settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent, hogy Isten világosság?

Válasz


„Isten világosság" – mondja az 1János 1:5: A világosság gyakori metafora a Bibliában. A Példabeszédek 4:18-ban az igazságosságot a reggeli nap jelképezi. A Filippi 2:15 Isten feddhetetlen és tiszta gyermekeit az égen ragyogó csillagokhoz hasonlítja. Jézus a világosságot a jó cselekedetek illusztrálására használta. „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat" (Máté 5:16). A Zsoltárok 76:5 azt mondja Istenről: „Ragyogó vagy te".

Mivel Isten világosság, természetes módon szembekerül a sötétséggel. Ha a világosság az igazságosság és jóság metaforája, akkor a sötétség a gonoszt és bűnt jelképezi. Az 1János 1:6 szerint „Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot." Az 5. versben ez áll: „az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség". Vegyük észre, hogy nem azt olvassuk, hogy Isten egy világosság, hanem Isten világosság. A világosság része a lényének, akárcsak a szeretet (1János 4:8). Az üzenet ezzel az, hogy Isten tökéletesen, fenntartások nélkül, teljesen szent, nem szennyezi be bűn, nem fertőzte meg gonoszság, és szemernyi igazságtalanság sincs benne.

Ha nincs bennünk világosság, nem ismerjük Őt. Azok, akik ismerik Istent, akik vele együtt járnak, a világosságtól valók, és világosságban járnak. Részeseivé válnak Isten isteni természetének, amely által megmenekülhetnek „attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban" (2Péter 1:4).

Isten világosság, és a Fia úgyszintén. Jézus azt mondta: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága" (János 8:12). A járás haladást jelent. Ezért ebből a versből arra következtethetünk, hogy miközben Jézust követjük, növekednünk kell a szentségben és a hitünkben (ld. 2Péter 3:18).

Isten világosság, és az a terve, hogy a hívők az Ő világosságát sugározzák, naponként egyre krisztusibbá válván. „Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé" (1Thesszalonika 5:5). Isten teremtette a fizikai világosságot (fényt), és szintén Ő adja a lelki világosságot, amely által megláthatjuk az igazságot. A világosság fényt derít mindenre, ami a sötétségben rejtőzik, és a dolgokat a maguk valóságában mutatja be. Világosságban járni annyi, mint ismerni Istent, megérteni az igazságot, és igazságosságban élni.

A Krisztusban hívőknek meg kell vallaniuk minden sötét foltot az életükben – minden bűnüket és vétküket –, és hagyni, hogy Isten világossága ragyogjon át rajtuk.

A hívők nem ülhetnek tétlenül és nézhetik, amint mások a bűn sötétségében élnek tovább, tudván, hogy azok, akik a sötétségben járnak, örökre el lesznek választva Istentől. A Világ Világossága azt akarja, hogy elűzzük a sötétséget, és az Ő bölcsessége uralkodjon mindenütt (Ézsaiás 9:2, Habakuk 2:14, János 1:9). Miközben az evangélium világosságát próbáljuk eljuttatni a világba, szükségszerűen fel kell fednünk pár olyan dolgot az emberekben, amelyeket szívesebben tovább rejtegetnének. A világosság kellemetlen azok számára, akik hozzászoktak a sötétséghez (János 3:20).

Jézus, Isten bűntelen Fia, az igazi világosság (János 1:9). Isten fogadott gyermekeiként az a dolgunk, hogy az Ő világosságát tükrözzük a bűntől elsötétült világba. Azért teszünk bizonyságot az elveszetteknek, hogy megnyíljanak szemeik, „hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek" (ApCsel 26:18).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent, hogy Isten világosság?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries