settings icon
share icon
Kérdés

Jézus Krisztus valóban a Teremtő Isten?

Válasz


Mózes első könyvének legelső Igéje szerint „Kezdetben teremté az Isten az eget és a földet." A Kolossébeliekhez írt levél 1:16-os igerésze pedig azt is a tudtunkra adja, hogy minden „Ő benne", „Ő általa és Ő reá nézve" lett megteremtve. A Szentírás világos és félreérthetetlen tanítása szerint Jézus Krisztus a világmindenség Teremtője.

Még ha a Szentháromság tana a Szentírás kinyilatkoztatásának szerves részét képezi is, mégis nehéz felfognunk annak valós tartalmát. Isten Igéje mind az Atyát, mind pedig a Fiút olyan nevekkel és rangokkal illeti mint, a jó pásztor, bíró, és Megváltó. Zakariás próféta könyvének 12:10 igeversében az "átszegezett" kifejezést az Atyára használja, majd rögtön a Fiú Istenről szól tovább. Jézus Krisztus az Atya Isten valóságának képmása, dicsőségének hibátlan visszatükröződése (Zsidókhoz 1:3). Mindent, amit az Atya tesz, azt bizonyos értelemben a Fiú és a Szent Lélek is teszi és vica versa. Szüntelenül teljes egységben vannak, és mind a három isteni személy egy és ugyanazon Istent alkotja (5.Mózes 6:4). Annak az ismerete, hogy Jézus Krisztus maga Isten, segít jobban megérteni azt, hogy Ő a Teremtő is egyben.

"Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge" (János 1:1). Ebből az igerészből legalább három fontos dolgot tudhatunk meg Jézus Krisztusról és a Mennyei Atyáról: 1. Jézus Krisztus már a „kezdetben" létezett, vagyis már a teremtésnél is jelen volt. Jézus Krisztus öröktől fogva létezett Istennel egyetemben. 2. Jézus Krisztus az Atyától elkülöníthető személy, hiszen azt olvassuk, hogy az Ige, azaz Jézus Krisztus, Istennel volt. 3. Jézus Krisztus természetét tekintve viszont azonos Istennel, hiszen azt látjuk, hogy az Ige maga volt Isten.

A Zsidókhoz írt levél 1:1-2 igerészben ma is így szól hozzánk Isten Szent Lelke: „Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette". Jézus Krisztus Isten teremtésének legfőbb mestereszköze. Minden Őáltala teremtetett, és Nélküle semmi sem lett. Bár az Atyának és a Fiúnak a teremtés során eltérő szerepkörük volt, mégis együtt dolgoztak a világmindenség létrehozásán. János apostol ezt így adja vissza Isten Szent Lelke által: „Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett" (János 1:3). Pál apostolon keresztül pedig így visszhangozza ezt: „Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa" (1.Korinthusbeliekhez 8:6).

A Szent Lélek, vagyis a Szentháromság harmadik személye, szintén tevőlegesen jelen volt a teremtésnél, mint arról azt Mózes első könyvének 1:2 igerésze is bizonyságot tesz. Tudván azt, hogy az Isten Lelkére használt zsidó szót szellemként, szélként és leheletként is megtaláljuk a Szentírásban, vizsgáljuk meg a következő igét és találjuk meg a Szentháromság teljességét benne: „Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök" (Zsoltárok 33:6). A Szentírás beható elemzése után minden kétséget kizáróan állíthatjuk, hogy a Mennyei Atya a Teremtő (Zsoltárok 102:25), valamint hogy a Fiú Istenen, Jézus Krisztuson, keresztül vitte véghez a teremtését (Zsidókhoz 1:2).

EnglishVissza a magyar oldalra

Jézus Krisztus valóban a Teremtő Isten?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries