settings icon
share icon
Kérdés

Mi az iszlám és miben hisznek a muszlimok?

Válasz


Az iszlám vallást a Kr. u. VII. században alapította egy Mohamed nevű férfi, aki azt állította, hogy meglátogatta őt Gábriel angyal. Az angyali a látogatások során, amelyek mintegy 23 éven át, egészen Mohamed haláláig folytatódtak, Isten (arab nyelven és a muzulmán szóhasználat szerint „Allah”) szavait jelentette ki Mohamednek. E kinyilatkoztatások az iszlám vallás szent könyvében, a Koránban lettek feljegyezve. Az iszlám azt tanítja, hogy a Korán a végső tekintély és Allah utolsó kinyilatkoztatása.

Az iszlám vallás követői, a muszlimok abban hisznek, hogy a Korán Allah tökéletes és öröktől fogva létező szava. Sokuk csak a Korán arab nyelvű változatát fogadják el, és a fordításokat nem tartják hitelesnek. A Korán mellet, amely az iszlám legfontosabb szent irata, a Szunnát tekintik a második legfontosabb vallási útmutatónak. A Szunnában Mohamed kortársai jegyezték fel, hogy Mohamed mi mindent tett, mondott és fogadott el.

Az iszlám legfontosabb hitelvei, hogy Allah az egyedül igaz Isten, és Mohamed volt Allah prófétája. Az iszlám hitre való áttéréshez elegendő e két tan megvallása. A „muszlim” szó jelentése: „Allahnak engedelmes”. A muszlimok az iszlámot az egyetlen igaz vallásnak tartják, és azt mondják, hogy az összes többi vallás – a judaizmust és a kereszténységet is beleértve – belőle ered.

A muszlimok öt pillérre alapozzák hitüket:

1. Hitvallás: „Nincs más igaz isten Istenen (Allahon) kívül, és Mohamed Isten Követe (Prófétája).”

2. Ima: mindennap ötször kell imádkozni.

3. Adakozás: az ember minden javát Allahtól kapja, ezért adnia kell abból a rászorulóknak.

4. Böjt: az alkalmi böjt mellett minden muszlimnak böjtölnie kell a Ramadán ünnep idején is (az iszlám naptár szerinti kilencedik hónapban).

5. Haddzs: minden hívőnek életében legalább egyszer el kell zarándokolnia Mekkába (az iszlám naptár szerinti tizenkettedik hónapban).

A muszlimok szó szerint veszik és szigorúan betartják ezt az öt pillért, és a paradicsomba hitük szerint az ezeknek való engedelmesség révén juthatnak be.

Az iszlám a kereszténységhez képest számos hasonlóságot és jelentős különbségeket is mutat. Az iszlám vallás a kereszténységhez hasonlóan monoteista, de fontos eltérés, hogy elveti a szentháromság tanát. A Biblia egyes részeit, így a Törvényt és az Evangéliumokat elismeri, de a Biblia nagy részét nem fogadja el és nem tekinti Istentől ihletettnek.

Az iszlám szerint Jézus csupán egy próféta volt, nem pedig Isten Fia (ha egyedül Allah az Isten, mint ahogyan a muszlimok hiszik, hogyan lehetne fia?) Ehelyett azt állítják, hogy Jézus, bár szűztől született, éppúgy a föld porából lett teremtve, ahogyan Ádám is. A muszlimok hite szerint Jézus nem halt meg a kereszten, s ezzel a kereszténység egyik legfontosabb tanítását tagadják.

Végül az iszlám azt mondja, hogy a paradicsomba a jó cselekedetek és a Koránnak való engedelmesség révén lehet bejutni, míg a Biblia arra világít rá, hogy az ember képtelen megfelelni a szent Isten elvárásainak, és a bűnösök egyedül Isten kegyelméből és szeretetéből, Krisztusba vetett hitük által nyerhetnek üdvösséget (Ef 2:8-9).

Nyilvánvaló tehát, hogy vagy az iszlám tanítása igaz, vagy a kereszténységé. Vagy Jézus volt a legnagyobb próféta, vagy pedig Mohamed. Vagy a Biblia Isten Szava, vagy a Korán. Az üdvösséget vagy Jézus Krisztus Megváltóként való elfogadása vagy az öt pillér megtartása révén lehet elnyerni. Vagyis nem lehet igaz mindkét vallás. Ennek a ténynek, azaz a két vallás meghatározó különbségeinek, örökkévaló következményei vannak.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az iszlám és miben hisznek a muszlimok?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries