyermek szeretetét, csökkenti a szentség iránti vágyát, és azt érezteti vele, hogy semmilyen módon nem tud szülei kedvében járni. A bölcs szülő gyengéd szeretettel éri el, hogy az engedelmesség kívánatos legyen.

Az Efézus 6:4 bátorító része átfogó utasítást ad: tanítsátok, neveljétek fel, az élet minden területén fejlesszétek viselkedésüket az Úr tanítása és intése szerint. Ez a nevelés és fegyelmezés teljes folyamatát lefedi. Az „intés” szó magában hordozza a gyermek hibáira és feladataira való konstruktív emlékeztetését.

A keresztyén apa eszköz Isten kezében. A tanítás és fegyelmezés egész folyamatának olyannak kell lennie, amilyet maga Isten parancsol, hogy az Ő tekintélye kerülhessen kapcsolatba a gyermek elméjével, szívével és lelkiismeretével. Soha nem lenne szabad az apának az igazságot és a teendőket meghatározó végső tekintélyként fellépnie. A tanítás legfőbb céljait csak úgy lehet elérni, ha Isten a Tanító és az Uralkodó, és az Ő tekintélyére épül rá minden.

Luther Márton gondolta szerint: „Mindig tarts a bot mellett egy almát is, hogy legyen mivel jutalmaznod.” A fegyelmezést gondos odafigyeléssel és imádságos lelkülettel kell végezni. Az „intés” lényege tehát az Isten Igéjéből származó tanítás, fegyelmezés és tanács, ami megfedd és bátorít. A tanítás az Úrtól származik, és a keresztyén tapasztalat iskolájában a szülők — elsődlegesen az apa, de irányításával mindkettejük — segítségével kerül elsajátításra. Keresztyén fegyelmezésre van szükség ahhoz, hogy a gyermekek istenfélelemben cseperedjenek, tiszteljék a szülői tekintélyt, ismerjék a keresztyén értékeket, és önuralmuk a megszokás szintjére fejlődjék.

„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre” (2 Timóteus 3:16–17). Az apa legfontosabb dolga, hogy gyermekeivel megismertesse a Szentírást. Az Isten igazságainak megtanítására használt eszközök és módszerek különbözőek lehetnek. Ha az apa hűséges példaképként él, akkor akárhová is mennek, és akármit is csinálnak, a gyermekek egész földi életükben jó helyzetben lesznek.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a keresztyén apákról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries